Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1176
 • Публікація
  ДНК високих духовно-культурних станів / смислів суспільства через кримінотеологічну міждисциплінарну парадигму / матрицю
  (Здоров’я і суспільство в умовах війни : зб. наук. ст. – Кропивницький, 2024. – Вип. 1 (4). – С. 288–299, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Одним із засобів практичної, найбільш дієвої та компактної реалізації міждисциплінарної кримінології є метод науково-практичного інтерв’ювання. Тут слід розрізняти дві складові: науковість та практичність. Науковість повинна передбачати посилання на ті чи інші тексти/джерела, а практичність – це наше переосмислення вказаних текстів за принципом «на плечах титанів» відповідно до обізнаності, начитаності, пройденого життєвого досвіду, ціннісної парадигми, емоційно-вольових та чуттєвих/мотиваційних переконань, відкриттів, умов, у яких працюємо, молитви та посту, обмежень та устремлінь, тобто багатьох факторів, що допомагають науковцю мислити у сфері винаходів/відкриттів заради практичного вирішення тієї чи іншої проблеми й теоретичного її обґрунтування.
 • Публікація
  Розвиток спортивної кримінології через призму літературознавчих перцептив, як засіб виходу зі складних/кризових ситуацій, досягненні мирових станів добра та зміцненні бойового духу українців на прикладі воєнної творчості Ліни Костенко
  (Сучасні проблеми фізичної підготовки в силових структурах України: зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 берез. 2024 р.). – Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. – С. 89-94, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Савчук, А. П.; Savchuk, A. P.; Іван Кріцак
  Авторами зазначено, що одним з перспектив подальшого розвитку сучасної спортивної кримінології є невід’ємний її зв’язок з літературознавчою кримінологією, яка покликана відіграти неабияку роль у зміцненні та піднятті бойового духу українців.
 • Публікація
  Виховання здорової нації – запорука напрацювань кримінології спорту з метою профілактики різного роду негативних соціальних проявів / тенденцій та процесів
  (Сучасні проблеми фізичної підготовки в силових структурах України: зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 берез. 2024 р.). – Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. – С. 86-88, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Зазначено, що розвиток галузі кримінології спорту позитивно вплаватиме на профілактику різного роду негативних соціальних явищ та процесів у сучасному українському суспільстві.
 • Документ
  Деякі питання вдосконалення заходів, спрямованих на запобігання тероризму на законодавчому рівні
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 82-84, 2024) Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.
  Зазначено, що однім із дієвих напрямів запобігання терористичній діяльності є належне антитерористичне забезпечення об’єктів можливих терористичних посягань під час проведення масових заходів, а також шляхом розроблення та впровадження уніфікованих стандартів, правил, технічних умов і вимог, обов’язкового оформлення паспортів антитерористичної захищеності таких об’єктів.
 • Документ
  Правове забезпечення протидії домашньому насильству: становлення та розвиток
  (Юридичний бюлетень. - 2024. - Вип. 32. - С. 31-38, 2024) Гром, Н. О.; Hrom, N. O.
  У статті проаналізовано становлення та розвиток правового забезпечення протидії домашньому насильству, на підставі чого автором запропоновано власне бачення періодизації вказаного процесу.
 • Публікація
  Кримінотеологічні застереження татуювань на тілі людини
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 540-543, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Надано авторське бачення щодо гріховних форм сучасних модифікацій тіла людини. Окрему увагу приділено застереженню татуювань.
 • Документ
  Незаконний обіг вогнепальної зброї як загроза національній безпеці України
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 328-331, 2024) Титаренко, Ю. М.; Tytarenko, Yu. M.
  Встановлено, що на шляху відсічі збройної агресії рф та усунення загроз національній безпеці держави, її незалежності та територіальній цілісності перспективним вбачається вирішення питання щодо незаконного обігу зброї шляхом нормативно-правового врегулювання державної політики. При цьому необхідним є підвищення ефективності дозвільної та контрольної функції Національної поліції у сфері обігу вогнепальної зброї в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Кіберзлочинність і протидія їй в умовах воєнного стану в Україні
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 313-318, 2024) Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.
  Досліджено питання кіберзлочинності в Україні, де в умовах воєнного стану кіберзлочинці активно залучаються до зламу урядових серверів, розповсюдженню дезінформації серед населення та використанню фейкових профілів у соціальних мережах. Наголошено на необхідності розробки комплексних заходів протидії кіберзлочинності, що могли б бути впроваджені не тільки державними органами, а й приватними структурами та громадянами.
 • Документ
  Корупційна злочинність у секторі безпеки та оборони як загроза національній безпеці України
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 307-309, 2024) Поляков, І. С.; Poliakov, I. S.
  Розглянуто стан корупційної злочинності у секторі безпеки та оборони, яка набула інституціонального характеру. Особливо наочно це видно на прикладі корупційної злочинності у сфері оборонно-промислового комплексу. Від успішності протидії корупційної злочинності у секторі безпеки та оборони як системній, комбінованій (внутрішній і зовнішньо детермінованій) загрозі національній безпеці України, залежить успіх відсічі збройній агресії, збереження української державності.
 • Документ
  Воєнні насильницькі злочини, пов’язані зі звірствами: поняття та стан
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 300-304, 2024) Мусійко, А. А.; Musiiko, A. A.
  Визначено, що воєнні насильницькі злочини- це такі порушення законів і звичаїв війни, які пов’язані з масовими умисними вбивствами з особливою жорстокістю цивільного населення, заподіянням виняткових страждань, жорстоким поводженням (мучення) з військовополоненими.
 • Документ
  Поняття кримінального правопорушення на ґрунті ненависті
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 297-300, 2024) Марченко, О. Е.; Marchenko, O. E.
  З'ясовано, що у кримінологічному розумінні кримінальне правопорушення на ґрунті ненависті – передбачене кримінальним законом агресивне діяння, в основі якого на ближчому мотиваційному рівні лежить упередження як інструментальний феномен практик дискримінації, а на глибшому – власне ненависть як трансформований в агресивну реакцію страх перед дійсними чи удаваними (фальсифікованими) об’єктами.
 • Документ
  Окремі загальносоціальні заходи і їх кримінологічний вплив
  (Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries : The International scientific conference ( Seattle, Washington, USA, 16 January, 2023). - Seattle, Washington, 2023. - P. 176-180, 2023) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.
  В роботі розглядаються загальносоціальні заходи, які не чинять безпосередній вплив на злочинність, проте мають потужний антикримінальний потенціал. Зазначені заходи представлені в таких сферах суспільного життя як релігія, виховання та освіта, засоби масової інформації.
 • Документ
  Роль соціальної апатії як кримінологічного фактора
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 290-294, 2024) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.
  Стверджено, що в процесі подолання соціальної апатії українського суспільства, яка багато в чому детермінована російськими імперським/радянським минулим і сучасним рашизмом, дуже важливо не допустити повторної віктимізації і водночас не узалежнитись від отриманих «травм».
 • Документ
  Щодо питання запобігання домашньому насильству
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 284-287, 2024) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. H.; Перепеліцина, С. Д.; Perepelitsyna, S. D.
  Розглянуто проблему домашнього насильства, яка потребує системних змін у суспільстві. Одним із важливих аспектів запобігання домашньому насильству є зміна стереотипних уявлень про роль гендерів у сім'ї та суспільстві. Необхідно забезпечити належне кримінальне переслідування осіб, причетних до домашнього насильства, зміцнити захист прав жертв та забезпечити ефективне покарання для винних. Важливо розвивати механізми інформування та звернення жертв до правоохоронних органів, щоб забезпечити їхню безпеку та захист.
 • Публікація
  «Crime analysis»/аналіз та прогнози злочинності за сучасних умов з урахуванням закордонного досвіду: окремі аспекті духовно-ціннісних смислів через започаткування науково-практичного інтерв’ю
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 268-275, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Відзначено, що науково-практичне інтерв’ю може стати перспективним напрямом розвитку кримінологічної науки, а тому необхідне започаткування нової рубрики у «Віснику Кримінологічної асоціації України». Даний метод суттєво допоможе вивести вітчизняну науку і практику на якісно нові рубежі аналітики та пізнання, що задаватиме ритм подальшим науковим працям. Підкреслено, що аналіз та прогнозування злочинності передбачає найрізноманітніші види аналітик, а тому важливим на цьому шляху є узагальнення закордонного досвіду профілактики та боротьби зі злочинністю.
 • Публікація
  European experience in preventing and combating crime by customs authorities and possibility of its use in Ukraine
  (Ius Humani. Law Journal. – 2022. – Vol. 11 (2), – P. 1-11, 2022) Nosach, A. V.; Носач, А. В.; Cherkasskyi, R. A.; Fialka, M. I.; Фіалка, М. І.; Selezen, S. V.
  У світі сформовано досить ефективні системи протидії та запобігання митним правопорушенням загалом та з боку митних органів, однак досвід не всіх держав є позитивним. У статті на основі аналізу наукових поглядів науковців узагальнено досвід провідних європейських країн (на прикладі Великої Британії, Франції, Німеччини) у сфері запобігання та протидії злочинності митними органами. Виокремлено як позитивні, так і негативні сторони досвіду у сфері протидії злочинності цих країн. Аналіз зарубіжного досвіду запобігання та протидії злочинності митними органами дав змогу сформулювати наступні моменти, якими доцільно скористатися вітчизняному законодавцю: по-перше, високий рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення митних органів, що дозволяє можливість швидше реагувати на існуючі виклики; по-друге, митні органи переважної більшості країн мають широкий спектр повноважень у контексті здійснення розвідувальних операцій; по-третє, високий рівень взаємодії та обміну інформацією між країнами ЄС у рамках протидії митній злочинності; по-четверте, важливим аспектом протидії та запобігання митній злочинності є професійна підготовка персоналу митних органів; по-п’яте, на прикладі зарубіжних країн в Україні було доцільно посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення митного законодавства; по-шосте, високий рівень соціальної та фінансової підтримки працівників митниці.
 • Документ
  Стан і динаміка військової злочинності в Україні
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 259-264, 2024) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Відзначено, що реальний стан військової злочинності характеризується подальшою тенденцією до інтенсифікації. Констатовано усталення стійкого негативного тренду до погіршення кримінологічної ситуації. Підкреслено, що закономірністю розвитку військової злочинності під час війни є: зміна структури, підвищення суспільної небезпеки злочинності, посилення її латентності; неухильне збільшення рівня фактичної злочинності.
 • Документ
  Незаконне полювання в Україні під час воєнного стану
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 249-251., 2024) Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.
  Зазначено, що, не зважаючи на заборону полювання в Україні під час воєнного стану, незаконне полювання залишається, на жаль, на своїх стабільних позиціях. Прогнозуючи подальші можливі статистичні зміни в реєстрації та обліку цих діянь, окрему увагу слід звернути на наявність на руках у населення зброї, у тому числі вогнепальної, що може використовуватися як знаряддя для незаконного полювання.
 • Документ
  Особливості протидії депортації та примусовому переміщенню громадян України в умовах воєнного стану
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 245-248, 2024) Гораш, О. С.; Horash, O. S.
  Розглянуто проблему повернення українців, які були депортовані та примусово переміщені до РФ. Її вирішення має відбуватися без зволікань. Питання протидії цим злочинам, насамперед в умовах російської повномасштабної агресії проти України, вимагає прийняття ще більш серйозних, відповідних рішень та здійснення ще більш жорсткішого контролю з боку України та міжнародних організацій.
 • Документ
  Незаконні переміщення осіб як прояв торгівлі людьми в контексті російсько-української війни
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 234-237, 2024) Бондаренко, В. І.; Bondarenko, V. I.
  Проаналізовано випадки незаконного, в тому числі й насильницького переміщеннях цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях (а так само з тимчасово окупованих територій), виявлено декілька кримінологічно значущих обставин.