Фізика (Physics)

Recent Submissions

  • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Давітая, О. В.; Davitaia, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6262-0318; Сиволожська, В. М.; Syvolozhska, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8307-3421 (Latest directions of modern science : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference ( Vancouver, Canada, 23-25 January 2023). – Vancouver, 2023. – P. 259-263, 2023)
    Розглянуто основні фізико-хімічні процеси, які відбуваються при розливі пально-мастильних матеріалів під час їх перекачування, транспортування і зберігання, такі як випаровування, фотохімічне та біохімічне окислення, ...
  • Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.; Ємець, В. В.; Yemets, V. V. (Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с., 2023)
    Навчальний посібник направлений на вивчення закономірностей руху рідини і газу, механічного і теплового взаємовпливу між зовнішнім середовищем і твердими тілами, фізичної сутності і природи виникнення аеродинамічних сил, ...