Samoarkhivatsiia

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Матюшкова, Тетяна Петрівна (ХНУВС, 2022-11)
  У тезах доповіді відображено основні положення щодо виявлення, вилучення, дослідження та використання слідчим, дізнавачем, прокурором і судом даних різноманітних технічних пристроїв і технічних засобів, у тому числі з ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Актуальні питання протидії злочинності в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25 листоп. 2022 р.). – Кривий Ріг : ДонДУВС, 2022. – С. 126-131, 2022)
  У тезах доповіді висвітлені основні тактичні особливості підготовки, проведення та фіксації в умовах воєнного стану таких слідчих (розшукових) дій, як огляд місця події, допит свідка, потерпілого, підозрюваного, одночасний ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Кривий Ріг: ДонДУВС, 2022. - С. 83-88, 2022)
  Проаналізовано базові акти, що встановлюють стандарти захисту дітей під час збройного конфлікту. Наголошено, що діти, що народжуються та зростають в умовах збройних конфліктів, мають особливий захист, який передбачений ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 Pochuieva Valentyna (Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). – Одеса: ОДУВС, 2022. –186 с. – C. 79-81., 2022-08)
  Розглянути такі особливості інформаційного освітнього середовища під час навчання іноземних мов як наявність системи засобів спілкування; наявність системи засобів самостійної роботи з інформацією та наявність інтенсивного ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2022. – 996 c. – C. 262-266., 2022-05)
  Розглянута cуть навчання профeсійно-орієнтованого іншомовного спілкування, що полягає в його інтeграції зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додaткових професійних знань та формування професійно значущих якостей ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 129 - 131., 2017)
  Зазначено, що включення Експертної служби до складу Національної поліції підвищило б ефективність досудового розслідування, оскільки, як свідчить практика, інспекторів-криміналістів, які виїжджають на місце злочину, на ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 118 - 120., 2017)
  Висвітлена система форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні. Зазначено, що форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів закріплені в багатьох законодавчих ...
 • Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 9 - 11, 2017)
  Зазначено, що харківський суд над нацистами у 1943 р. дійсно став першим прецедентом покарання злочинців у ході Другої світової війни і заклав підвалини майбутнього Нюрнберзького трибуналу.
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; ORCID: http:// orcid. org/0000-0002-2992-6646 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 7 - 9., 2017)
  В статті узагальнено та проаналізовано структурування поняття готовності студентів-правників до професійної праці.
 • Олійник, К. М.; Oliinyk, K. M.; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 200 - 202., 2017)
  Зазначено, що міжнародний характер загроз кібербезпеки визначає необхідність взаємодії як на регіональному, так і на глобальному рівні, з тим, щоб вжити погоджені заходи для зниження існуючих загроз. Жодній державі не під ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 139 - 141., 2017)
  Зазначено, що збір інформації, яка стосується конкретних осіб може бути активно використаний в атаках соціальної інженерії – можливо, через оману, підкуп або шантаж. Також важливим аспектом цього витоку інформації є її ...
 • Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 162 - 164., 2017)
  В статті запропонована модифікація алгоритму кластеризації К-means.
 • Арендар, В. В.; Arendar, V. V.; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 186 - 188., 2017)
  Зазначено, що кібертероризм представляє велику загрозу інформаційній безпеці держави. Адже кібератаки націлені не тільки на пасивний збір даних, але й на незаконне заволодіння фінансовою і секретною інформацією, на ...
 • Деревягін, О. О.; Dereviahin, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1622-5549 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 191 - 193., 2017)
  Зазначено про необхідність прийняття спеціального законодавства та розробки загальнодержавної комплексної стратегії протидії кіберзлочинності в Україні із урахуванням європейського досвіду, а також визначення основних ...
 • Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-9339 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167 - 169., 2017)
  У сучасній методиці боротьби з кіберзлочинністю одним із проблемних питань залишається встановлення та визначення місцезнаходження особи за ії мережними ідентифікаторами, тобто за тими обліковими даними, які особа ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159 - 161., 2017)
  Розкрито застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів.
 • Сень, Р. Ю.; Sen, R. Yu.; Черновол, В. С.; Chernovol, V. S. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157 - 159., 2017)
  Зазначено, що головна проблема протидії торгівлі людьми полягає в тому, що досить важко виявляти та розслідувати такі злочини, а з використанням передових інформаційних технологій - практично неможливе. Транснаціональна ...
 • Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Петрова, К. К.; Petrova, K. K. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 146 - 148., 2017)
  Зазначено, що двофакторна автентифікація – це метод ідентифікації користувача в якому-небудь сервісі за допомогою запиту автентифікаційних даних двох різних типів, що забезпечує двошаровий, тобто більш ефективний захист ...
 • Можаев, А. А.; Mozhaiev, O. O.; Можаєв, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; ResearcherID: AAG-6671-2019; Scopus Author ID: 57201729490; Наем, Хазим Рахим; Naiem, Khazim Rakhim; Наєм, Хазім Рахім (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 144 - 146., 2017)
  У доповіді запропоновано модель трафіку гібридної комп'ютерної мережі передачі інформації системи криміногенного моніторингу України, яка враховує гетерогенний характер мережі, особливості злиття трафіку від кількох ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 131 - 134., 2017)
  Висвітлені основні види кібератак на web-сайти.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds