KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №3 (70)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №3 (70)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2015. -№3 (70). - 264 с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions

 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...
 • Субота, С. І.; Subota, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 51-60., 2015)
  Встановлено і проаналізовано закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави. З’ясовано, що будь-який інститут громадянського суспільства незалежно від його виду ...
 • Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 81-91., 2015)
  Досліджено сутність і значення закриття кримінального провадження як форми закінчення досудового розслідування. Окремо проаналізовано поняття «кримінальне переслідування», з’ясовано його зміст визначено момент, з ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 44-50., 2015)
  Досліджено присягу як один з елементів правового становища народного депутата України. Здійснено загальний аналіз інституту присяги крізь призму однієї із засад взаємовідносин особи, яка влаштовується на державну службу ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 120-127., 2015)
  Досліджено принципи побудови податкової системи України як основні твердження, що сприймаються як головні, важливі результати впровадження тих податків і зборів, які входять до податкової системи України. Запропоновано ...
 • Нечипоренко, О. С.; Nechyporenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 75-80., 2015)
  Розглянуто актуальне питання визначення поняття злочину, передбаченого ст. 252 КК України «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду». Зроблено висновок ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 114-120., 2015)
  Розглянуто суб’єктів податкових правовідносин та їх повноваження в сучасних умовах реформування податкового законодавства. Проаналізовано особливості правового становища держави як суб’єкта податкових правовідносин.
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 234-241., 2015)
  Під час висвітлення основних шляхів підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України розкрито сутність поняття «мотивація» та її складових елементів та ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 206-213., 2015)
  Розглянуто проблеми, пов’язані з реформуванням національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регламентують проходження служби ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 223-234., 2015)
  На прикладі досвіду функціонування моделі професійно-орієнтованого навчання, впровадженої на факультеті підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 30-37., 2015)
  Зазначено, що для політико-територіальної організації Республіки Польща суттєве значення мають три види територіального поділу – базовий (загальний), допоміжний і спеціальний, наявність яких лише підкреслює децентралізований ...
 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 68-74., 2015)
  Розглянуто проблеми вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями, який вчинив зґвалтування, з урахуванням їх міждисциплінарного характеру. Висвітлено способи встановлення ознак психічних розладів і найбільш роз ...
 • Купенко, С. А.; Kupenko, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 61-68., 2015)
  Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування, при цьому їх об’єднано в окремі групи відповідно до правової ієрархії. ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 100-106., 2015)
  Проаналізовано чинні міжнародно-правові акти, що існують у світі як гаранти забезпечення та реалізації основних прав і свобод дитини. Акцентовано увагу на тому, що національне законодавство в цій сфері є недосконалим, ...
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 190-199., 2015)
  Розкрито поняття механізму забезпечення дисципліни праці, визначено його основні елементи. Здійснено огляд судової практики. Зроблено висновок про необхідність удосконалення даного механізму внаслідок застарілості ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 22-29., 2015)
  Установлено підходи до розуміння юридичної відповідальності. Доведено, що існуючі в юридичній науковій та навчальній літературі погляди щодо підходів до розуміння юридичної відповідальності є певною мірою суперечливими ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 11-21., 2015)
  Досліджено організацію, завдання та функції поліції Ізраїлю. Особливу увагу приділено особливостям діяльності добровільних помічників поліції Ізраїлю, їх завданням та основним напрямам роботи. На підставі проведеного ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 180-190., 2015)
  Наголошено, що формування органів внутрішніх справ України у післяжовтневий період відбувалося у надзвичайно складних умовах. Детально охарактеризовано і проаналізовано затверджений наприкінці 1923 року Дисциплінарний ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 92-99., 2015)
  Досліджено фінансові інтереси держави в сучасних умовах правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо публічності фінансових правовідносин. Доведено публічний характер ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 150-158., 2015)
  Зроблено спробу надати найбільш повні дефініції поняттям «адміністративно-правова кваліфікація» та «кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку)», визначити їх співвідношення між собою, а також виділити їх ознаки.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds