KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 2

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 4 (59), ч. 2. - _с.

Recent Submissions

 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 154-159, 2012)
  Визначено основні елементи системи управління органами прокуратури в Україні. На підставі аналізу законодавчих та підзаконних нормативно- правових актів визначено керівний вплив, який здійснюють суб’єкти управління на ...
 • Семенова, А. П.; Semenova, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 209-214, 2012)
  Наведено обґрунтовану класифікацію транспортних засобів, що можуть бути передані в тимчасове володіння та користування як об’єкти договору прокату транспортного засобу. Об’єкти договору прокату транспортного засобу визначено ...
 • Кірєєв, Д. В.; Kirieiev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 79-87, 2012)
  Досліджено сутність та особливості функціонування адміністративних судів, визначено їх роль та місце в судовій системі України.
 • Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 15-21, 2012)
  Проаналізовано діяльність суб’єктів представницьких правовідносин в адміністративному процесі, розглянуто особливості їх процесуально-правового становища, систему взаємовідносин та повноваження.
 • Пономаренко, М. В.; Ponomarenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 140-145, 2012)
  Досліджено правову природу Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проведено узагальнений аналіз проблеми реалізації даного документа в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано ряд пропозицій до чинного ...
 • Дамаєв, В. А.; Damaiev, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 215-220, 2012)
  З’ясовано сутність дисциплінарної практики органів внутрішніх справ України. Проведено детальний аналіз визначення поняття «військова дисципліна» та «службова дисципліна». Визначено основні елементи процесуальної діяльності ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 228-234, 2012)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють процедури проходження служби в ОВС. Визначено рівні нормативно-правового регулювання процедур проходження служби в ОВС.
 • Жирнова, К. О.; Zhyrnova, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 191-196, 2012)
  Розглянуто основні доктринальні вчення та нормативне врегулювання питань, пов’язаних з істотними умовами цивільного договору та окремо договору про надання рекламних послуг. Проаналізовано проблемні аспекти, пов’язані з ...
 • Іванова, Л. Ю.; Ivanova, L. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 53-61, 2012)
  Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо визначення поняття «юрисдикція». Проаналізовано особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності, яка здійснюється ОВС України. Визначено правові підстави, завдання та ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 235-240, 2012)
  Розглянуто землі як об’єкт державно-приватного партнерства, визначено особливості договору, який регламентує відносини у сфері розпорядження земельними ділянками, відповідно до законодавства України.
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 118-122, 2012)
  Проаналізовано теоретико-правові положення щодо процесуальних гарантій прав платників податків. З’ясовано сутність процесуальних гарантій прав платників податків в Україні, напрямки використання цих гарантій, їх види.
 • Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 46-53, 2012)
  Сформульовано визначення «правові засади діяльності адвокатури в Україні». Зроблено висновок про те, що всю сукупність нормативно-правових актів, які регулюють порядок організації і здійснення адвокатської діяльності, умовно ...
 • Гаруст, Ю. І.; Harust, Yu. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 37-46, 2012)
  Досліджено поняття «суб’єкт», «суб’єкт права», «суб’єкт правовідносин»; запропоновано класифікацію суб’єктів, що забезпечують права громадян у податковій сфері; охарактеризовано їх повноваження в окресленій сфері.
 • Осятинський, С. О.; Osiatynskyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 202-208, 2012)
  Через призму сутності та особливостей публічно-правових відносин сформульовано визначення, а також ознаки публічно-правового спору.
 • Косик, В. В.; Kosyk, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 99-103, 2012)
  Проаналізовано поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах, окреслено загальні риси та виокремлено певні особливості.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds