Право і безпека, 2016, № 2 (61)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2016. - № 2 (61). - 172 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 103–108, 2016) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016
  Зроблено крок у розв’язанні питання щодо визначення об’єкта житлових правовідносин. Запропоновано вважати об’єктом житлових правовідносин проживання у житлі. Установлено, що проживання як об’єкт житлових правовідносин – це стабільне використання житла для постійного безпечного знаходження в ньому, користування житлово-комунальними послугами, ведення господарства.
 • Документ
  Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел)
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 113–120, 2016) Барко, В. І.; Остапович, В. П.; Барко, В. В.; Barko, V. I.; Ostapovich, V. P.; Barko, V. V.
  Висвітлено основні форми й методи психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейських у розвинених зарубіжних країнах. Розкрито психологічні умови здійснення психологами та керівниками ефективної психопрофілактичної роботи з поліцейськими. Зроблено акцент на сучасних концепціях психологічного забезпечення діяльності поліції, покликаних забезпечити психологічну профілактику проблем у поліцейській організації, попередження конфліктів, стресів та емоційного вигорання поліцейських.
 • Документ
  Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 18–24, 2016) Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852
  Досліджено особливості діяльності ЄС у боротьбі з торгівлею людьми; здійснено аналіз міжнародних документів ЄС у зазначеній сфері. Визначено нові організаційно-правові механізми ЄС щодо протидії торгівлі людьми.
 • Документ
  Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 65–69, 2016) Галагуря, Є. Л.; Halahuria, Ye. L.
  Розглянуто поняття та сутність криміналістичної характеристики умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Досліджено складові елементи криміналістичної характеристики вчинення таких убивств. Запропоновано авторське визначення поняття криміналістичної характеристики умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.
 • Документ
  Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 120–124, 2016) Геращенко, О. В.; Gerashchenko, O. V.
  Проаналізовано проблеми сімейного виховання підлітків, схильних до бродяжництва. Окреслено сучасний стан наукових розробок цієї проблеми. Визначено роль і функції сім’ї у вихованні підлітків. Розглянуто зміст психологічних новоутворень підліткового віку, які викликають напруження сімейної системи. Подано класифікації дисфункціональних сімей. Визначено зміст і різновиди помилок виховання підлітків як причин соціально-психологічної дезадаптації їхніх сімей.
 • Документ
  Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 69–75, 2016) Гладкова, Є. О.; Цвіркун, Н. Ю.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; ResearcherID: I-7032-2016
  Розглянуто кримінально-правові ознаки безгосподарського використання земель. Зроблено акцент на встановленні ознак, які є передумовою для правильної кваліфікації вчиненого злочину та відмежування його від суміжних злочинів і правопорушень. При цьому зазначено, що безгосподарське використання земель, як і забруднення або псування земель та незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром земель), є екологічним злочином, відповідальність за вчинення якого передбачена розділом VIII «Злочини проти довкілля» Кримінального кодексу України. Норма про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво входить до розділу VI «Злочини проти власності» КК України.
 • Документ
  Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 24–31, 2016) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто деякі негативні аспекти в діяльності міліції в радянській Україні в період нової економічної політики – хабарництво та зловживання владою. Проаналізовано причини цього явища. Розглянуто конкретні випадки виявів корупції та спроби протидії їй.
 • Документ
  Юридична відповідальність як явище об’єктивного права
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 31-37, 2016) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Проаналізовано особливості конституційно-правової, кримінальної, адміністративної, цивільно-правової відповідальності як явищ об’єктивного права. Встановлено основні риси юридичної відповідальності як явища об’єктивного права. Сформульовано дефініцію юридичної відповідальності як явища об’єктивного права.
 • Документ
  Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 94–99, 2016) Кобикова, Ю. В.; Kobikova, Y. V.
  Розглянуто аспекти професійної діяльності працівників ОВС із групами підвищеного ризику щодо інфікування соціально небезпечними захворюваннями – споживачами ін’єкційних наркотиків та робітниками комерційного сексу. Наголошено на недопустимості дискримінації вразливих груп населення під час виконання працівниками ОВС професійних обов’язків та необхідності відпрацювання алгоритму взаємодії ОВС із неурядовими організаціями, завданнями яких є зниження епідемії ВІЛ/СНІДу та забезпечення дотримання прав людини. Також розкрито зміст організації навчання працівників ОВС із питань дотримання прав людини у професійній діяльності і формування знань та навичок ведення здорового способу життя і безпечної поведінки під час виконання службових завдань.
 • Документ
  Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 124–129, 2016) Коваль, А. А.; Koval, A. A.
  Актуальність дослідження особистості судді з точки зору психології спрямована на вирішення одного з найважливіших завдань судової системи – розроблення шляхів оптимізації професійної діяльності та особистісного розвитку суддів, особливо в період кардинального реформування судової системи. На основі проведеного дослідження встановлено, що синдром емоційного вигорання є поширеним явищем серед служителів Феміди.
 • Документ
  Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 11–17, 2016) Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; ResearcherID: I-7320-2016
  Подано огляд сучасних зарубіжних досліджень феномена поліцейської культури (police culture), розглянуто його зміст у контексті поліцейської науки (police science). Представлено дослідження науковців Великобританії, Китаю, Нідерландів, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Швеції, Франції, предметом яких є зміст і специфіка police culture, а також такі її аспекти, як професійна ідентичність, професійна соціалізація, сприйняття поліцейськими їх ролі та ставлення до норм, обумовлених організаційною культурою, вплив вищої освіти та роль storytelling у формуванні поліцейської культури.
 • Документ
  Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 80–83., 2016) Морквін, Д. А.; Morkvin, D. А.
  Зроблено спробу дослідити стан наукової розробленості питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції. Проаналізовано наукові праці з різних галузей юридичної науки, в яких вивчалося питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції, зокрема в межах дослідження негласного оперативного огляду. Визначено напрямки, які потребують поглибленого дослідження.
 • Документ
  Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 129–134, 2016) Московченко, В. В.; Moskovchenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1669-7503
  Зазначено, що наявні дослідження психологічних особливостей підлітків із делінквентною поведінкою в більшості випадків спрямовані на обмежений діапазон характеристик, тоді як специфіка соціальної тривоги залишається недостатньо вивченою. З метою виявити специфіку соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків із застосуванням опитувальника соціальної тривоги і соціофобії досліджувану вибірку – підлітків чоловічої статі старшого підліткового віку кількістю 96 осіб – було поділено на дві групи. Першу групу (делінквентні підлітки) склали неповнолітні засуджені загальною кількістю 47 осіб, у другу групу – 49 учнів середньої загальноосвітньої школи з умовно нормативною поведінкою. Визначено, що делінквентні підлітки, на відміну від досліджуваних нормативної групи, характеризуються більш низьким рівнем тривоги щодо проявів емоцій в експертних ситуаціях. Вони менше переживають з приводу того, як виглядають для інших, зовнішня оцінка меншою мірою виступає регулятором поведінки, для них менш притаманним є страх осуду з боку оточуючих.
 • Документ
  Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 84–88, 2016) Опанасенко, Н. О.; Opanasenko, N. O.
  Досліджено різні погляди вчених-криміналістів на визначення поняття способу вчинення злочину, наголошено на важливому практичному значенні класифікації способів окремих злочинів. Виділено та проаналізовано типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва.
 • Документ
  Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 38–42, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розкрито сутність і зміст поняття «трансформаційний процес». Розглянуто основні ознаки та особливості процесу політичної трансформації, проаналізовано його співвідношення з іншими формами політичного процесу. Визначено структуру трансформаційного процесу, охарактеризовано його основні складові.
 • Документ
  Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 135–140, 2016) Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016
  Досліджено правосвідомість майбутніх офіцерів патрульної поліції України. Дослідження проведено серед слухачів курсів первинної професійної підготовки працівників патрульної служби. Встановлено, що у більш ніж половини випробовуваних правосвідомість в основному сформована, повною сформованістю правосвідомості характеризується незначний відсоток слухачів. Отримані дані сприятимуть більш точному прогнозу успішності професійної діяльності майбутнього працівника патрульної поліції.
 • Документ
  Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 88–93, 2016) Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016
  У рамках висвітлення проблем детермінації расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні розглянуто поняття расизму та ксенофобії та охарактеризовано основні фактори їх поширення. Досліджено стан поширеності расизму та ксенофобії в Україні.
 • Документ
  Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 48–53, 2016) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  Досліджено етимологію та зміст поняття «нормативно-правовий акт», сформульовано авторське визначення цього поняття, виділено групи основних нормативно-правових актів, що регулюють основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні.
 • Документ
  Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та Нової Української поліції
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 54–59, 2016) Субота, С. І.; Subota, S. I.
  З’ясовано, що правова основа взаємодії нової української поліції та інститутів громадянського суспільства – це сукупність нормативно-правових актів законодавчого, підзаконного рівнів, які регулюють відносини, пов’язані зі спільною діяльністю Національної поліції та інститутів громадянського суспільства.
 • Документ
  Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості
  (Право і Безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 146–151, 2016) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  З метою узагальнення уявлень про соціальні чинники, які впливають на формування соціального інтелекту як основи соціального пізнання особистості, розглянуто особливості сімейних стосунків, які сприяють розвитку соціального інтелекту; описано методи, які використовуються в освітніх закладах щодо розвитку соціального інтелекту в різні періоди онтогенезу, в тому числі й на етапі професійної підготовки. Визначено чинники, які перешкоджають формуванню або заважають оптимальному функціонуванню соціального інтелекту особистості.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/