Форум права, 2012, № 4

 

Recent Submissions

 • Кінаш, М. М.; Kinash, M. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 458–463, 2012)
  З’ясовано сутність корупції в сучасному розвитку суспільства. Проведено детальний аналіз корупції як соціально-негативного явища. Проаналізовано та запропоновано види областей життедіяльності суспільства, які найбільш ...
 • Капустян, Н. М.; Kapustian, N. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 434–438, 2012)
  Розглянуто поняття мобільного зв’язку та якість його надання, якісні показники і причини неякісного надання послуг мобільного зв’язку; визначено прогалини у законодавстві щодо регулювання відносин з надання послуг мобільного ...
 • Казмірук, О. В.; Kazmiruk, O. V. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 422–427, 2012)
  Виконано аналіз адміністративно-правового статусу податкової міліції України, зокрема, сучасному стану правового врегулювання прав та обов’язків податкової міліції та змінам, що відбулися в цій сфері.
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 389–394, 2012)
  Розглянуті ключові елементи трансформації участі правоохоронної системи в реалізації нової редакції Стратегії національної безпеки України 2012 року.
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 267–272, 2012)
  Досліджено політико-правовий розвиток монархій Арабського Сходу. Наголошено, що дане дослідження здійснюється в аспекті модернізації, як важливого напрямку політико-правових перетворень в монархіях Арабського Сходу. ...
 • Голубов, С. Г.; Holubov, S. H. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 237–242, 2012)
  Визначено поняття методу переконання в діяльності Державтоінспекції. Розглянуто основні форми застосування даного методу в практичній діяльності органів Державтоінспекції. Запропоновано шляхи вдосконалення застосування ...
 • Стаматіна, М. В.; Stamatina, M. V. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 853–858, 2012)
  Проаналізовано завдання та принципи діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу, на основі чого запропоновані авторські підходи до їх розуміння.
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 808-813, 2012)
  Узагальнено світовий досвід правового забезпечення недоторканності приватного життя у сфері охорони здоров’я, а також формування на цій основі цілісної концепції медичного прайвесі, котра могла б стати доктринальною ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 646–652, 2012)
  Узагальнено наукові підходи до розуміння змісту і структури академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів в освітньо-науковому процесі, а також визначено співвідношення між індивідуальним та інстанційним ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Форум права. - 2012 - № 4. - С. 792–798, 2012)
  Проаналізовано трансформацію народовладних інститутів у Галицько-Волинській державі через призму державно-правових поглядів дослідників ХІХ століття.
 • Снісаренко, К. С.; Snisarenko, K. S. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 835-840, 2012)
  Розглянуто основні підходи до визначення девіантної поведінки, окреслено її сутність та зміст. Встановлено, чи є проституція відхиленням від соціальної норми, чи є вона одним із видів аморальної поведінки, а також ...
 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898, 2012)
  Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів ...
 • Старків, І. М.; Starkiv, I. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859-864, 2012)
  Виконано аналіз історико-правових витоків інституту президентства в Україні та світі, визначено їх сутність та основні риси; встановлені напрямки використання світового досвіду для вдосконалення інституту президентства ...
 • Ганзицька, Т. С.; Hanzytska, T. S. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 189-193, 2012)
  Проводиться теоретико-правовий аналіз державної ґендерної політики на сучасному етапі розвитку України. Виділено основні напрямки реалізації політики ґендерної рівності.
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 10-16, 2012)
  Надано авторське визначення поняття «інформаційна безпека підприємництва». Визначено мету та напрямки забезпечення інформаційної безпеки підприємництва. Акцентовано увагу на значущості адміністративно-правового напрямку ...
 • Бережна, І. Г.; Berezhna, I. H. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 79-84, 2012)
  На підставі порівняльно-правового аналізу зроблені висновки щодо існування групи способів захисту цивільних прав та інтересів, які можуть застосовуватися у нотаріальному (безспірному) порядку. Сформульовані пропозиції ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818, 2012)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768-772, 2012)
  Розглянуто поняття та сутність прокурорського нагляду, запропоноване авторське визначення терміну «прокурорський нагляд». Доведена необхідність нормативно- правового закріплення визначення «прокурорського нагляду».
 • Шабатько, К. В.; Shabatko, K. V. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1024-1028, 2012)
  Розглянуто актуальні питання щодо міжрівневої взаємодії в системі державного управління. Розкрито види та середовище міжрівневої взаємодії. Проаналізовано правову основу інституту делегування повноважень.
 • Якимовський, Л. Л.; Yakymovskyi, L. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1097-1102, 2012)
  Розглянуто проблеми реалізації ст.384 КК України в частині притягнення до кримінальної відповідальності свідка за дачу ним завідомо неправдивого показання. Деталізовано особливості суб’єктивної сторони даного складу злочину, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds