Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 8

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 8. - 260 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Системний аналіз щодо механізму протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 6-12., 2014) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  У статті на основі аналізу окремих специфічних рис застосування системного підходу у кримінологічних дослідженнях та формулювання відповідного визначення розглянуто системні властивості діяльності із протидії злочинності.
 • Документ
  Напрями вдосконалення системи кримінально-правових заходів протидії насильству в сім’ї
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 24-30., 2014) Байлов, А. В.; Васильєв, А. А.; Bailov, A. V.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проведений аналіз законопроектів щодо посилення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, згідно з якими пропонується передбачити у розділі ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України новий для кримінального законодавства термін «члени сім’ї». З метою забезпечення більшої ефективності протидії злочинам проти членів сім’ї, а також уникнення труднощів, які виникають під час кримінально-правової оцінки діянь, пов’язаних із заподіянням шкоди членам сім’ї, запропоновані зміни до чинного кримінального законодавства.
 • Документ
  Питання кримінальної відповідальності за погрозу вбивством
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 129-136., 2014) Бульба, І. В.
  Проаналізовано об’єктивні ознаки злочину, передбаченого статтею 129 Кримінального кодексу України, визначено особливості психічної шкоди, яка заподіюється потерпілому під час вчинення цього злочину, запропоновано зміни до чинного кримінального законодавства щодо злочинів проти життя та здоров’я особи.
 • Документ
  Хімічна кастрація як захід кримінально-правового впливу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 143-147., 2014) Воскресенська, І. В.
  Розглядаються питання примусового застосування «хімічної кастрації» до винних у вчиненні злочинів на сексуальній основі. Здійснено аналіз законодавства закордонних країн, яким передбачено застосування «хімічної кастрації» як примусового заходу медикаментозної профілактики статевих злочинів, запропоновано напрями вдосконалення чинного національного законодавства.
 • Документ
  Міжнародне «антикримінальне» співробітництво України та протидія злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 13-23., 2014) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто правовий інститут міжнародного співробітництва України у протидії злочинності. Визначається місце та роль національного кримінального права в механізмі його забезпечення.
 • Документ
  Кримінально-правові наслідки вчинення злочину за наявності спеціального мотиву в контексті статті 153 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 178-184., 2014) Ліщина, Е. С.
  Розглянуто проблемні аспекти визначення мети та мотиву злочину, передбаченого ст. 153 КК України, як основних ознак суб’єктивної сторони необхідних для кваліфікації цього діяння та сформульовані на цій основі рекомендації щодо особливостей кваліфікації злочину, передбаченого зазначеною статтею.
 • Документ
  Визначення інформації порнографічного характеру
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 119-128., 2014) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано такі категорії як «порнографія» та «дитяча порнографія». Розглянуто критерії оцінки продукції порнографічного характеру. Визначено інформацію порнографічного характеру.
 • Документ
  Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 75-93., 2014) Орлов, Ю. В.; Миронюк, Д. М.; Orlov, Y. V.; Myroniuk, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню політико-кримінологічних аспектів ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності. На підставі аналізу існуючих підходів до визначення ефективності правового регулювання у загальній теорії права пропонується авторське розуміння змісту кримінологічної його ефективності. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності запропоновано аналізувати у двох напрямах: внутрішньо-системному та зовнішньо-системному. В кожному з них виділяються та обґрунтовуються критерії кримінологічної неефективності в контексті політичного управління.
 • Документ
  Стратегія забезпечення кримінологічної кібернетичної безпеки органами внутрішніх справ
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 94-103., 2014) Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802
  В статті запропоновано стратегію забезпечення кримінологічної кібербезпеки на основі застосування кримінологічних наукових розробок до сфери кіберзлочинності. Обґрунтована необхідність забезпечення кібернетичної безпеки органами внутрішніх справ за певними напрямками в рамках науково обґрунтованої стратегії. Проаналізовані окремі напрямки стратегії забезпечення кримінологічної кібернетичної безпеки органами внутрішніх справ та внесені пропозиції щодо їх удосконалення.
 • Документ
  Кримінально-правові наслідки злочинного ухилення від сплати коштів на утримання дітей або батьків (критичний аналіз та перспективи вдосконалення)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 228-236., 2014) Семеногов, І. В.; Semenohov, I. V.
  Проаналізовано типові правові наслідки, встановлені кримінальним законодавством за злісне ухилення батьків від сплати коштів на утримання дітей та злісне ухилення дітей від утримання батьків. Сформульовано пропозиції по вдосконаленню кримінально-правових наслідків злочинів, передбачених статтями 164, 165 Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Окремі питання змішаної форми вини в складі злочинного безгосподарського використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 47-55., 2014) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  У статті розглядаються та аналізуються теоретичні проблеми змішаної форми вини в складі злочинного безгосподарського використання земель.
 • Документ
  Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 134 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення абортів в Україні.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці, знищення чи пошкодження об’єктів власності: проблемні питання теорії та практики
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 63-74., 2014) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті розглянуті проблемні питання, які виникають під час кваліфікації неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці, знищення чи пошкодження об’єктів власності, проаналізована судова практика з цього питання та запропоновані шляхи вирішення вказаних суперечностей.
 • Документ
  Проблемні питання визначення суспільно небезпечних наслідків неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 245-252., 2014) Шеремета, Р. Р.; Sheremeta, R. R.
  У роботі проаналізовані суспільно-небезпечні наслідки, як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 137 Кримінального кодексу України, визначено межі істотної шкоди та інших тяжких наслідків.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/