Форум права, 2020, № 3

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2020. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2020-n-3.html

Recent Submissions

  • Профатіло, Г. Р.; Profatilo, H. R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1361-8681 (Форум Права. – 2020. – № 3 (62). – С. 55-65, 2020)
    Метою статті є визначення правових засад протидії булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти, проаналізовано міжнародний досвід протидії цькуванню. Встановлено, що особисті немайнові права ...
  • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Форум Права. – 2020. – № 3 (62). – С. 66-76, 2020)
    Проаналізовано поняття законних очікувань. Доведено, що законні очікування – це наявне майно, яке пов’язане з майбутніми майновими вигодами. Встановлено, що законні очікування, крім таких загальних ознак майна, як здатність ...