Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 6

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 6. - 240 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 188-1 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 25-35., 2014) Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165
  В статті визначено кримінально правову характеристику складу злочину, передбаченого статтею 188-1 КК України, проаналізовано чинне законодавство в означеній сфері та статистичні дані.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення закону про кримінальну відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 35-44., 2014) Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y.
  Розглянуто питання можливості вдосконалення законодавства щодо охорони життя та здоров’я працівника правоохоронного органу.
 • Документ
  Глобалізація та функції кримінального права України (окремі питання)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 45-53., 2014) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто окремі аспекти реалізації функцій кримінального права України в умовах глобалізації в цілому і правової глобалізації зокрема. Визначене місце національного кримінального права в цих процесах як об’єкта глобалізації та як засобу контролю за її негативними наслідками.
 • Документ
  Вчинення злочинів щодо осіб похилого віку: аналіз та прогнозування
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 118-127., 2014) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  В даній статті проаналізовані абсолютні та відносні показники кількості потерпілих похилого віку, що відображають динаміку стану їх віктимізації; досліджено динаміку структури віктимізації осіб похилого віку в залежності від їх статі; вивчено структури злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку, що, в свою чергу, дозволило виділити найпоширеніші види злочинів, в яких потерпілим є особа похилого віку, а також простежити динаміку вчинення основних видів злочинів за останні два роки.
 • Документ
  Відмежування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України) від суміжних складів злочинів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 53-62., 2014) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.
  У статті, на основі аналізу діючих кримінально-правових приписів та спеціальної наукової літератури, зроблена спроба вирішити питання правильної кваліфікації діянь, що спрямовані на втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України), а також їх відмежування від суміжних складів злочинів.
 • Документ
  Характеристика окремих факторів невиконання судових рішень
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 219-226., 2014) Лагода, К. О.; Lahoda, K. O.
  Стаття присвячена дослідженню окремих правових та організаційно-управлінських факторів невиконання судових рішень. Акцентується увага на криміногенних недоліках норм матеріального права, зокрема, конструювання їх санкцій, що сприяють ухиленню від виконання судових рішень. Відстоюється думка про суттєвий криміногенний вплив корупції в судових органах, Державній виконавчій службі, відсутності належного судового й внутрішньовідомчого контролю за виконанням судових рішень, а також кримінологічно обґрунтованої методики прийняття (винесення) таких рішень, забезпечення їх виконання.
 • Документ
  Діяльність слідчого з профілактики злочинів проти моральності у сфері статевих відносин
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 187-195., 2014) Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752
  Статтю присвячено аналізові профілактичних дій слідчого, здійснюваних ним в ході розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Висловлено пропозиції щодо необхідності нормативного врегулювання даної діяльності.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз сучасного стану наркотизації як фонового для злочинності явища
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 128-146., 2014) Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O.
  Досліджено сучасний стан наркотизації. Виявлено високий її рівень, несприятливу динаміку та ускладнену структуру. Наголошено на високому рівні латентності наркотизації. На підставі аналізу динаміки, географії, ціни наркотизації та злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів зроблено висновок про наявність ідентичних тенденцій у їх відтворення та засвідчено, таким чином, обумовлюючий зв’язок цих явищ. Проаналізовано показники злочинності осіб з наркозалежністю та осіб, які вчинили злочини у стані наркотичного сп’яніння в результаті чого встановлено, що рівень цих злочинів залишається досить високим, а динаміка – несприятливою.
 • Документ
  Джерела православної релігії як основа виділення суспільно-небезпечних діянь
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 62-73., 2014) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано Священні Писання і Передання в якості визначальних при виділенні суспільно-небезпечних діянь. На основі шести заповідей, що стосуються відносин людей між собою, інших положень Біблії та вчення святих розглянуто походження злочину.
 • Документ
  Характеристика мотивації політичного злочину
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 147-161., 2014) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню особливостей політичного мотиву й мотивації політичного злочину. На основі аналізу існуючих в психології, юриспруденції підходів до визначення мотиву, надається авторське бачення його сутності у єдності таких категорій, як потреба, воля та мета. Формується поняття політичного злочину. Надається характеристика його мотивації на основі аналізу механізму особистісно-політичного конфлікту.
 • Документ
  Кримінологічний моніторинг ефективності правового регулювання як інструмент протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 161-177., 2014) Орлов, Ю. В.; Миронюк, Д. М.; Orlov, Y. V.; Myroniuk, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню наукових засад провадження кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання. На підставі аналізу природи кримінологічного моніторингу надається характеристика кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання як інструменту протидії злочинності. В якості формалізованих параметрів моніторингової діяльності запропоновано визнати критерії кримінологічної неефективності нормативно-правових актів, як основи механізму правового регулювання. Надається їх характеристика.
 • Документ
  Необхідність спеціальної кримінально-правової охорони критичної інформаційної інфраструктури
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 73-82., 2014) Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802
  В статті виявлена різна суспільна небезпечність посягань на інформаційну безпеку на різних її рівнях відповідно до об’єкту (держава, суспільство, особа). Обґрунтована необхідність спеціальної кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на інформаційно-телекомунікаційні системи суспільного та державного значення (об’єкти критичної інформаційної інфраструктури).
 • Документ
  До питання дострокового зняття судимості щодо неповнолітніх
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 82-88., 2014) Северин, О. О.
  Статтю присвячено дослідженню питання щодо вимог та умов погашення та зняття судимості неповнолітніх, передбачених Кримінальним кодексом України; запропоновано шляхи його удосконалення.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 177-186., 2014) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  В статті здійснений кримінологічний аналіз особи, яка вчинює службове підроблення і розкритий зміст її основних характерних рис: соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-рольових та морально-психологічних.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення підстав кримінальної відповідальності за безгосподарське використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 88-97., 2014) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  У даній статті проведено аналіз та зроблено висновок, що задля забезпечення належного захисту земель від безгосподарського використання, зменшення рівня зловживань службових осіб сфері земельних відносин, а також запобігання поширенню та повторності суспільно небезпечних діянь, пов’язаних із безгосподарським використанням земель та порушенням сівозмін, що спричинило негативні наслідки, доцільно вдосконалити диспозицію ст. 254 КК України, доповнивши її такими кваліфікуючими ознаками як: вчинення безгосподарського використання земель повторно, щодо земельних ділянок загальною площею 1 га та більше, вчинення цих дій службовою особою з використання свого службового становища.
 • Документ
  Визначення терміну «аборт» в міжнародно-правових актах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 15-24., 2014) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту деяких зарубіжних країн, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації цих злочинів. Зроблено висновки щодо покращення кримінального законодавства України та Основ законодавства про охорону здоров’я.
 • Документ
  Особливий психофізіологічний стан жінки як обов’язкова ознака суб’єкта злочину, передбаченого ст. 117 КК України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 98-107., 2014) Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V.
  У статті розглянуто ознаку суб’єкта злочину, передбаченого ст. 117 КК України, а саме «особливий психофізіологічний стан» матері при вчиненні дітовбивства. Досліджуються зміни у фізіологічній, психічній і психологічній сферах материнського організму під час вагітності та пологів. Автор пропонує нову редакцію ст. 117 КК України з зазначенням особливого психофізіологічного стану матері в якості обов’язкової ознаки даного складу злочину.
 • Документ
  Суспільна небезпечність злочинного забруднення або псування земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 108-117., 2014) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Статтю присвячено з’ясуванню суспільної небезпечності злочинного забруднення або псування земель – як однієї з підстав криміналізації діяння. Охарактеризовано складові суспільної небезпечності цього злочину – ступеню та характеру. У статті робиться висновок про достатній рівень суспільної небезпеки забруднення або псування земель для визнання такого діяння злочинним.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє бандитизм
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 227-233., 2014) Щербакова, А. К.
  Статтю присвячено аналізові даних, що характеризують особу, яка вчиняє бандитизм, а також систематизації відповідних відомостей для цілей прогнозування.
 • Документ
  Структура процесу запобіжної діяльності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 6-14., 2014) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено структуруванню процесу запобіжної діяльності. Проаналізовано форми, об’єкт, предмет і суб’єкт запобіжної діяльності. Здійснено класифікацію названих елементів за різними підставами.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/