Монографії (Monographs). УДК 349.2/3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими : монографія
  (Харків : У справі, 2017. – 230 с., 2017) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V.
  У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими, визначається соціально-правова природа служби у поліції, аналізуються особливості трудових правовідносин з поліцейськими. Надаються пропозиції та рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства. Для докторантів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів та курсантів юридичних вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання.
 • Документ
  Проблеми теорії та практики юридичної відповідальності у трудовому праві Україні : монографія
  (Харків : НікаНова, 2016. – 420 с., 2016) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937
  У монографії проаналізовано генезис розвитку юридичної відповідальності в трудовому праві України. Розкрито стан дослідження проблеми юридичної відповідальності в трудовому праві. Охарактеризовано правову природа та характерні риси юридичної відповідальності в трудовому праві. З’ясовано особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві. Запропоновано визначення поняття механізму правового регулювання юридичної відповідальності й окреслено його елементи. Систематизовано принципи формування інституту юридичної відповідальності. Надано загальну характеристику окремих видів юридичної відповідальності у трудовому праві. Розкрито поняття та значення, а також з’ясовані особливості юридичної відповідальності роботодавців або уповноважених ними органів. Встановлено види юридичної відповідальності роботодавців або уповноважених ними органів за порушення трудових прав. Визначено поняття та види юридичної відповідальності працівників. Розкрито співвідношення юридичної відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності. Охарактеризовано особливості процедури притягнення працівників до юридичної відповідальності в трудовому праві. Окреслено підстави звільнення від притягнення до трудової відповідальності працівників. З’ясовано особливості юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів за порушення норм трудового права. Для наукових, науково-педагогічних і практичних працівників правничої й соціальної сфери, а також студентів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів.
 • Документ
  Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародно-правовий і вітчизняний контекст : монографія
  (Стандарти і гарантії соціального забезпечення: правовий і вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. – 176 с., 2019) Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827
  Матеріали, наведені в монографії, сприятимуть розширенню знань у питаннях реалізації громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, можуть бути використані фахівцями у галузі трудового права, міжнародного права студентами, аспірантами, ад’юнктами під час здійснення подальших загальних і спеціальних наукових досліджень, теоретичних і практичних проблем соціальної сфери, а також при вивченні у вищих і спеціальних юридичних освітніх закладах окремих навчальних дисциплін, зокрема, «Право соціального забезпечення».
 • Документ
  Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія
  (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. — 360 с., 2009) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів. Аналізується сфера дії трудового права та формулюються пропозиції з її розширення. Розглядаються проблеми єдності та диференціації трудового права. Визначаються особливості трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Досліджуються проблеми виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Аналізується закордонний досвід правового регулювання правоохоронної служби. Формулюються пропозиції та рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері. Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами трудового права.
 • Документ
  Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія
  (Харків : ХНУВС, 2016. — 240 с., 2016) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Бабенко, А. О.; Babenko, A. O.
  У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору. Надаються пропозиції та рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства. Для докторантів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів та курсантів юридичних вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.