KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Історія. Наука. Культура (History. Science. Culture)

Історія. Наука. Культура (History. Science. Culture)

Recent Submissions

 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 144-146., 2019)
  Розглянуто морально-релігійні засади православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889–1929). Автором зазначено, що певна специфіка публікації полягає в об’ємному цитуванні першоджерел. Такий підхід є свідомим, ...
 • Заборовський, В. В.; Zaborovskyi, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2580-3961 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 416-419, 2021)
  Розглянуто реформування системи підготовки льотних кадрів в період Другої світової війни, яке здійснювалося шляхом централізації управління нею, оптимізації кількості і розширення штатної ємності льотних навчальних закладів, ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 294-296, 2020)
  Розкрито природу соціально-гуманітарного знання з позицій філософії наукового дискурсу.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 307-311, 2020)
  У статті викладена історія будівництва музею імені А.С. Макаренка, у якому прийняли великий колектив фахівців: архітектори, інженери, мистецтвознавці, дизайнери. Дотепер це одна із найкращих музейних експозицій гуманітарного ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: ХНУВС, 2017. - 440 с., 2017)
 • Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Глібко, С. В.; Hlibko, S. V.; Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Харків : Право, 2019. – 880 с., 2019)
  У представленому збірнику відображена система законодавства у сфері наукової та науково-технічної діяльності України з урахуванням останніх змін. Зміст збірника викладений у логічній послідовності, кожен його розділ та ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Суми: Університетська книга, 2018. - 160 с., 2018)
  Монографія є дослідженням науково-практичної, освітянської, популяризаційної, діяльності видатного вченого–бджоляра Петра Івановича Прокоповича (1775–1850). Досліджено процес становлення його як вченого та особистості. На ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харків: АССА, 2015. - 192 с., 2015)
  Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наоч ній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам’ятати необхідну тему. Посібник ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харків : АССА, 2015. — 192 с., 2015)
  Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наоч ній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам’ятати необхідну тему. Посібник ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: Константа, 2018. – 472 с., 2018)
  У монографії досліджується процес зародження та становлення науки «Історія права» в університетах, які знаходилися на українських землях упродовж ХІХ — початку ХХ ст. Оскільки історія права почалася з дослідження права ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N. (Харків : Золота миля, 2015. – 492 с., 2019)
  Книга є продовженням попередньої роботи авторів, що була присвячена історії поліції в Україні у ХVІІІ ст. – 1917 р. Досліджуючи далі у хронологічному порядку проблему розвитку правоохоронних органів, автори у даній розвідці ...
 • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с., 2016)
  У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів ...
 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808 (Харків, 2016)
  Надано інструкцію з реєстрації та наповненню авторського профілю у системі Google Академія.
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Факультет № 2; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с., 2019)
  У навчальному посібнику узагальнено й систематизовано всю необхідну інформацію, пов'язану з методикою та організацією наукової діяльності. Окремі розділи приявячено викладенню проблем, що виникають під час написання наукових ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 141-142, 2019)
  Система міжнародного захисту національних меншин, запропонована державами-переможницями у Першій світовій війні, розділила країни, які входили до Ліги Націй, на дві групи. Перша група, до якої входили політично слабкі, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 20-25, 2013)
  Досліджено витоки та походження первинної структурної одиниці Запорозької Січі – козацьких куренів. Розкрито роль Черкащини як основної бази формування запорозького козацтва.
 • Kyrychenko, V. Ye.; Кириченко, В. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Social and Legal Sciences. - Warsaw, 2018. - Vol. 1, № 2. - P. 41-47, 2018)
  У статті аналізуються методи наукового пізнання феномена революції. It has passed the century since the revolutionary events of 1917, which radically changed the historical fate of the Russian Empire and the peoples ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали міжвузівської конференції : (до 100-річчя початку Української Революції),(м. Харків, 2 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 22-24, 2017)
  Упродовж усього міжвоєнного періоду за діяльністю білоруських християнських демократів уважно спостерігала як державна, так і костьольна влада. Для польських урядовців була неприпустимою діяльність ксьондзів спрямована на ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. - 2017. - Вип. 2, ч. 2. - С. 107-112, 2017)
  Завершення Першої світової війни, революції у Росії та країнах Європи відчутно активізували процеси націотворення серед молодих народів Європи, зокрема білорусів і українців. Великі держави не надто прихильно ставилися до ...
 • Процюк, Н. О.; Protsiuk, N. O. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610, 2011)
  Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds