Математика. Фізика

 

Під-фонди цього фонду

Останні додані

 • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Давітая, О. В.; Davitaia, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6262-0318; Сиволожська, В. М.; Syvolozhska, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8307-3421 (Latest directions of modern science : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference ( Vancouver, Canada, 23-25 January 2023). – Vancouver, 2023. – P. 259-263, 2023)
  Розглянуто основні фізико-хімічні процеси, які відбуваються при розливі пально-мастильних матеріалів під час їх перекачування, транспортування і зберігання, такі як випаровування, фотохімічне та біохімічне окислення, ...
 • Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.; Ємець, В. В.; Yemets, V. V. (Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с., 2023)
  Навчальний посібник направлений на вивчення закономірностей руху рідини і газу, механічного і теплового взаємовпливу між зовнішнім середовищем і твердими тілами, фізичної сутності і природи виникнення аеродинамічних сил, ...
 • Семенов, С. Г.; Semenov, S. H.; Иссам Саад, Кассем Халіфе (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 28-29, 2019)
  Проведені дослідження показали, що в даний час існує декілька найбільш популярних методологій розробки програмного забезпечення. Серед них доцільно виділити сімейство «гнучких» методологій Agile (XP, SСRUM) і методології ...
 • Мелащенко, О. П.; Melashchenko, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4550-6879; Рог, В. Є.; Roh, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7443-5125 (Харків: ХНУВС, 2019. - 100 с., 2019)
  У навчальному посібнику розглянуто елементи лінійної алгебри та векторної алгебри, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальні та інтегральні числення. Посібник призначений для вивчення ...