Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 60
 • Документ
  Пам’ятка для випускників закладів вищої освіти МВС України з документування злочинів, пов’язаних із збройною агресією рф проти України : практичний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Кисько, А. І.; Kysko, A. I.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Yu. V.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В. - редактор
  У практичному посібнику на допомогу молодому працівнику Національної поліції України зібрано матеріал, який буде корисним під час здійснення кваліфікації та проведення досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із збройною агресією рф протии України. Значну увагу приділено опису необхідних практичних дій поліцейського та їх алгоритмів у типових ситуаціях службової діяльності під час досудового розслідування воєнних та пов’язаних із ними злочинів.
 • Документ
  Розслідування воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : науково-практичний посібник [2-ге видання]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гловюк, І. В.; Hloviuk, I. V.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Yu. V.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; Хань, О. О.; Khan, O. O.; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; Сокуренкко, В. В. - редактор; Сокуренко, В. В.
  У другому, доповненому та переробленому, виданні науково-практичного посібника, який уперше побачив світ у 2023 р. в Харківському національному університеті внутрішніх справ, представлено актуальну, повну й систематизовану інформацію про поняття, класифікацію, юридичне визначення, кваліфікацію воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень, надано характеристику їхніх юридичних складів, визначено проблеми кваліфікації, запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено особливості та сформульовано рекомендації щодо документування, розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень, специфіку застосування криміналістичної техніки. Друге видання доповнено критичним науковим аналізом законодавчих ініціатив у сфері кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, а також матеріалом щодо кримінально-правового захисту життя комбатантів. Оновлено, приведено у відповідність до змін законодавства питання про процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового розслідування, призначення окремих видів судових експертиз. Призначено для здобувачів освіти, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ, практичних працівників Національної поліції, інших правоохоронних органів України, а також науковців, які здійснюють дослідження кримінально-правових, кримінальних процесуальних і криміналістичних проблем протидії воєнним злочинам і пов’язаним з війною кримінальним правопорушенням.
 • Документ
  Науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану)» (реєстр. № 7431 від 02.06.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Татаров, О. Ю.; Tatarov, O. Yu.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; Федитник, В. М.; Fedytnyk, V. M.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Волошанівська, Т. В.; Voloshanivska, T. V.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.
  Наголошено, що військовий злочин, вчинений військовослужбовцем під час дії правового режиму воєнного стану, свідчить про максимальний ступінь суспільно-небезпечного діяння, а отже до такого військовослужбовця може бути застосовано виключно запобіжний захід – тримання під вартою.
 • Публікація
  Документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій (витяги) : [науково-методичні рекомендації]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.
  Надано науково-методичні рекомендації, розроблені науковціями Харківського національного університету внутрішніх справ для підрозділів Національної поліції України, щодо документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій.
 • Документ
  Розслідування воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : науково-практичний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Гловюк, І. В.; Hloviuk, I. V.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; Глобенко, Г. І.; Hlobenko, H. I.; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; Хань, О. О.; Khan, O. O.; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; Сокуренкко, В. В. - редактор; Сокуренкко, В. В. - редактор; Сокуренкко, В. В.
  У науково-практичному посібнику представлено актуальну, повну й систематизовану інформацію про поняття, класифікацію, юридичне визначення, кваліфікацію воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень, надано характеристику їхніх юридичних складів, визначено проблеми кваліфікації, запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено особливості та сформульовано рекомендації щодо документування, розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень, специфіку застосування криміналістичної техніки. Призначено для здобувачів освіти, які навчаються у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ, практичних працівників Національної поліції, інших правоохоронних органів, а також науковців, які здійснюють дослідження кримінально-правових, кримінальних процесуальних та криміналістичних проблем протидії воєнним злочинам і пов’язаним з війною кримінальним правопорушенням.
 • Документ
  Настанови з накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам: науково-методичні рекомендації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів; Головне слідче управління Національної поліції України; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Жоравович, Д. О.; Zhoravovych, D. O.; Добросердов, А. Р.; Dobroserdov, A. R.; Пронін, Ф. Є.; Pronin, F. Ye.; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Романюк, В. В.; Чубенко, А. Г.; Chubenko, A. H.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.
  У праці розглянуто нормативні підстави та процесуальний порядок накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам. Визначено особливості тактики накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, організації та реалізації управління арештованим майном. Здійснено аналіз міжнародного досвіду накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам; запропоновано шляхи його впровадження в практичну діяльність вітчизняних органів досудового розслідування. Призначений для працівників органів досудового розслідування, оперативних працівників, прокурорів, державних службовців Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших уповноважених органів, а також викладачів, науковців, курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів та докторантів.
 • Документ
  Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій: науково-методичні рекомендації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Цуцкірідзе, М. С.; Мартовицька, О. В.; Гайду, С. В.; Романюк, В. В.; Бурлака, В. В.; Салманов, О. В.; Піддубна, А. В.; Романов, М. Ю.
  У науково-методичних рекомендаціях надано кримінальну процесуальну характеристику негласних слідчих (розшукових) дій як інституту кримінального процесуального права. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату інституту використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виокремлено нормативні підстави та процесуальний порядок використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Досліджено міжнародний досвід використання в кримінальному проваджені відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій та запропоновано шляхи його впровадження в практичну діяльність вітчизняних органів досудового розслідування. Призначені для працівників органів досудового розслідування, оперативних працівників, працівників органів прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів, інших уповноважених органів, а також викладачів, науковців, курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів та докторантів.
 • Документ
  Настанови з накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам: науково-практичний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Цуцкірідзе, М. С.; Пчеліна, О. В.; Гайду, С. В.; Романюк, В. В.; Бурлака, В. В.; Романов, М. Ю.
  У науково-практичному посібнику визначено терміни «накладення арешту», «управління арештованим майном», «майно», «рухоме та нерухоме майно», «активи», «електронні активи, одержані злочинним шляхом». Розглянуто нормативні підстави та процесуальний порядок накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам. Визначено особливості тактики накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, організації та реалізації управління арештованим майном. Здійснено аналіз міжнародного досвіду накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам; запропоновано шляхи його впровадження в практичну діяльність вітчизняних органів досудового розслідування. Призначений для працівників органів досудового розслідування, оперативних працівників, працівників органів прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів, інших уповноважених органів, а також викладачів, науковців, курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів та докторантів.
 • Документ
  Методика розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій : науково-методичні рекомендації
  (Харків [: ХНУВС], 2022. – 69 с., 2022) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Надано методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України щодо методики розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій.
 • Документ
  Пам’ятка для випускників закладів вищої освіти МВС України з документування злочинів, пов’язаних із збройною агресією РФ проти України [: практичний посібник]
  (Харків : ХНУВС, 2023. - 42 с., 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Сокуренко, В. В. - редактор; Сокуренко, В. В.; Невядовський, В. О.
  У практичному посібнику на допомогу молодому працівнику Національної поліції України зібрано матеріал, який буде корисним під час здійснення кваліфікації та проведення досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із збройною агресією РФ проти України. Значну увагу приділено опису необхідних практичних дій поліцейського та їх алгоритмів у типових ситуаціях службової діяльності під час досудового розслідування воєнних та пов’язаних із ними злочинів.
 • Документ
  Документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій : науково-методичні рекомендації
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 130 с., 2022) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1; Кафедра протидії кіберзлочинності факультету №4
  Надано науково-методичні рекомендації, розроблені науковціями Харківського національного університету внутрішніх справ для підрозділів Національної поліції України, щодо документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій.
 • Документ
  Пошук та фіксація фактичних даних про протиправні діяння, які вчинені з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій при розслідуванні фактів збуту наркотичних засобів : науково-методичні рекомендації
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 69 с., 2022) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1; Кафедра протидії кіберзлочинності факультету №4
  Надано науково-методичні рекомендації, розроблені науковціями Харківського національного університету внутрішніх справ для підрозділів Національної поліції України, щодо пошуку та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, які вчинені з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій при розслідуванні фактів збуту наркотичних засобів.
 • Документ
  Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України: видання 4: (станом на 30 грудня 2022 р.)
  (Дніпро - Львів - Одеса - Харків, 2023) Гловюк, І. В.; Hloviuk, I. V.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Тетерятник, Г. К.; Teteriatnyk, H. K.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Рогальська, В. В.; Rohalska, V. V.; Завтур, В. А.; Zavtur, V. A.
  Пропонується науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України станом на 30.12.2022 року.
 • Документ
  Алгоритм дій працівників органів досудового розслідування щодо накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом: науково-практичний посібник
  (Київ, 2021. - 90 с., 2021) Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.
  У науково-практичному посібнику визначено поняття та сутність накладення арешту, активів, зокрема електронних активів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто нормативні підстави та процесуальний порядок накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Визначено особливості тактики накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Здійснено аналіз міжнародного досвіду накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні та запропоновано шляхи його впровадження в практичну діяльність вітчизняних органів досудового розслідування. Призначений для працівників органів досудового розслідування, оперативних працівників, працівників органів прокуратури, а також викладачів, науковців, курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів, аспірантів.
 • Документ
  Особливості обрання запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері домашнього насильства : науково-методичні рекомендації
  (Київ, 2021. - 63 с., 2021) Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X; Тарасенко, О. С.; Tarasenko, O. S.; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.
  У науково-методичних рекомендаціях з урахуванням міжнародно-правових актів, зокрема, Стамбульської конвенції, та положень національного законодавства висвітлено особливості обрання запобіжного заходу під час розслідування злочинів, пов’язаних з домашнім насильством. Надано практичні рекомендації щодо оцінки ризиків імовірної негативної поведінки особи, яка підозрюється вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством. Розкрито особливості обрання запобіжного заходу під час розслідування злочинів, пов’язаних з домашнім насильством. Висвітлено позитивний міжнародний досвід з досліджуваної проблематики.
 • Документ
  Використання спеціальних знань під час судового розгляду кримінальних справ : науково-практичний посібник
  (Харків[: ХНУВС], 2022. – 97 с., 2022) Мирошниченко, Ю. М.; Myroshnychenko, Yu. M.; Щербаковський, М. Г.
  У посібнику висвітлено проблеми залучення спеціалістів та експертів під час судового розгляду кримінальних справ. Розглянуто поняття й форми використання спеціальних знань у судовому провадженні. Розкрито поняття тактики та технології проведення судових експертиз, виокремленні ситуації, що виникають під час судового розгляду кримінальних справ. Охарактеризовано етапи проведення експертизи в суді, Висвітлено особливості підготовки до проведення експертизи, дослідження та оцінки висновку експерта. Запропоновано тактичні прийоми допиту експерта в суді. Для науковців, викладачів, здобувачів вищою юридичної освіти, прокурорів, слухачів Національної школи суддів.
 • Документ
  Запобігання, розкриття і розслідування органами внутрішніх справ вбивств та зґвалтувань : практичний посібник
  (Одеса, 2009. - 201 с., 2009) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Практичний посібник присвячений питанням запобігання, розкриття і розслідування працівниками оперативних підрозділів кримінальної міліції і досудового слідства органів внутрішніх справ окремих видів вбивств та зґвалтувань у зв’язку з передачею їм у підслідність. В наступному практичному посібнику враховані та надані рекомендації учених і практичних працівників щодо вирішення проблем визначення кримінальної відповідальності та правильної кваліфікації зазначених видів злочинів. В ньому окремими розділами виділені найбільш актуальні питання щодо огляду місця події, планування, напрацювання версій тактики і методики розкриття та розслідування окремих видів вбивств та зґвалтувань щодо яких відсутня достатня кількість досліджень і узагальнення практики їх застосування. Окремо визначені рекомендації для застосування при організації і забезпеченні запобіжної діяльності працівників досудового слідства та оперативних підрозділів з цього напрямку оперативно – розшукової та службової діяльності. В цьому виданні використано і наведено приклади позитивного досвіду, які напрацьовані працівниками слідчих підрозділів органів прокуратури та оперативних підрозділів ОВС до моменту внесення змін у ст. 112 КПК України і передачі слідчім підрозділам ОВС для розслідування кримінальних справ щодо вбивств та зґвалтувань. Видання розраховано на практичних працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, а також викладачів, курсантів, слухачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Проблеми забезпечення захисником-адвокатом захисту прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 625-664, 2017) Гайворонська, В. В.; Haivoronska, V. V.; Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  У наукових пропозиціях розглянуто проблеми забезпечення захисником-адвокатом захисту прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Тренінгове заняття «Шахрайство з платіжними картками» (виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів)
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 519-523, 2017) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071
  Надано методику розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням платіжних карток. Систематизовано дії працівників поліції у випадках виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 432-447, 2017) Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333
  Надано методичні рекомендації щодо проведення такої слідчої (розшукової) дії як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.