Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.98

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в т.ч. із використанням телекомунікаційних технологій): науково-методичні рекомендації
  (Харків, 2021. - 120 с., 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1; Національна поліція України; Головне слідче управління; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Надано методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України щодо особливостей розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в т.ч. із використанням телекомунікаційних технологій).
 • Документ
  Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них : научно-практическое пособие для экспертов
  (Xарьков: Основа, 1996. - 116 с., 1996) Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, С. М.; Пчелинцев, А. М.
  Автором разработана классификация свойств, признаков металлов и сплавов как объектов экспертного исследования, рассмотрены особенности применения стандартов и нормативно-технических документов в криминалистической экспертизе металлов и сплавов. Описаны методы и методические схемы криминалистического исследования металлов и сплавов. Даны рекомендации по оформлению заключения эксперта. Пособие предназначено для научных и практических работников.
 • Документ
  Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство) : науково-методичні рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2020. - 58 с., 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  У науково-методичних рекомендаціях представлено основні положення щодо кримінально-правової та криміналістичної характеристик кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство), а також наведено механізм документування та розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Виокремлено алгоритми дій слідчого як на початковому, так і на наступному етапах розслідування кримінальних правопорушень даної категорії. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України.
 • Документ
  Огляд місця події: процесуальні особливості, криміналістичні рекомендації. Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції
  (Харків: 2018. - 264 с., 2018) Корж, В. П.; Korzh, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9431-8727
  В посібнику визначено процесуальні підстави, завдання, цілі, криміналістичні рекомендації огляду місця події і детально викладено особливості цієї слідчої дії по окремим видам злочинів, тактичні правила виявлення та вилучення слідів, знарядь злочинів, предметів, речей. Запропоновано криміналістичні рекомендації по призначенню експертиз, в залежности від одержаних результатів огляду та примірний перелік питань, які необхідно поставити перед експертом. В роботі визначено повноваження слідчого, прокурора, поліцейських патрульної служби, оперативних працівників кримінальної поліції на місці події. Для наукових співробітників, практичних працівників органів прокуратури, слідчих, поліцейських патрульної служби, кримінальної поліції, викладачів, курсантів, студентів юридичних факультетів.
 • Документ
  Особливості використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених на території операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях : науково-методичні рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с., 2018) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
  У науково-методичних рекомендаціях представлені процесуальні та тактичні особливості використання спеціальних знань в ході розслідування кримінальних правопорушень, що мають місце на території проведення операції Об'єднаних сил. Акцентовано увагу на групі злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку та є поширеними на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про вибух, загрозу вибуху та виявлення саморобного вибухового пристрою. З урахуванням відзначеної категорії розкрито зміст та окремі особливості процесуальної і непроцесуальної форм використання спеціальних знань. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ та органів Національної поліції України.
 • Документ
  Особливості взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень за фактами вибуху, загрози вибуху або виявленні саморобних вибухових пристроїв : науково-методичні рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2018. - 39 с., 2018) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160
  У науково-методичних рекомендаціях представлений порядок взаємодії підрозділів Національної поліції, Ескпертної служби МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших служб і відомств на місці можливого (ймовірного) вибуху або вибуху, що стався. Виокремлено основні завдання основ такого роду взаємодії у залежності від вихідної інформації, що міститься в повідомленні про вибух чи можливе замінування. Наведено алгоритм дій всіх учасників процесу запобігання, виявлення й розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вибухівки.
 • Документ
  Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів : методичні рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 68 с., 2017) Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кікінчук, В. В.
  Розглянуто типові слідчі ситуації, алгоритми першочергових слідчих (розшукових) дій, особливості проведення окремих процесуальних дій та інші проблемні питання, повязані з розслідуванням незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
 • Документ
  Алгоритм документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 162 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення, а також показані особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при їх розслідуванні. Для оперативних та слідчих працівників органів та підрозділів Національної поліції, а також викладачів, ад’юнктів, курсантів і студентів ВНЗ МВС України та інших навчальних закладів юридичного спрямування.
 • Документ
  Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій : метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2011. - 36 с., 2011) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
  Методичні рекомендації містять криміналістичну характеристику злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій, практичні поради щодо ефективного розкриття та розслідування кримінальних справ за цим напрямком. Призначені для слідчих, оперативних працівників ДСБЕЗ, УБОЗ МВС України, працівників органів прокуратури, податкової міліції, а також курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів.
 • Документ
  Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених статтею 317 Кримінального кодексу України в умовах нового кримінального процесуального законодавства : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2015. − 92 с., 2015) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності, та показані особливості проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 317 КК України «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» в умовах нового кримінального процесуального законодавства України.