KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, ч. 1

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, ч. 1

 

Recent Submissions

 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 179-182, 2003)
  Зазначено, що територіальна обмеженість дії патентних прав виявляється в тому, що охорона винаходу можлива тільки на території держави, яка видала патент, тому особа, зацікавлена в усуненні конкурентів, що можуть використовувати ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 170-176, 2003)
  Розглянуті деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи. Зазначено, що окремі положення процесуальної характеристики потерпілого, зокрема, наділення його новими правами та обов'язками, будуть ...
 • Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 164-170, 2003)
  Зазначено, що за своїм змістом міжнародна правоохоронна діяльність є багатофункціональною, а кожна функція призначена виконувати свої специфічні завдання і може реалізовуватися різними національними правоохоронними та ...
 • Єфремов, О. О.; Yefremov, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 157-160, 2003)
  Відмічено, що криміналістична техніка - це сукупність спеціальних засобів і методів , що використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки й використання доказів при розслідуванні злочинів. Криміналістична ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 160-163, 2003)
  Розглядається формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів. Моделювання організаційних структур управління має за мету удосконалення, оптимізацію системи управління силами і ...
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 152-157, 2003)
  Аналіз служби працівників органів внутрішніх справ свідчить, що конфлікти, які виникають у службовій діяльності, надзвичайно різноманітні за своїм характером, їх можна розрізняти за мотивами (протиборство соціально ...
 • Кулачок, Л. В.; Kulachok, L. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 146-152, 2003)
  Зазначено, що гарантіями при наданні державної допомоги сім'ям з дітьми є визнання права на соціальний захист Конституцією України, захист материнства, батьківства та дитинства державою; конкретизація права сім'ї на державну ...
 • Староста, B. I.; Starosta, B. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 141-146, 2003)
  Підкреслено, що найбільш ефективними є засоби попереджувального характеру, направлені на недопущення правопорушень. У цивільному праві засоби попереджувального характеру реалізуються, зокрема, шляхом укладання договору ...
 • Шильник, В. Ю.; Shylnyk, V. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 135-140, 2003)
  Розглянуто поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах. Адміністративний процес є юридичною діяльністю органів державного управління по вирішенню індивідуально-конкретних справ, яка ...
 • Зеленко, І. П.; Zelenko, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 125-129, 2003)
  Розглянуті загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ. Запропоновано наступний підхід до розуміння досліджуваної категорії: правова культура співробітників органів внутрішніх справ ...
 • Омельченко, Т. В.; Omelchenko, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 121-125, 2003)
  Наголошено на необхідністі детального законодавчого врегулювання процесуального статусу суб'єктів, які надають правову допомогу в кримінальному судочинстві. Питання про суб'єктів надання правової допомоги в кримінальному ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 99-104, 2003)
  Розглянуто акт тлумачення закону як правовий акт допоміжного характеру, спрямований на розкриття дійсного змісту і порядку застосування нормативних приписів, що містяться у чинному законодавстві, з метою забезпечення їх ...
 • Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 33-37, 2003)
  Розглянуто використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони. Зроблено висновок, що ефективність діяльності Державної служби охорони значною мірою залежить від забезпечення її сучасними технічними засобами ...
 • Дідик, М. М.; Didyk, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 3-6, 2003)
  У статті досліджено широке застосування та переваги ДНК-аналізу. Розглянуто історичний аспект індентифікації осіб та використання перевірених тест-систем. Аналізуючи зарубіжну та вітчизняну практику зроблено висновок, що ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 60-65, 2003)
  Проаналізовані творчі аспекти діяльності автора. Зазначено, що творчість та творчий процес як особливий вид суспільно корисної праці, в якому органічно поєднуються інтереси самого творця та суспільства, є головною ланкою ...
 • Бородін, І. Л.; Borodin, I. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 48-54, 2003)
  Розглянута організаційно-контрольна та наглядова діяльність Прокуратури України. Підкреслено, що в умовах перехідного періоду, коли держава знаходиться в соціально-економічній і правовій нестабільності, загально наглядова ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds