Наукові публікації (Scientific publications). УДК 341

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 196
 • Документ
  Ensuring nuclear safety in Ukraine in conditions of war
  (Archives Des Sciences. – 2024. – Vol. 74, Issue 1. – P. 45-50, 2024) Teremetskyi, V. I.; Теремецький, В. І.; Duliba, Ye. V.; Дуліба, Є. В.; Kiryk, A.; Sukharieva, A.; Gorinov, P.; Vasylenko, V. M.; Василенко, В. М.
  Війна, що триває в Україні, значно підняла занепокоєння щодо безпеки атомних електростанцій (АЕС), особливо в контексті Запорізької АЕС. Ця нестабільна ситуація виявила значні недоліки в існуючій глобальній системі ядерної безпеки, підкреслюючи необхідність радикальних реформ у міжнародному праві. Незважаючи на те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зіграло гідну похвали роль у захисті ядерної безпеки через різні резолюції, місії та принципи безпеки, ефективність цих зусиль скомпрометована недотриманням Росією своїх зобов’язань і її здатністю застосовувати право вето в Рада безпеки ООН. Протистояння цим викликам потребує різноманітного та комплексного підходу міжнародної спільноти. Це включає перегляд міжнародно-правових структур, проведення поглиблених досліджень щодо ядерної безпеки в зонах конфлікту та розгляд дипломатичних ініціатив, таких як встановлення зон безпеки навколо ядерних установок. Інша можлива стратегія – розгортання миротворчих сил, хоча геополітичні фактори наразі обмежують її життєздатність. Вирішення проблем ядерної безпеки, посилених російсько-українською війною, вимагає рішучих правових і політичних дій у поєднанні з інноваційними рішеннями та глобальною співпрацею. Негайна та зосереджена увага має вирішальне значення для запобігання будь-якій подальшій ескалації, яка може призвести до ядерного інциденту, створюючи серйозну загрозу не лише для України, але й для всього міжнародного співтовариства.
 • Документ
  Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
  (Київський часопис права. - 2023. - № 4. - С. 162-168, 2023) Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.
  Проаналізовано основні засади вступу України до Євросоюзу, розглянуто аспекти адаптації українського законодавства до вимог та стандартів ЄС. Наголошено, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС передбачає зближення національного законодавства з сучасною європейською системою права. Вказано, що адаптація є складовою інтеграційних процесів та передумовою гармонізації національного законодавства з законодавством міжнародних організацій, а також відзначено, що адаптація національного законодавства до законодавства міжнародних організацій здійснюється уповноваженими органами державної влади за допомогою правотворчості, планування, координації та контролю. Узагальнено дефініцію правової категорії «адаптація законодавства», виокремлено ознаки процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Зроблено певні пропозиції щодо удосконалення механізму адаптації національного законодавства.
 • Документ
  Щодо питання про деякі специфічні ознаки договірної форми врегулювання відносин «обмін нотами»
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 7. - С. 241-244, 2014) Маркова, О. О.; Markova, O. O.
  У статті досліджується та аналізується така договірна форма врегулювання відносин як обмін нотами на предмет ознак, які дозволяють виявити її особливості порівняно з іншими формами врегулювання відносин.
 • Документ
  Порушення вимог Статуту Ради Європи як передумова виключення держави з її складу
  (Sectoral research XXI: characteristics and features : The III International Scientific and Theoretical Conference (Chicago, USA, April 22, 2022 ). - Chicago, 2022. - P. 90-93, 2022) Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.
  Робота присвячена розгляду питання недотримання державами-учасницями Ради Європи вимог її Статуту, зокрема, неодноразовим порушенням Російською Федерацією статті 3, яка визначає основні принципи діяльності європейських держав-учасниць. Розглянуто наслідки недотримання державами (Греція, Туреччина, Російська Федерація) як Статуту Ради Європи, так і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Проаналізовано події, пов’язані з припиненням членства держави через порушення принципу верховенства права, поваги прав людини, які мали місце в історії цієї організації. Простежено шлях Російської Федерації від прийняття її як повноправної учасниці до припинення участі та/або виключення з низки міжнародних організацій як регіонального, так і універсального рівнів через неодноразові грубі порушення зобов’язань з її сторони.
 • Документ
  Нейтральність та її роль у гуманітарній діяльності
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 170-171, 2023) Шевчук, Т. А.; Shevchuk , T. A; Коломієць, В. І.; Kolomiiets , V. I.
  Стверджено, що стійкість та незламність України, яка з безпрецедентною мужністю бореться за свою незалежність та захищає ніби щит весь цивілізований світ від агресора, є міцною основою для глобальних змін в свідомості, рішучому переходу від пасивних термінів, як, нейтральність, до активних дій з однією великою метою – спасіння мільйонів людських життів, що є найвищою соціальною цінністю.
 • Документ
  Захист прав дитини під час військових дій в Україні
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 214-216, 2023) Зінченко, Д. А.; Сидоренко, В. М.
  Захист прав дитини під час військових дій є критично важливим аспектом міжнародного гуманітарного права та прав людини. В Україні, де тривають військові конфлікти, вимога до ефективного забезпечення безпеки дітей та збереження їхніх основних прав стає ще більш актуальною. Враховуючи руйнівний вплив війни на дитяче життя, ця анотація розглядає широкий спектр викликів, з якими стикаються діти: від фізичних та психологічних травм до перешкод у доступі до освіти та охорони здоров'я. У центрі уваги анотації — аналіз державних та недержавних механізмів захисту дитини, а також роль міжнародних організацій у відновленні порушених прав дитини. Особлива увага приділяється кризовому реагуванню та довгостроковій підтримці, що включає евакуацію дітей з зон бойових дій, надання гуманітарної допомоги, реабілітацію та психологічну підтримку. Також розглядається важливість впровадження заходів для забезпечення продовження освіти, оскільки школи часто стають мішенями або використовуються для військових потреб, що призводить до переривання освітнього процесу. Анотація підкреслює важливість інтегрованих підходів, які беруть до уваги унікальні потреби дитини в умовах війни, а також значення правової освіти серед дітей та їхніх сімей для підвищення обізнаності про їхні права та механізми захисту. Завершується анотація закликом до зміцнення законодавства та практики захисту дітей у збройних конфліктах, а також необхідністю забезпечення відповідальності за злочини проти дитини.
 • Документ
  Особливості виконання посадових обов’язків працівниками ювенальної превенції на деокупованих територіях
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 116-119, 2023) Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; Зінченко, Д. А.; Zinchenko, D. A.
  Анотація з теми "Особливості виконання посадових обов’язків працівниками ювенальної превенції на деокупованих територіях": описує складний і мультидисциплінарний характер діяльності фахівців, які працюють з молоддю в умовах післяконфліктної реабілітації. У таких регіонах, де відчувається недавня відсутність контролю та висока напруженість, задачі ювенальної превенції стають особливо актуальними. Фахівці зобов'язані враховувати специфіку регіону, працюючи над відновленням правопорядку і забезпеченням безпеки дітей, підлітків та їх сімей. Робота включає ідентифікацію та мінімізацію ризиків для молоді, включаючи насильство, експлуатацію та злочинність. Програми реінтеграції та соціальної адаптації необхідно адаптувати, враховуючи психологічний вплив військових конфліктів, та надавати підтримку у відновленні освіти, здоров’я та соціальних зв'язків. Співпраця з неурядовими організаціями та міжнародними правовими інститутами грає ключову роль у забезпеченні доступу до правосуддя та прав людини. У цьому контексті важливим є також навчання та професійний розвиток персоналу ювенальної превенції для ефективного реагування на унікальні виклики, які стоять перед деокупованими територіями. Завдання ускладнюються потребою у балансуванні між жорсткістю законодавчих рамок та гнучкістю індивідуального підходу, необхідним для досягнення довіри та співпраці з місцевим населенням.
 • Документ
  EU-Ukraine partnership in the security sector: legal framework and development prospects
  (Lex Humana. – 2023. – Vol. 15, № 4. – P. 73-85, 2023) Melnyk, S.; Zahumenna, Yu. O.; Загуменна, Ю. О.; Ilnytskyi, M. S.; Ільницький, М. С.; Spivak, M.
  У статті досліджено правові аспекти безпекової політики України в контексті її євроінтеграційних прагнень з урахуванням відкритої збройної агресії Росії проти нашої держави. Зазначається, що Європейський Союз набув значного досвіду забезпечення безпеки в регіоні завдяки взаємодії між державами-членами та його центральними органами безпеки, а також у співпраці з окремими державами, що не є членами, зокрема Україною.
 • Документ
  Assessing the Responsibilities of the International Criminal Court in the Investigation of War Crimes in Ukraine
  (Novum Jus. – 2023. – Vol. 17, № 2. – P. 353-374, 2023) Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; Tchobo, Denakpon L. R.; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; Šimić, Goran; Ilchyshyn, N.
  Українські правоохоронні органи співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом (МКС) та країнами, які спільно підтримують МКС, щоб зібрати докази жорстоких злочинів Росії, щоб притягнути ймовірних винних до відповідальності. Збір доказів у ситуації з Україною ніколи не переріс у безпрецедентне розслідування можливих міжнародних злочинів, скоєних російськими збройними формуваннями в Україні. Це дослідження має на меті визначити фундаментальну роль і значення МКС у колективному дослідженні ситуації в Україні. Знаючи, що визначення терміну «воєнні злочини» не існує в чинному законодавстві України, у цьому дослідженні зроблено спробу корелятивного аналізу терміну «воєнні злочини» в контексті міжнародного права та встановлено, що українські правоохоронні органи та установи здатний задокументувати військові злочини, вчинені в Україні Російською Федерацією. Це свідчить про те, що МКС, порівняно з його попередніми міжнародними розслідуваннями, безперечно має широкий спектр допоміжних ресурсів для притягнення до відповідальності «найбільш відповідальних» за передбачувані воєнні злочини та злочини проти людяності, як наголошується в його документах про політику прокуратури.
 • Документ
  Міжнародні та зарубіжні стандарти правового статусу та захисту викривачів корупції та їх імплементація в національну практику
  (Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – № 1. – С. 665-669, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.
  У статті автором проаналізовані положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, Міжамериканської конвенції проти корупції, Конвенції Африканського союзу про попередження та боротьбу з корупцією, Директиви ЄС «Про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС», нормативних актів Великобританії та Австралії щодо протидії корупції з метою виокремлення базових принципів та стандартів діяльності викривачів корупції. Наголошено, що основними стандартами організації діяльності викривачів корупції є: закріплення правового статусу викривачів в національному законодавстві; нормативне визначення порядку реалізації процедур повідомлень про корупцію; необхідність здійснення систематичного виховання посадових осіб та громадян у сфері здійснення повідомлень про протиправні дії, в т.ч. про корупцію; необхідність розробки етичних кодексів поведінки посадових осіб; встановлення відповідальності за перешкоджання діяльності викривачів; забезпечення захисту викривачів та створення їм належних умов в реалізації трудових, соціальних та інших прав; встановити запобіжні та превентивні заходи щодо завідомо неправдивих повідомлень про корупцію. На підставі аналізу імплементації положень міжнародних та зарубіжних нормативних актів в національне законодавство України запропоновані напрями його подальшого удосконалення, зокрема щодо ухвалення низки підзаконних нормативних актів з питань правового статусу викривачів, приведення норм Закону України «Про запобігання корупції» у відповідність до інших нормативних актів, нормативного регулювання порядку надання викривачам корупції медичної та психологічної допомоги.
 • Документ
  International experience of ensuring cybersecurity in the country and possibility of its application in Ukraine
  (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2. – P. 1-16, 2021) Pchelina, O. V.; Пчеліна, О. В.; Skulysh, Ye. D.; Buglak, Iu.; Myroniuk, R. V.
  Метою даної статті є розкриття сутності та характерних особливостей кібербезпеки як однієї з найважливіших складових стабільного функціонування сучасного суспільства. Розглянуто приклади успішного досвіду розвинених зарубіжних країн з кібербезпеки та запропоновано можливі шляхи його використання в Україні. Зокрема, увага громадськості прикута до надзвичайно важливих питань, таких як національний захист у кіберпросторі, захист приватних законних інтересів осіб у мережі та ефективна інформаційна політика держави щодо громадян. Зазначається, що кіберсфера вже давно є однією з найважливіших складових світового суспільства та світової економіки. Таке твердження ґрунтується насамперед на тому, що сьогодні все більше банківських, торговельних та інших розрахункових або логістичних операцій як усередині однієї країни, так і в міжнародних відносинах здійснюються з використанням сучасних комп’ютерних, телекомунікаційних та інших інноваційних технологій і пристроїв. Констатується, що сфера суспільного життя, яка окреслюється цією статтею, вкрай потребує свого чіткого та недвозначного правового регулювання. Особливо це стосується країн, що розвиваються, зокрема України. Адже їхній державний устрій та правова база ще не є сталими та стабільними. Запропоновано авторські визначення понять «кібербезпека», «кіберсуб’єктність» та «мережевий суверенітет». Крім того, досліджувався зв’язок між рівнем розвитку кіберсфери в конкретній країні та рівнем її економічного розвитку та загального фінансового добробуту. Визначено, що для України надзвичайно важливо перейняти успішний досвід деяких розвинутих зарубіжних країн у сфері захисту та обробки інформації в кіберпросторі.
 • Документ
  International legal cooperation in the field of criminal justice: new challenges and ways to overcome them
  (Journal of law and sustainable development. – 2023. – Vol. 11, № 4. – P. 1-14, 2023) Ilchyshyn, N.; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; Myroshnychenko, Yu.
  Сьогодні міжнародно-правове співробітництво у кримінальному судочинстві є однією з найважливіших складових правової системи кожної країни. Через зростання кількості міжнародних злочинів, таких як тероризм, кіберзлочинність, транскордонна злочинність та інші, які стали транснаціональними, потреба в ефективній міжнародній співпраці стає все більш важливою. У цій статті подано комплексний огляд принципів, форм та інструментів міжнародного співробітництва у кримінальних справах.
 • Документ
  Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики
  (Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 6(21), т. 2.- С. 173-176, 2017) Жовтоніжко, Л. М.; Zhovtonizhko, L. M.
  У статті проаналізовано стан наукової розробленості проблем теорії і практики міжнародно-правового регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури. Запропоновано перспективні напрямки наукових досліджень у цій галузі.
 • Документ
  Нормативне забезпечення транскордонного співробітництва на національному рівні у країнах Європи
  (Юридичний бюлетень. - 2018. - Вип. 8. - С. 91-100, 2018) Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.
  Досліджено роль взаємозв’язків державних органів влади та субнаціональних одиниць у процесі організації транскордонного співробітництва в Європі та їх правове закріплення.
 • Документ
  Особливості діяльності Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей
  (Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23 черв. 2022 р.). – Одеса : Вид-во «Юридика», 2023. – С. 300-304, 2023) Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.
  Розкриті структура, повноваження та особливості діяльності Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей.
 • Документ
  Окремі аспекти правового захисту прав дитини в умовах воєнного стану
  (Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23 черв. 2022 р.). – Одеса : Вид-во «Юридика», 2023. – С. 231-233, 2023) Салогуб, Р. Р.; Salohub, R. R.
  В умовах воєнного стану гостро постало питання про можливість реального захисту прав дітей, які стали жертвами російської агресії і залишилися без піклування батьків чи перебувають у складних життєвих обставинах. Адже умови російсько-української війни несуть значну кількість ризиків для життя, здоров’я, свободи та недоторканності дітей. Наслідки для українських дітей можуть бути катастрофічними: втрата домівок, позбавлення батьківського піклування, відсутність доступу до медичної допомоги.
 • Документ
  Європейське законодавство з промислової безпеки. Директива Севезо
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 338-340, 2023) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Васильківський, Б. М.; Vasylkivskyi, B. M.
  Зроблено огляд європейського законодавства з промислової безпеки. Розкрито основні засади Директиви Севезо.
 • Документ
  Імплементація міжнародного гуманітарного права в освітній процес ХНУВС
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 116-118, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.
  Розкрито сутність міжнародного гуманітарного права. Проаналізовано історичні складові міжнародного гуманітарного права, а саме Гаазьке право та Право Женеви. Визначено роль імплементації міжнародного гуманітарного права в освітній процес.
 • Документ
  Транскордонний характер публічного порядку в праві інтелектуальної власності щодо торговельних марок
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 51-52, 2023) Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.
  Досліджено транскордонний характер публічного порядку в праві інтелектуальної власності щодо торговельних марок.
 • Документ
  Статут ООН – фундамент формування міжнародної системи захисту прав людини під егідою ООН
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 35-37, 2023) Гончаренко, Л. Л.; Honcharenko, L. L.
  Розглянуто та проаналізовано загальний сенс змісту універсальної міжнародної системи захисту прав людини в рамках Організації Об`єднаних Націй.