Форум права, 2015, № 4

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Recent Submissions

 • Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 249-252., 2015)
  Показано, що при розробленні окремих положень криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням авторського та суміжного права, важливим є встановлення порядку визначення приналежності авторських прав ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 218-224., 2015)
  Досліджуються проблеми реструктуризації зовнішнього державного боргу з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи країни, оцінюються напрямки кредитної політики фінансових установ на внутрішньому ринку. ...
 • Мороз, М. В.; Мороз, О. В.; Moroz, M. V.; Moroz, O. V.; ResearcherID: J-8916-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 190– 195., 2015)
  Досліджено другу стадію укладення договору оренди майна державного підприємства – акцепт, який виражається у прийнятті пропозиції на укладення договору. Визначено підстави узгодження укладення договору оренди майна ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O. (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 282-286., 2015)
  Розглянуто актуальні проблеми реалізації прав особливої категорії осіб – дітей з обмеженими можливостями. Проаналізовано стан виконання положень Конвенцію про права інвалідів, ратифікованої Україною. Крім того, звернуто ...
 • Щербина, Т. М.; Shcherbyna, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3461-7266 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 341-345., 2015)
  Доведено, що шлюбно-сімейні відносини – це комплексні відносини, засновані та врегульовані нормами цивільного права. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин має значну публічно-правову складову. Сімейні відносини в ...
 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S. (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 45-48., 2015)
  Предпринята попытка социально-философского анализа института чрезвычайного положения в работе Дж. Агамбена «Homo Sacer. Чрезвычайное положение». Показано, что чрезвычайное положение – это не диктатура, а пространство ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 72- 78., 2015)
  Виділені характерні риси регулювання правозастосовної діяльності громадських об’єднань. Розглянуто особливості участі громадських об’єднань у правозастосуванні на прикладі профспілок.
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 31-37., 2015)
  Розглядається правова база протидії корупції, аналізується стан протидії корупції в Україні і в Харківській області, зокрема, характеризується регіональна програма запобігання і протидії корупції в Харківській області на ...