KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 73-74, 2023)
  Показано сучасну структуру психологічної підготовки поліцейських. Зазначено провідні чинники ускладнення соціально-психологічної ситуації в суспільстві. Вказано основні напрями вдосконалення психологічної підготовки ...
 • Ільніцька, Я. О.; Ilnitska, Ya. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 71-72, 2023)
  Доведено, що іншомовна комунікативна компетентність є складовою правоохоронця. Виокремлено аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, особистісний компоненти іншомовної комунікативної компетентності як сукупності певних ...
 • Іванов, С. О.; Ivanov, S. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7779-8653 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 70-71, 2023)
  Розглянуто проблему отримання максимально якісних знань під час, коли відсутня можливість безпосередньо відвідувати учбові заклади через ряд причин (епідемія COVID, воєнний стан та бойові дії, пов’язані з агресією військ ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 63-64, 2023)
  Визначено, що в різних країнах спостерігається криза ідентичності, яка в останні роки зростає. В сучасному світі проблема визначення громадянської ідентичності є однією з головних тем обговорення як в науці так і в ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 61-62, 2023)
  Розкрито проблему використання цифрових технологій під час викладання іноземної мови курсантами у вищих навчальних закладах освіти України. Визначено переваги використання Інтернет-технологій. Розглянуто можливість ...
 • Статівка, О. О.; Stativka, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9956-9082; Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2807-2914 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 60-61, 2023)
  Визначено основні критерії навчання іноземної мови та розглянуто психологічні фактори, що сприяють підвищенню мотивації та якості володіння іноземною мовою. Показано необхідність знання і значимість володіння іноземною ...
 • Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Данченко, І. О.; Danchenko, I. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 41-43, 2023)
  Дано визначення поняття «критичне мислення». Наголошено, що з метою формування у майбутніх офіцерів поліції критичного мислення як професійно значущої якості особистості доцільно проводити заняття з використанням квестових ...
 • Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 34-35, 2023)
  Уточнено сутність, зміст, структуру Soft Skills як складової професійної компетентності правоохоронців. У склад Soft Skills правоохоронців включені соціально-комунікативні навички, уміння працювати з інформацією, критичне ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 30-32, 2023)
  Розглянуто процес професійної підготовки правоохоронців як соціальну інституцію, розвиток і функціонування якої обумовлені усіма чинниками й умовами існування суспільства в цілому: економічними, політичними, соціальними, ...
 • Короткевич, Р. О.; Korotkevych, R. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 27-29, 2023)
  З’ясовано, що моральна гідність офіцерів правоохоронних підрозділів, їхня вольова готовність до дій в екстремальних умовах, які пов’язані із захистом територіальної цілісності та незалежності України, забезпеченням ...
 • Анастасова, Я. В.; Anastasova, Ya. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 25-27, 2023)
  Розглянуто основні напрямки національно-патріотичного виховання поліцейських: духовно-моральний, громадсько-правовий, військово-патріотичний. Проаналізовано особливості та зміст патріотичного виховання майбутніх поліцейських ...
 • Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 23-25, 2023)
  Розкрито завдання, методи і шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в системі освітньо-виховного процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. Зазначено, що національно-патріотичне виховання ...
 • Звірянський, Г. В.; Zvirianskyi, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6687-8575 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 17-18, 2023)
  Розглянуто комплекс форм і методів, які можуть бути реалізовані з метою національно-патріотичного виховання в освітньому процесі закладу вищої освіти. Наголошено, що цілеспрямована і систематична реалізація вказаних форм ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 15-17, 2023)
  Розглянуто питання, пов’язані з національно-патріотичним вихованням курсантів та студентів. Показано можливості виховної роботи при здійсненні патріотичного виховання майбутніх офіцерів поліції. Розкрито зміст, напрями, ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Сіверщина в історії України. - 2020. - Вип. 13. - С. 238-243, 2020)
  Висвітлено діяльність перших навчальних закладів на сумських землях – повітових чоловічих та жіночих училищ, – які надавали початкову та середню освіту. Відзначено велику роль окремих благодійників і благодійних товариств, ...
 • Кононенко, Т. П.; Kononenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5368-8158 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 236-238, 2016)
  Встановлено, що умовами ефективності процесу формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів Сумської філії ХНУВС виступають: організація навчальної діяльності, яка побудована на принципах особистісно ...
 • Пішун, С. Г.; Pishun, S. H.; Волошина, Н. В.; Voloshyna, N. V. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 243-245, 2016)
  Зазначено, що стратегічна мета освіти – це створення всіх необхідних умов, які б відповідали сучасному рівню розвитку суспільства для здійснення освітнього процесу, у якому міг брати участь будь-хто, незалежно від віку, ...
 • Serhiienko, T. M.; Сергієнко, Т. М.; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350 (Scientific Collection «InterConf». - 2022. - № 105. - P. 129-136, 2022)
  Розглянуто основні аспекти використання змішаного навчання англійської мови в українських професійних військово-навчальних закладах. Досліджено основні виклики та ключові проблеми під час впровадження змішаного навчання ...
 • Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350; Serhiienko, T.; Сергієнко, Т. (Актуальні питання гуманітарних наук. - 2021. - Вип. 38, т. 3. - С. 138-142, 2021)
  Обґрунтовано вимоги, які висуваються до іншомовної підготовки сучасних працівників правоохоронних органів та військовослужбовців. Зазначено, що потреба у спілкуванні іноземними мовами, спричинена вимогою ринку праці, ...
 • Чередниченко, В. Б.; Cherednychenko, V. B. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 279-281, 2016)
  Відзначено, що сучасні інформаційні технології призвели до справжньої революції в освіті. Вони докорінно змінюють процес навчання і значно покращують його результати. Викладач створює масив інформаційних ресурсів з дисципліни ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds