Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 166
 • Документ
  Підвищення безпеки та оперативності інформаційного обміну в умовах воєнного стану
  (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 26-27, 2023) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Останніми роками підвищення інтенсивності інформаційного трафіку в комп’ютерних мережах змусило розробників телекомунікаційного обладнання використовувати різні механізми, які мають на меті оптимізацію існуючих ресурсів. Для забезпечення надійної та стійкої передачі інформації оптимізація інформаційного обміну стає життєво важливою проблемою.
 • Документ
  Актуальні питання розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів
  (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 191-193, 2023) Чукалов, К. Е.; Chukalov, K. E.
  Зауважено, що з появою нових технологій робота поліцейських стала легшою. Такі інструменти, як прогнозна аналітика та картографування злочинності, мають потенціал для передбачення злочинів і затримання підозрюваних, що змінює ситуацію. Однак проблема полягає в успішному впровадженні таких технологій. Підкреслено, що перед впровадженням технологічного інструменту необхідно прийняти обґрунтоване рішення, тобто слід добре вивчити наслідки його використання.
 • Документ
  Розробка системи захисту від SQL-ін’єкцій з використанням розділеного реєстру
  (Modern methods of applying scientific theories: The 10th International scientific and practical conference ( Lisbon, Portugal, March 14 – 17, 2023). - Lisbon, 2023. - P. 457-458, 2023) Каланча, А. А.; Kalancha, A. A.
  Досліджено проблему SQL-ін'єкцій, технологію розподіленого реєстру та розроблено систему захисту від SQL-ін'єкцій з використанням цієї технології. Подібна система забезпечує ефективний захист від SQL-ін'єкцій та зменшує ризик витоку конфіденційної інформації.
 • Документ
  The Use of Coplanar Transmission Lines for Protecting Receiving Antenna Systems from Powerful Electromagnetic Radiation in a Wide Frequency Range
  (Problemele energeticii regionale. – 2023. – № 1 (57). – P. 134-146, 2023) Sotnikov, O.; Petrov, K.; Udovenko, S.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Radchenko, V. V.; Радченко, В. В.; Kaliakin, S. V.; Калякін, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189; Gromliuk, K.; Kyrychenko, O.
  Метою роботи є розширення частотного діапазону функціонування компланарних смужкових ліній передачі, як широкосмугових швидкодіючих надпровідних пристроїв захисту від потужного електромагнітного випромінювання ультракороткої тривалості, та застосовуваних в антенних пристроях радіоелектронних систем, призначених для забезпечення надійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, насамперед таких як атомні електростанції, нафтогазопереробні підприємства, нафтові термінали, аеропорти, склади готової продукції, військові арсенали. Поставлена мета досягається за рахунок вирішення наступних завдань: дослідження електрофізичних властивостей компланарної лінії передач, зокрема, ємності, поверхневого та хвильового опорів у різних фазових станах, що виникають під впливом потужного електромагнітного випромінювання та визначення основних факторів забезпечення ефективного захисту у широкому частотному діапазоні, конструктивної розробки пристрої захисту. Найбільш важливим результатом є встановлення можливості застосування компланарної лінії передачі як пристрої захисту у широкому частотному діапазоні до 100 ГГц, а також встановлення залежності її основних характеристик від конструктивних параметрів надпровідного пристрою захисту. Значимість отриманих результатів полягає у вирішенні складного завдання забезпечення захисту антенних систем від потужного випромінювання ультракороткої тривалості на основі встановлення аналітичного зв'язку між електрофізичними параметрами компланарних полоскових ліній передачі, що знаходяться в різних фазових станах, що визначаються впливом потужного електромагнітного випромінювання, та їх конструктивними параметрами. Особливість отриманих результатів полягає в уточненні залежності хвильового опору компланарних полоскових ліній передачі в надпровідному, змішаному та нормальному фазових станах від зміни їх активної складової поверхневого опору, що визначається своєю чергою конструктивними характеристиками пристрою захисту. Відмінність від відомих робіт полягає в отриманні співвідношень для визначення хвильового опору пристроїв захисту різних фазових станах. Практичне застосування пристроїв захисту на основі компланарних ліній смужкових передачі істотно підвищить надійність функціонування антенних систем в умовах впливу потужного електромагнітного випромінювання ультракороткої тривалості.
 • Документ
  The impact of information technology on ensuring human rights and freedoms in an open society
  (European Reforms Bulletin. - 2020. - № 3. - P. 2 -11, 2020) Bochkoviy, O. V.; Бочковий, О. В.; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X
  Розглянуто вплив технологій, що розвиваються на суспільство, права і свободи людини, що викликає перегляд існуючого ставлення до світу. Інтенсивність появи нових форм організації соціальних відносин (соціальні мережі, віртуальна реальність, робототехніка, блокчейн тощо) ускладнює адаптацію до них існуючих соціальних інститутів. Така ситуація призводить до багатьох протиріч як у нормативній сфері, так і серед населення. Визначено, що небезпека новітніх технологій у тому, що не сформовані правила поведінки та, отже, не сформовано інститут відповідальності за їх порушення. Надано аналіз зазначеної проблеми та можливі шляхи її вирішення з метою підвищення ефективності захисту прав громадян.