Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS

 

Recent Submissions

 • Павленко, Наталія; Комарницька, Ганна; Ястремська, Наталя (Наукові перспективи, 2022-07-03)
  У науковій статті розглянуто масштаби вимушеної міграції в 2014 році та ключові проблеми, якими вона супроводжувалась. Проведено порівняльну характеристику вимушеної та добровільної міграції. Досліджено статистику ...
 • Pavlenko, Nataliya; Larina, Tetiana; Bobro, Natalia; Fursa, Viktoriia; Pliekhova, Ganna (Postmodern Openings, 2022-03-14)
  The article aims to determine socio-economic causes of the emergence of an oligarchy and its functions in the Ukrainian economy in the context of postmodernism. The essence of postmodernism is worldview-philosophical, ...
 • Павленко, Наталія; Челомбітько, Тетяна; Черняєва, Олена (Економічний аналіз, 2021-01)
  У статті розглядається поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції з точки зору різних науковців. Розкриваються концепції та типи дій, що суперечать торговій та іншій добросовісній діловій практиці, а саме: незаконне ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія та практика: міжнар. наук.-практ. конф.: зб. тез доп. : у 2-х ч. (м. Кременчук, 8 лют. 2023 р.). - Кременчук: ЦФЕНД, 2023. - Ч. 2. - С. 53-55, 2023)
  Розглянуто об’єктивну сторону кримінального правопорушення ст. 334 «Порушення правил міжнародних польотів» Кримінального Кодексу України, що передбачає відповідальніст за вліт в Україну або виліт з України без відповідного ...
 • Лукашевич, С. Ю.; Бондаренко, Б. К.; Салаєва, К. А.; Бондаренко, К. Е.; Lukashevych, S.; Bondarenko, B.; Salaieva, K.; Bondarenko, K.; https://orcid.org/0000-0001-8386-6237; https://orcid.org/0000-0002-2470-4518; https://orcid.org/0000-0003-2991-946X (Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 68-73., 2020)
  У запропонованій праці досліджується питання забезпечення безпеки засобами архітектурного планування. Зазначено, що планувальники, архітектори і розробники можуть зіграти важливу роль у підвищенні безпеки соціалізованих ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Габітус. - 2022. - Вип. 44. - С. 248-251, 2022)
  Складність і багатогранність вимог, які пред'являються майбутнім працівникам поліції, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, викликають необхідність всебічного розвитку їх особистісних ...
 • Логвиненко, Б. А.; Подоляка, А. М.; Дьомин, Ю. М.; Колесникова, И. А.; Салаева, К. А.; Lohvynenko, B; Podoliaka, A; Domin, Yu; Kolesnikova, I; Salaieva, K (Georgian medical news. - № 2 (323). - 2022. - С. 175-179., 2022-02)
  Цель исследования - компаративный анализ распространенных проявлений коррупции и коррупционных рисков во время государственных закупок лекарственных средств в Украине и зарубежных государствах для поиска эффективных путей ...
 • Бочарова, К. А.; Bocharova, K. A.; ORCID: http://orcid.org/000-0003-2991-946X (Харків, Право, - 2019. - 216 с, 2019)
  У монографії досліджено питання вандалізму як актуальної проблеми сучасного суспільства, вплив на яку є важливим в умовах сьогодення. Сформульовано поняття вандалізму, а також вказано особливості проведення запобіжної ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 Pochuieva Valentyna (Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). – Одеса: ОДУВС, 2022. –186 с. – C. 79-81., 2022-08)
  Розглянути такі особливості інформаційного освітнього середовища під час навчання іноземних мов як наявність системи засобів спілкування; наявність системи засобів самостійної роботи з інформацією та наявність інтенсивного ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2022. – 996 c. – C. 262-266., 2022-05)
  Розглянута cуть навчання профeсійно-орієнтованого іншомовного спілкування, що полягає в його інтeграції зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додaткових професійних знань та формування професійно значущих якостей ...
 • Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-9339 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167 - 169., 2017)
  У сучасній методиці боротьби з кіберзлочинністю одним із проблемних питань залишається встановлення та визначення місцезнаходження особи за ії мережними ідентифікаторами, тобто за тими обліковими даними, які особа ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159 - 161., 2017)
  Розкрито застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів.
 • Сень, Р. Ю.; Sen, R. Yu.; Черновол, В. С.; Chernovol, V. S. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157 - 159., 2017)
  Зазначено, що головна проблема протидії торгівлі людьми полягає в тому, що досить важко виявляти та розслідувати такі злочини, а з використанням передових інформаційних технологій - практично неможливе. Транснаціональна ...
 • Бєляєва, Є. Г.; Bieliaieva, Ye. H.; Рвачов, О. М.; Rvachov, O. M.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3500-9393 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125., 2017)
  Зазначено, що технологічний тероризм включає в себе й так званий кібертероризм. Найпопулярнішим методом кібертероризму є ураження комп’ютерних систем та пристроїв шкідливим програмним забезпеченням шляхом використання: ...
 • Юртаева, К. В.; Yurtayeva, K. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 112 - 115., 2017)
  Зроблено висновок, що чинний Кримінальний кодекс України на теперішній час не передбачає ефективних можливостей притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з незаконним використанням комп’ютерних паролів, ...
 • Черновол, В. С.; Chernovol, V. S.; Носов, В. В.; Nosov, V. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 108 - 109., 2017)
  Наголошено на необхідності вивчення електронних слідів як явища об’єктивної дійсності й розроблення криміналістичних рекомендацій щодо найбільш ефективного їх виявлення, дослідження, фіксації, вилучення й використання у ...
 • Панасюк, І. В.; Panasiuk, I. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 104 - 105., 2017)
  Розкрита негласна діяльність підрозділів Національної поліції щодо пошуку та використання електронних доказів.
 • Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7848-6448 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 101 - 103., 2017)
  Розглянуті практики забезпечення належності доказів, отриманих з онлайн ресурсів.
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 91-93, 2017)
  Висвітлена роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют. Зазначено, що телекомунікаційна експертиза є досить молодим, але дуже сучасним і прогресивним родом судових ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5563-2361 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 88 - 90., 2017)
  Висвітлені окремі елементи моделі злочинної діяльності організованих злочинних груп, які займаються торгівлею людьми.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds