Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 8

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 8. - 260 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 14
 • Документ
  Системний аналіз щодо механізму протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 6-12., 2014) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  У статті на основі аналізу окремих специфічних рис застосування системного підходу у кримінологічних дослідженнях та формулювання відповідного визначення розглянуто системні властивості діяльності із протидії злочинності.
 • Документ
  Напрями вдосконалення системи кримінально-правових заходів протидії насильству в сім’ї
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 24-30., 2014) Байлов, А. В.; Васильєв, А. А.; Bailov, A. V.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проведений аналіз законопроектів щодо посилення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, згідно з якими пропонується передбачити у розділі ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України новий для кримінального законодавства термін «члени сім’ї». З метою забезпечення більшої ефективності протидії злочинам проти членів сім’ї, а також уникнення труднощів, які виникають під час кримінально-правової оцінки діянь, пов’язаних із заподіянням шкоди членам сім’ї, запропоновані зміни до чинного кримінального законодавства.
 • Документ
  Питання кримінальної відповідальності за погрозу вбивством
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 129-136., 2014) Бульба, І. В.
  Проаналізовано об’єктивні ознаки злочину, передбаченого статтею 129 Кримінального кодексу України, визначено особливості психічної шкоди, яка заподіюється потерпілому під час вчинення цього злочину, запропоновано зміни до чинного кримінального законодавства щодо злочинів проти життя та здоров’я особи.
 • Документ
  Хімічна кастрація як захід кримінально-правового впливу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 143-147., 2014) Воскресенська, І. В.
  Розглядаються питання примусового застосування «хімічної кастрації» до винних у вчиненні злочинів на сексуальній основі. Здійснено аналіз законодавства закордонних країн, яким передбачено застосування «хімічної кастрації» як примусового заходу медикаментозної профілактики статевих злочинів, запропоновано напрями вдосконалення чинного національного законодавства.
 • Документ
  Міжнародне «антикримінальне» співробітництво України та протидія злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 13-23., 2014) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто правовий інститут міжнародного співробітництва України у протидії злочинності. Визначається місце та роль національного кримінального права в механізмі його забезпечення.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/