KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бєлашов, Ю. О.; Bielashov, Yu. O.; Самсонова, Г. С.; Samsonova, H. S.; Шабатура, С. О.; Shabatura, S. O.; Мартиненко, О. М.; Martynenko, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9380-1442 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2022. - Вип. 90. - С. 107-113, 2022)
  Апробовано педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до застосування протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” у різних умовах службово-бойової діяльності. З’ясовано, що в ...
 • Griban, G. P.; Yavorska, T. Ye.; Tkachenko, P. P.; Kuvaldina, O. V.; Dikhtiarenko, Z. M.; Yeromenko, E. A.; Lytvynenko, A. M.; Hresa, N. V.; Греса, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822; Okhrimenko, I. M.; Ovcharuk, I. S.; Prontenko, K. V. (Wiadomości Lekarskie. - 2020. - Vol. 73, Issue 6. - P. 1199-1206, 2020)
  З’ясовано роль рухової активності у формуванні здорового способу життя студентської молоді в процесі фізичного виховання. Визначено відсутність у більшості студентів потреби у здоровому способі життя, відсутність знань у ...
 • Решетняк, С. Б.; Reshetniak, S. B.; Решетняк, О. В.; Reshetniak, O. V. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 138-141, 2016)
  Проаналізовано проблеми розвитку інформаційної компетентності студента в системі навчання у ВНЗ. Розглянуто важливі напрямки цього процесу: впровадження в освітню практику інтерактивного навчання; розвиток партнерських ...
 • Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 157-158, 2016)
  Показано зв’язок інтенсифікації навчання з його активізацією, визначено умови і фактори інтенсифікації навчання, розглянуто мотивацію як фактор інтенсифікації навчання.
 • Lamash, I. V.; Ламаш, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 190-194, 2016)
  Подано огляд сучасних зарубіжних досліджень феномену «поліцейська культура» в контексті глобальної реформи поліції, в тому числі «соціалізації поліції» та «поліцейська освіта» як складові явища.
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 7-9, 2022)
  Розглянуто кваліфікація та загальна якість викладацького складу. Визначено вимоги, що висуваються до викладачів іноземних мов ЗВО з особливими умовами навчання, і динаміка їх трансформації в зв’язку зі зміною ролі викладача ...
 • Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Бортник, Ю. М.; Bortnyk, Y. M. (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 4-6, 2022)
  Розглянуто переваги використання інформаційних технологій у навчальному середовищі, сучасні комп’ютерні технології. Надано оцінку використанню дистанційного навчання в навчальному процесі. Проаналізовано процес впровадження ...
 • Savchenko, O. O.; Савченко, О. О.; Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Kalchenko, T. M.; Кальченко, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Bortnyk, Y. M.; Бортник, Ю. М. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 328-342, 2023)
  Визначено, що лексичний підхід базується на здатності розуміти та створювати фрази іноземною мовою як лексичні одиниці (фрагменти). Лексичний підхід до навчання граматиці розуміється як навчання граматичним явищам, таким ...
 • Garnyk, L. P.; Гарник, Л. П.; Snihurova, I. I.; Снігурова, І. І.; Danchenko, I. O.; Данченко, І. О. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 288-306, 2023)
  Розглянуто нагальну потребу в практичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в змішаних групах, де разом навчаються європейці та українці (іноземці), започаткувати розробку методики комплексної ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 169-171, 2022)
  Розглянуто необхідність трансформації діяльності закладів освіти та адаптації освітньої сфери до періоду воєнного стану. Досвід, набутий під час воєнного стану, тепер використовується у навчальному процесі. Поліцейські ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Марчук, М. В.; Marchuk, M. V. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 169-171, 2022)
  Наголошено, щоб виконувати свої функціональні обов’язки на належному рівні, працівник поліції зобов’язаний мати досить високий рівень інформаційної компетентності. І одним з основних напрямків щодо виконання цього завдання ...
 • Борисова, К. Є.; Borysova, K. Ye.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 158-159, 2022)
  Визначено, що для більш якісної підготовки фахівців з кібербезпеки потрібно враховувати академічні та професійні вимоги до спеціалістів в галузі програмування, комп’ютерних наук та інформаційно-комунікаційних технологій, ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (Riga, the Republic of Latvia, 3–4 November 2022. ). – Riga: Baltija Publishing, 2022. – P. 42-47, 2022)
  У статті запропонована соціально-психологічна профілактика булінгу в освітньому середовищі, а саму у дитячому. До основних видів соціально-психологічної профілактики насильства в учнівському середовищі належать: первинна, ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID:http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 151-157, 2022)
  Зазначено, що запропоновані нормотворчі новації опрацьованого Проєкту не містять достатнього обґрунтування та не враховують реалій сьогодення. Підхід, який використано при складанні Проєкту, занадто вузький та не враховує ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Інноваційна педагогіка. - 2022. - Вип. 53, т. 2. - С. 119-123, 2022)
  Виокремлено і обґрунтовано педагогічні умови, спрямовані на формування професійної компетентності майбутніх слідчих Національної поліції України. Запропоновано педагогічні умови, які охоплюють формування інтегральної, ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Актуальні питання у сучасній науці. - 2023. - № 1(7). - С. 445-455, 2023)
  Розкрито питання засобів реалізації якісного фідбеку (зворотного зв`язку) під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах освіти України. Проаналізовано види зворотного зв’язку у психологічному контексті. ...
 • Nastenko, O.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Khanykina, N. (Pedagogy and Education Management Review. - 2021. - Issue 2(4). - P. 21-29, 2021)
  Розглянуто особливості дистанційного навчання та інтерактивних методів навчання української мови як іноземної, а саме основні поняття, моделі навчання, специфіка практичного використання онлайн-методів у сучасних умовах. ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Ісаєва, О. В.; Isaieva, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 218-219, 2022)
  Розглянуто питання абревіації у мовленні курсантів-правоохоронців, зокрема вживанні абревіатур у професійній лексиці, мові офіційних документів і сленговому вжитку.
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 216-218, 2022)
  Зазначено, що вільне володіння усною та писемною культурами мовлення збільшує широту уявлень поліцейських, виховуючи в них естетичний смак і закріплюючи вміння та навички комунікативного відбору мовних одиниць, із метою ...
 • Голопич, І. М.; Golopych, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 210-212, 2022)
  Розглянуто пошук ефективних способів залучення курсантів до активного навчання у вищих закладах зі специфічними умовами навчання, оскільки наряду з академічними заняттями є ще комплекс службової підготовки, яка потребує ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds