KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Ільницький, О. М.; Ilnytskyi, O. M. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 54-55, 2023)
  Зазначено, що війна Російської Федерації проти України значно змінила формат діяльності громадських об’єднань, а отже, зазнали змін і гарантії їх діяльності. Підкреслено, що морально-психологічного забезпечення потребують, ...
 • Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Психологія. – 2022. – Вип. 6. - С. 90-94, 2022)
  Досліджено соціально-психологічні особливості схильних до дрібної корупції правоохоронців. Наголошено, що виявлення соціально-психологічних особливостей корупціонерів в системі МВС України, умовжливлює побудову їх ...
 • Khurtenko, O.; Miloradovа, N. E.; Мілорадова, Н. Е.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Makarova, O. P.; Макарова, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Dzhahupov, H. V.; Джагупов, Г. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Bereziak, K. M.; Березяк, К. М.; Kravchenko, T. (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2020. – Vol. 11, Issue 3. – P. 17-36, 2020)
  Важливість пізнання процесів вибору, прийняття рішень визначається тією об'єктивною роллю, яку вони відіграють в організації діяльності людини. Важливою особливістю людини є її унікальна здатність приймати рішення в ...
 • Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 198-200, 2016)
  Розглянуто проблему правового розвитку правоохоронців в контексті розгляду професійно – правової ідентичності на ранніх етапах професійного становлення. Наголошено, що формування професійно – правової ідентичності є ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942 (Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 79-82, 2022)
  Розглянуто проблему сексуального насильства під час військових конфліктів. Сексуальне насильство потребує швидкого надання медичної та психологічної допомоги, оскільки її відсутність може тягнути за собою серйозні ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 54-57, 2022)
  Зазначено, що поліція повинна дотримуватися у своїй діяльності принципів справедливого та неупередженого ставлення. Допущення дискримінації чи упередженості у діяльності є неприпустимими. Підкреслено, що поліцейські мусять ...
 • Chernova, I.; Vdovina, O.; Dragomyretska, O.; Khodykina, Y.; Medvedieva, O. V.; Медведєва, О. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4445-7355; Gvozdetska, S. (IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021.– Vol. 21, № 7(July). – Р. 82-86, 2021)
  Здійснено аналіз психолого-педагогічної наукової літератури з проблем мотивації навчально-виховної діяльністі студентів, складено та реалізовано програму діагностичних досліджень, вивчено систему умов розвитку мотивації ...
 • Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9420-2847 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 195-197, 2022)
  Розглянуто проблему психологічного супроводу працівників поліції, зміцнення психологічної стійкості, підвищення їх здатності виконувати службові завдання в стресогенних умовах, психологічна підтримка в умовах війни. Мета ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 127-130, 2022)
  Надано практичні та вичерпні рекомендації щодо покращення психоемоційного стану поліцейських, котрі вимушені виконувати свої обов’язки в умовах війни. Найбільші складнощі пов’язанні з надмірним стресом, котрий суттєво ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 189-192, 2022)
  Зазначено, що досвід зарубіжних фахівців щодо особливостей переживання травматичних та стресових подій, а також роботи з травмою, активно використовується при розробці первинних програм, шляхів психологічної допомоги ...
 • Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 106-109, 2022)
  Визначено, що дебрифінг стресу критичних інцидентів (психологічний дебрифінг) – це метод роботи з наслідками колективної психічної травми. Проаналізовано особливості поліцейського дебрифінгу як форми посттравматичної ...
 • Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 102-105, 2022)
  Розглянуто емоційне оніміння (або оніміння емоцій) як емоційне відчуття, яке переживає людина, якщо її потреби не задоволені ; відсутність здатності переживати почуття; відчуття відокремленості від інших людей, амнезія ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 184-186, 2022)
  Наголошено, що поліцейські, які брали участь у бойових діях, потребують комплексного підходу для нормалізації і стабілізації їх психологічного стану та повторного пристосування до умов соціального і професійного середовища ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 31-33, 2022)
  Наголошено, що професійна деформація особистості – це один з видів негативних змін, що відбуваються з особистістю працівника під впливом професійної діяльності. Професійна деформація виникає, формується тривалий час ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 26-27, 2022)
  Зазначено, що психологічне забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських ...
 • Бутенко, М. В.; Butenko, M. V. (Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 9-12, 2022)
  Визначено, що професійна успішність поліцейського – це комплекс, що поєднує в собі професійні та спеціальні знання, ділові та особистісні якості, навички, вміння поліцейського, що дозволяють адаптуватися до соціальних, ...
 • Бутенко, М. В.; Butenko, M. V. (Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 30-33, 2022)
  Розкрито сутність впливу емоційного інтелекту на професійну успішність поліцейського в екстремальних ситуаціях.
 • Бондзик, Д. М.; Bondzyk, D. M. (Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 28-30, 2022)
  Актуальність сучасного звернення до проблем безпеки спеціаліста екстремального профілю визначається динамічним розвитком психологічної науки та необхідністю інтеграції досягнень наукового знання, досліджень ...
 • Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9420-2847; Чернуха, Л. В.; Chernukha, L. V. (Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 228-230, 2022)
  Означено особливості психологічної адаптації та реабілітації учасників збройних конфліктів в Україні.
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 211-213, 2022)
  Зазначено, що представники цивільного населення в великій кількості осіб потребують зараз психологічної допомоги та тривалий час ця потреба залишиться. Обмежена кількість фахівців в сфері психологічного здоров‘я, які й ...

View more