KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27

 

Recent Submissions

 • Городянко, С. В.; Horodianko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 391-394, 2004)
  Визначено, що безпека працівників органів внутрішніх справ в процесі життєдіяльності об‘єктивно вимагає специфічного, чітко працюючого механізму організаційно-правового забезпечення, здатного здійснювати ефективний вплив ...
 • Сичов, Д. В.; Sychov, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 386-391, 2004)
  Досліджено, що під трудовою правосуб’єктністю працівника слід розуміти здатність і можливість особи бути суб’єктами трудових правовідносин (абсолютних і відносних) та набувати своїми діями права і обов’язки, пов’язані з ...
 • Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 126-130, 2004)
  Наголошено, що проблема забезпечення прав неповнолітніх та їх захист соціальними, адміністративними, цивільними та кримінальними нормами на сьогодні є однією з найактуальніших. Отмечено, что проблема обеспечения прав ...
 • Мальцева, Т. В.; Maltseva, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 118-126, 2004)
  Розглянуті особисті немайнові права, які є найбільш важливою складовою в житті людини, відносяться до моральних цінностей, посідають найбільш високе місце у системі духовних цінностей, відіграють велику роль в житті кожної ...
 • Удіна, О. С.; Udina, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 109-113, 2004)
  Розглянуто те, що стосується спричинення покупцям та замовникам реальної шкоди як суспільно небезпечних наслідків, наявність цієї шкоди не є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього складу злочину. Вчинення особою ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 103-108, 2004)
  Науково досліджено порядок застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Зазначено, що можливість дострокового звільнення від покарання створює у засуджених прагнення до виправлення. З цією метою ...
 • Хилько, Ю. Ю.; Khylko, Yu. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 99-103, 2004)
  Розглянуто в двох аспектах значення законності в діяльності адміністративної служби міліції. З одного боку, здійснюючи діяльність по охороні громадського порядку, захисту прав та свобод громадян, адміністративна служба ...
 • Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID:, http://orcid.org/0000-0001-8693-3802 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 87-95, 2004)
  Запорукою успішного розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів, судового розгляду справ є, в першу чергу, ефективне використання спеціальних знань. Розглянуто, що спеціальні знання при розслідуванні комп’ютерних ...
 • Лактіонова, Т. В.; Laktionova, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 79-87, 2004)
  Досліджено питання про надання допомоги жертвам злочинів і захисту їх прав. Поновлення прав і нормального стану жертв злочинів є одним з напрямків віктимологічної профілактики, оскільки запобігає вторинній віктимізації. ...
 • Тучак, М. О.; Tuchak, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 75-79, 2004)
  Викладені пропозиції щодо змін в чинному законодавстві будуть сприяти органам, які ведуть боротьбу з корупцією, більш ефективно виявляти такі правопорушення, притягати винних до відповідальності, забезпечувати законність ...
 • Глазько, С. М.; Hlazko, S. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 383-386, 2004)
  Досліджені основні прояви юридичної свободи праці працівників в сфері трудового права. Припинення трудових правовідносин передбачає свободу вибору варіанта поведінки сторонами трудового договору. Исследованы основные ...
 • Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 394-398, 2004)
  Проаналізовано, що під час проведення колективних переговорів між сторонами можуть виникнути розбіжності або трудові спори щодо структури чи змісту колективного договору. Розглянуто порядок вирішення розбіжностей при ...
 • Сердюк, Ю. О.; Serdiuk, Yu. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 379-383, 2004)
  Досліджено історичні етапи такого явища, як соціальний захист, його еволюція, особливості і тенденції його зародження та становлення. Исследована исторические этапы такого явления, как социальная защита, его эволюция, ...
 • Самойлова, О. С.; Samoilova, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 185-188, 2004)
  Доведено , що інформація може бути визнана предметом злочину, а також розглянуто такий специфічний предмет злочину, як конфіденційна інформація, що є власністю держави. Доказано, что информация может быть признана предметом ...
 • Волкович, О. Ю.; Volkovych, O. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 180-185, 2004)
  Доведено, що розвиток вітчизняного підприємництва потребує удосконалення цілого ряду законодавчих і нормативних актів із питань діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління у цілому. Тому практичне ...
 • Фесюнін, В. М.; Fesiunin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 175-179, 2004)
  Розглянуті принципи взаємодії податкової служби з громадськістю. Підкреслено, що працівники органів та підрозділів ДПС України повинні роз’яснювати населенню необхідність цієї взаємодії, тобто громадяни повинні зрозуміти ...
 • Смелік, В. Б.; Smelik, V. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 169-174, 2004)
  Дослідження технологій злочинної діяльності повинні бути спрямовані на уточнення змісту цього поняття, визначення природи та кількісне обчислення зв’язків між злочинами. Це дозволить виявити закономірності, що лежать в ...
 • Гарна, І. О.; Garna, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 159-164, 2004)
  Введення додаткових форм захисту – досить важливий та розумний крок вперед України як правової, демократичної, соціальної держави. Але досить важливою залишається економічна складова питання, оскільки Україна самостійно ...
 • Луценко, А. А.; Lutsenko, A. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 154-159, 2004)
  Наголошено на тому,що процес корінного перетворення «радянського права» в «право громадянського суспільства», зміна історичного типу і форм кримінального судочинства потребує ретельного дослідження минулого, аналізу ...
 • Сіроштан, О. А.; Siroshtan, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 151-154, 2004)
  Зроблені висновки, що тільки повне розуміння змісту права власності, урахування всіх його аспектів дозволить обрати адекватні методи і засоби, необхідні для належної охорони відносин власності, що буде сприяти формуванню ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds