Монографії (Monographs). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Жихор, О. Б.; Zhykhor, O. B.; Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20, 2015)
  У наведеному розділі монографії розглянуто заходи подолання інноваційної проблемності в різних типах регіонів України з інноваційною проблемністю.
 • Агаджанова, С. В.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; В'юненко, О. Б.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х. (Научное окружение современного человека: Техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2019 г. – С. 177-182, 2020)
  Розглядається використання сучасних методів системи моніторингу сільськогосподарських земель, в томучислі з використанням автоматизованої інформаційної системи».Пропонується використовувати локальний та регіональний ...
 • Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Ahadzhanov-Honsales, K. Kh.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Въюненко, А. Б.; Viunenko, A. B.; Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V. (Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура: моногр. : Кн. 2 . Ч. 1. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – С. 118-125, 2019)
  Розглядається використання комп'ютернихтехнологійв інтелектуальномугосподарстві. Розглядається широкий спектр застосувань дистанційного моніторингу сільськогосподарськихпідприємств в тваринництвіта землеробстві. Надаються ...
 • Кременчуцький інститут «Університет імені Альфреда Нобеля»; Татарінов, В. С.; Tatarinov, V. S.; ; Цимбалістова, О. А.; Tsymbalistova, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8565-3710; Яременко, В. А.; Yaremenko, V. A.; ; Корень, О. М.; Koren, O. M.; ; Заволока, Ю. М.; Zavoloka, Yu. M.; ; Малашенко, Ю. А.; Malashenko, Yu. A.; ; Єфременко, А. Г.; Yefremenko, A. H.; ; Сокуренко, П. І.; Sokurenko, P. I.; ; Сідненко, М. В.; Sidnenko, M. V.; ; Івко, А. В.; Ivko, A. V.; (Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. – 318 с., 2019)
  У монографії висвітлені питання інноваційного розвитку корпорацій машинобудування, облікового забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень, а також інноваційні технології формування сучасного спеціаліста. Окремий ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Суми : Мрія, 2019. – 184 с., 2019)
  У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано вирішення наукової задачі, що полягає в розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств в умовах ...