Law and Safety. Право І Безпека

Постійне посилання на фонд

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Сайт видання : http://pb.univd.edu.ua/