Форум права, 2019, № 1

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-1.html

Recent Submissions

  • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2019. – № 1. – С. 69–76, 2019)
    С целью экспликации средств понимания и выражения бремени доказательства в англо-американском праве проведен сравнительный анализ аналогичных фрагментов ряда изданий юридического словаря Блэка. Установлена совокупность ...
  • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Форум права. – 2019. – № 1. – С. 14-22, 2019)
    Розглядаються основні аспекти організації роботи міліції в Українській СРР у 1931 р. зразу після ліквідації наркомату внутрішніх справ. Головна увага приділяється нормативно-правовим документам, які регулювали діяльність ...