Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 282
 • Документ
  Принципи державного регулювання міжбюджетних відносин в Україні
  (Правові реалії сьогодення : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 трав. 2024 р.). – Харків, 2024. – С. 22-27, 2024) Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.
  Міжбюджетні відносини, як особливий вид правовідносин, базуються на певних принципах, що відображають їхню специфіку та місце в бюджетній системі України. Пропонується трактування принципів міжбюджетних відносин.
 • Документ
  Окремі питання державного фінансового контролю в умовах воєнного стану
  (Правові реалії сьогодення : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 трав. 2024 р.). – Харків, 2024. – С. 117-12034-37, 2024) Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.
  Розглянуто окремі питання державного фінансового контролю в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Legal aspects of cryptocurrency’s circulation: international experience and possibilities of its application in Ukraine
  (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 70. – P. 153-164, 2021) Karchevskyi, M.; Kovalenko, A.; Matviichuk, A.; Zavalnyi, M. V.; Завальний, М. В.
  На основі документальної наукової методології проаналізовано правові аспекти обігу криптовалют в Україні та інших країнах світу. Продемонстровано взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку держави та рівнем її інтересу до криптовалют. Було показано, що майже всі успішні держави можуть створювати та впроваджувати власну криптовалюту. Крім того, було зазначено, наскільки актуальним на сьогодні є питання вибору належної форми правового регулювання криптовалютної галузі. Наприклад, багато дослідників і експертів наголошували на необхідності досягнення певного компромісу в питаннях правового регулювання криптовалют. Тому робиться висновок, що це стосується як сфери внутрішнього, так і міжнародного права, де має панувати ясність, прозорість та однозначність правових норм. Щодо останнього уточнюється, що криптовалюти більше не повинні існувати як тіньове джерело доходу для невстановлених осіб. Натомість їх потрібно повністю заборонити та ліквідувати як в економічній, так і в правовій площині, або легалізувати та врегулювати чинним законодавством.
 • Документ
  Фінансова правосуб’єктність військовослужбовців в Україні
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2024. - Вип. 81, ч. 2. - С. 89-93, 2024) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.
  У статті з’ясовується сутність особливих соціальних прав військовослужбовців в сучасний період військової агресії в Україні, як системи правових та соціальних гарантій, що встановлені державою і реалізація яких визначає стан фінансової правосуб’єктності військових. Охарактеризована фінансова правосуб’єктність військовослужбовців, що реалізується у фінансуванні соціальних прав та державних соціальних гарантій діяльності військовослужбовців, які пов’язані з здійсненням прав пов’язаних з проходженням служби, достатнього матеріального та грошового забезпечення, прав на проживання та адаптацію до суспільного середовища та інших. Автор доводить, що забезпечення стабільного фінансування витрат на соціальний захист військовослужбовців та підтримку їх діяльності залежить від системної узгодженості діяльності всіх суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема і визначеності фінансової правоздатності та дієздатності військових. На підставі чинного законодавства та позицій науковців визначено, що військовослужбовець, як суб’єкт фінансових правовідносин – це учасник, який реалізує правосуб’єктність у фінансових правовідносинах, тобто вступає у конкретні відносини з іншими суб’єктами з приводу формування, розподілу, використання публічних фінансів, зокрема і з приводу реалізації відносин з фінансово-правового захисту.
 • Публікація
  Implementation of innovations in Ukraine during martial state
  (Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 79. – P. 61-77, 2023) Kovalenko, I.; Bieliaieva, N.; Pidkaminnyi, I.; Khmurova, V.; Lohvynenko, Ye. S.; Логвиненко, Є. С.; Логвиненко (Велика) Євгенія Сергіївна
  Дана наукова стаття присвячена виявленню актуальних проблем законодавчого регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та розробці пропозицій щодо їх вирішення. Наголошено на необхідності швидкої розробки Державної програми завдань прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України на 2023-2032 роки, що сприятиме формуванню фінансових можливостей для розвитку національної інноваційної системи. Аргументовано, що підвищення рівня інноваційного розвитку України у воєнний та повоєнний період сприятиме: спрощенню процедур розгляду та погодження; узгодження змісту законодавчих актів, що регламентують визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; оперативна розробка державної цільової програми, яка б визначала найбільш перспективні напрями розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. Отримані результати дозволяють зробити висновок про доцільність розгортання єдиної національної стратегії розвитку інноваційної діяльності, яка б дозволяла чітко визначити її цілі, пріоритети, ресурси, механізми реалізації та контролю тощо, а також «Стратегічну план подолання економічної кризи в Україні на 2023-2025 роки».
 • Документ
  Сутність, ознаки, види фінансових правовідносин
  (Європейські перспективи. - 2013. - № 10. - С. 153-156, 2013) Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S.
  У статті визначено призначення фінансового права та встановлено його особливості. Детально виокремлено сутність та ознаки фінансових правовідносин.
 • Документ
  Особливості притягнення до фінансово-правової відповідальності за бюджетні правопорушення
  (Право і суспільство. - 2015. - № 1. - С. 189-193, 2015) Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.
  У статті досліджуються риси фінансово-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності в бюджетних правовідносинах, визначаються особливості застосування фінансових санкцій та інших каральних заходів за бюджетні правопорушення.
 • Документ
  Принципи адміністрування місцевих податків і зборів
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 10-1, т. 1. - С. 89-91, 2014) Борисенко, В. В.; Borysenko, V. V.
  Стаття присвячена визначенню загальних і спеціальних принципів місцевого оподаткування в сучасних умовах реформування бюджетних відносин та податкового законодавства України.
 • Документ
  Правовий статус військовослужбовців у відносинах з фінансово-правового захисту
  (Věda a perspektivy. - 2023. - № 12(31). - P. 335-343, 2023) Крет, Ю. М.; Kret, Yu. M.
  З’ясовано, що фінансово-правовий статус військовослужбовця характеризує його стан у фінансових правовідносинах з державою, суспільством та окреслює коло прав, обов’язків та законних інтересів на підставі норм фінансового права. Визначено особливості, які характеризують правовий статус військовослужбовців, як осіб з особливими правами та обов’язками у суспільстві, які пов’язані з професійною діяльністю – захистом Вітчизни і залежать від їх забезпечення, зокрема і фінансового, отже як учасників відносин з фінансово-правового захисту. Доведено, що до галузевих особливостей фінансово-правового статусу військовослужбовців належать особливі права, які реалізуються військовослужбовцями, як учасниками фінансових правовідносинах і які по’вязані з правами на фінансовий захист його інтересів.
 • Документ
  Правові засади діяльності банківської системи України
  (Європейські перспективи. - 2015. - № 3. - С. 154-160, 2015) Попова, С. М.; Popova, S. M.
  Досліджено напрямки розвитку банківської системи України та розроблено пропозиції щодо вдосконалення правових засад діяльності банків у сучасних умовах реформування фінансових відносин. Проаналізовано зміст типових договорів приєднання, на підставі яких здійснюється обслуговування фізичних осіб, а також запропоновано підвищити відповідальність пов’язаних з банком осіб за порушення банківського законодавства.
 • Документ
  Мінімальне податкове зобов’язання як об’єктивна необхідність поповнення бюджету держави
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 105-107, 2023) Мельничук, О. В.; Melnychuk , O. V.
  Констатовано, що запровадження мінімального податкового зобов’язання дозволить вивести сільськогосподарські угіддя з тіньового обробітку та одночасно призведе до скорочення втрат бюджету через ухилення від оподаткування шляхом детінізації аграрної діяльності. Додаткові надходження зможуть одержати бюджети всіх рівнів, а особливо місцеві бюджети в частині сплати єдиного податку та податку на доходи фізичних осіб.
 • Документ
  Фінансово-правовий захист військовослужбовців як напрям забезпечення державного суверенітету України
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 102-103, 2023) Крет, Ю. М.; Kret, Yu. M.
  Наголошено на необхідність реформування систему фінансово-правового захисту військовослужбовців, оскільки чинному фінансовому законодавству притаманні колізії та розбіжності, що на практиці виражається в недостатність фінансування заходів соціального захисту та вирішується у численних судових засіданнях, а також у відсутності процесуально-правових питань доступності та зручності в отриманні грошей військовослужбовцями.
 • Документ
  Фінансова безпека військовослужбовців у системі економічної безпеки
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 93-94, 2023) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.
  Встановлено, що реалізація заходів з фінансової безпеки військовослужбовців, як складової системи економічної безпеки держави, залежить від правових підстав формування, розподілу та використання публічних фінансових ресурсів, які є в розпорядження держави, що регламентуються бюджетним законом. Потребують удосконалення норми чинного бюджетного законодавства щодо формування адресних та достатніх фінансових ресурсів, спрямованих на фінансування особливих соціальних прав військовослужбовців.
 • Документ
  Особливості юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за ухилення від сплати податків
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2023. - № 2(102). - С. 196-204, 2023) Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; Кисельов, В. М.; Kyselov, V. M.
  Розкрито особливості юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за ухилення від сплати податків. З’ясовано сутність, особливості та причини ухиляння від податків. Розглянуто зміст поняття юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за ухилення від сплати податків, запропоновано коло заходів задля поступового нівелювання проблеми ухилення від сплати податків.
 • Документ
  Financial responsibility of the state: a comparative analysis of the European countries’ approaches in peacetime and wartime
  (Cuestiones Políticas . – 2023. – Vol. 41, № 77. – P. 422-436, 2023) Barikova, A.; Kobko, V.; Nikitin, V.; Kobko, Ye.; Kobko, R. V.; Кобко, Р. В.
  Розкрито сутність фінансової відповідальності держави в рамках порівняльного аналізу підходів європейських країн у мирний і воєнний час. Досліджено практику реалізації відповідальності держави в деяких європейських та азіатських країнах і зроблено висновок, що вона склалася саме в мирний час. Однак стверджується, що такий досвід державних фінансів також може бути корисним в українських реаліях реконструкції та відновлення. Проаналізовано українські нормативно-правові акти щодо фінансової відповідальності держави та досліджено відповідні судові рішення. Наголошено, що під фінансовою відповідальністю суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових чи службових осіб слід розуміти відшкодування збитків за неправомірні дії у вигляді рішень чи дій, які призвели до порушення чи нехтування права та законні інтереси платників.
 • Документ
  Поняття та особливості податкових правовідносин
  (Наше право. - 2023. - № 2. - С. 214-218, 2023) Пономарьова, Я. О.; Ponomarova, Ya. O.; Новик, М. Ю.; Novyk, M. Yu.
  У статті здійснено аналіз наукових поглядів вчених щодо тлумачення таких понять, як правовідносини та податкові правовідносини, на основі чого запропоновано авторське бачення щодо тлумачення останніх. Узагальнено теоретичні підходи щодо переліку характерних особливостей податкових правовідносин. Запропоновано авторське бачення щодо переліку ключових особливостей податкових правовідносин.
 • Документ
  До характеристики системи фінансового права
  (Право.ua. - 2023. - № 3. - С. 184-188, 2023) Пономарьова, Я. О.; Ponomarova , Ya. O.; Новик, М. Ю.; Novyk, M. Yu.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, сформовано авторське визначення поняття «фінансове право». Відмічено, що система фінансового права представляє собою внутрішню організацію фінансового права, що передбачає об’єднання і розміщення фінансова-правових норм в певному взаємозв’язку і послідовності. Виокремлено ключові елементи системи фінансового права та надано їх змістовну характеристику.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності податкових органів щодо адміністрування податків
  (Європейські перспективи. - 2013. - № 7. - С. 153-160, 2013) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye.
  Досліджено нормативні основи діяльності податкових органів щодо адміністрування податків. Встановлено, що адміністративно-правове регулювання діяльності податкових органів здійснюється на підставі сукупності взаємопов’язаних груп нормативних актів різної юридичної сили. Запропоновано вдосконалити й оптимізувати податкове законодавство в напряму більш детального та повного правового регулювання діяльності податкових органів щодо адміністрування податків.
 • Документ
  До проблеми вдосконалення оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 2, т. 2. - С. 154-158, 2017) Дегтярьова, С. В.; Dehtiarova, S. V.
  У статті опрацьовуються шляхи вдосконалення оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств, для чого було проаналізовано низку нормативно-правових актів та наукових поглядів вчених. Наголошено, що означені у статті зміни до податкового законодавства орієнтовані на посилення регулятивної та стимулюючої функції податків, адже вони повинні не лише забезпечувати наповнення бюджету, але й сприяти розвитку підприємницької діяльності, зокрема агропромислової, яка становить одну із ключових складових української економіки.
 • Документ
  Об’єкт забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 2. - С. 15-17, 2014) Чорна, А. М; Chorna, A. M.
  У статті з урахуванням наукових поглядів вчених та положень правового поля, що врегульовує відносини у досліджуваній сфері, визначено аспекти функціонування суб’єкта господарювання. Виокремлено складові елементи та з’ясовано зміст такої наукової категорії, як «об’єкт забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування». Сформульовано власне визначення терміну «об’єкт податкових правовідносин».