KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045)

 

Recent Submissions

 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Історія науки і біографістика. - 2021. - № 4. - C. 56-71, 2021)
  Висвітлено діяльність етнографа, культурно-громадського діяча, педагога Климента Квітки (1880-1953). Акцентовано увагу на вагомих результатах його науково-дослідницької роботи як етнографа, музикознавця-фольклориста, ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Історія науки і біографістика. - 2022. - № 4. - C. 120-138, 2022)
  Висвітлено діяльність історика, етнографа, культурно-громадського діяча Бориса Івановича Ткаченка, автора 11 книг – оригінальних досліджень з найрезонансніших і найболючіших тем української історії. Констатовано, що перші ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Боровець, В. А.; Borovets, V. A. (The world of science and innovation: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference ( London, United Kingdom,19-21 August , 2020). - London, 2020. - P. 389-391, 2020)
  Надано аналіз повсякденної культури, яка впливає на спосіб людського буття. Досліджено її складові, культурні аналоги та ознаки. Розкрито її людиновимірний характер і вплив на такі сфери загальної культури, як мораль і право.
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 144-146., 2019)
  Розглянуто морально-релігійні засади православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889–1929). Автором зазначено, що певна специфіка публікації полягає в об’ємному цитуванні першоджерел. Такий підхід є свідомим, ...
 • Заборовський, В. В.; Zaborovskyi, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2580-3961 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 416-419, 2021)
  Розглянуто реформування системи підготовки льотних кадрів в період Другої світової війни, яке здійснювалося шляхом централізації управління нею, оптимізації кількості і розширення штатної ємності льотних навчальних закладів, ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 294-296, 2020)
  Розкрито природу соціально-гуманітарного знання з позицій філософії наукового дискурсу.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 307-311, 2020)
  У статті викладена історія будівництва музею імені А.С. Макаренка, у якому прийняли великий колектив фахівців: архітектори, інженери, мистецтвознавці, дизайнери. Дотепер це одна із найкращих музейних експозицій гуманітарного ...
 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808 (Харків, 2016)
  Надано інструкцію з реєстрації та наповненню авторського профілю у системі Google Академія.
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 141-142, 2019)
  Система міжнародного захисту національних меншин, запропонована державами-переможницями у Першій світовій війні, розділила країни, які входили до Ліги Націй, на дві групи. Перша група, до якої входили політично слабкі, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 20-25, 2013)
  Досліджено витоки та походження первинної структурної одиниці Запорозької Січі – козацьких куренів. Розкрито роль Черкащини як основної бази формування запорозького козацтва.
 • Kyrychenko, V. Ye.; Кириченко, В. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Social and Legal Sciences. - Warsaw, 2018. - Vol. 1, № 2. - P. 41-47, 2018)
  У статті аналізуються методи наукового пізнання феномена революції. It has passed the century since the revolutionary events of 1917, which radically changed the historical fate of the Russian Empire and the peoples ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали міжвузівської конференції : (до 100-річчя початку Української Революції),(м. Харків, 2 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 22-24, 2017)
  Упродовж усього міжвоєнного періоду за діяльністю білоруських християнських демократів уважно спостерігала як державна, так і костьольна влада. Для польських урядовців була неприпустимою діяльність ксьондзів спрямована на ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. - 2017. - Вип. 2, ч. 2. - С. 107-112, 2017)
  Завершення Першої світової війни, революції у Росії та країнах Європи відчутно активізували процеси націотворення серед молодих народів Європи, зокрема білорусів і українців. Великі держави не надто прихильно ставилися до ...
 • Процюк, Н. О.; Protsiuk, N. O. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610, 2011)
  Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).
 • Казимиров, А. О.; Kazymyrov, A. O.; Заборовский, В. В.; Zaborovskyi, V. V.; Заборовський, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0148-5997 (Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 237 - 240, 2013)
  Рассмотрены задания, вооружения и тактика действий снайперов в составе незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в Кавказском регионе.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79). - С. 26-34, 2017)
  Розглянуто основні форми землеволодіння, які існували у Кримському ханстві. З’ясовано особливості ханського землеволодіння, сутність таких форм земельної власності, як кагалик, бейлік, мевкуфе. Особливу увагу приділено ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 157–163, 2017)
  Охарактеризовано правове регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі. Доведено існування самостійних житлових правовідносин, які мали змішаний приватно-публічний характер. Правова природа проживання в житлі залежала ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 245-252, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані з підготовкою кадрів для органів внутрішніх справ в Україні впродовж 1930–1941 рр., проаналізовано основні форми такої підготовки, її певні досягнення та недоліки.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016)
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентац ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 8-13, 2017)
  У тезах доповіді узагальнено історичний досвід функціонування органів охорони громадського порядку в Україні за часів національної революції 1917-1921 рр., зокрема, вивчено коло питань, пов’язаних з організацією та кадровим ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds