KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 1(07)

Навчальні видання (Educational edition). УДК 1(07)

 

Recent Submissions

  • Геращенко, Т. Г.; Gerashchenko, T. H. (Суми: Університетська книга, 2019. — 126 с., 2019)
    Навчальний посібник надає знання з основних етапів розвитку філософської думки, особливостей формування філософських концепцій з урахуванням соціальних, економічних, культурних і політичних чинників, спонукає до роботи з ...
  • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Харків : Золота миля, 2017. — 216 с., 2017)
    У підручнику подано відомості з загальної логіки і юридичної логіки з огляду на сучасні вимоги вищої освіти фахівців у сфері правознавства. Розглянуто не тільки норми і стандарти правильного мислення, а й типові логічні ...
  • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 156 с., 2005)
    Філософія права є однією з найважливіших складових частин філософії, яка вивчає найбільш загальні закономірності права, його місце і роль у світовій культурі. Вона пройшла значний історичний шлях свого розвитку, перш ніж ...