Навчальні видання (Educational edition). УДК 351.72(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Фінанси підприємств : підручник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 292 с., 2022) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Сокуренко, В. В.; Сокуренко, В. В. - редактор
  У підручнику висвітлено питання щодо сутності фінансових ресурсів підприємства; грошових розрахунків підприємства, формування доходів та витрат, основ оподаткування діяльності, фінансових аспектів формування оборотних та основних активів, оцінки фінансового стану та фінансового планування на підприємстві, фінансової санації та банкрутства, банківського та небанківського кредитування, а також забезпечення фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. Підручник призначений для курсантів, студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, практичних працівників фінансової сфери.
 • Документ
  Податкове право України : навчальний посібник
  (Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с., 2013) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Покотаєва, О. В.; Pokotaieva, O. V.; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; Фалько, Л. В.; Falko, L. V.; Гетманець, О. П.; Шуміло, О. М.
  Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної податкової служби в Україні, завдання податкової міліції та висвітлено особливості правового регулювання справляння окремих податкових платежів. Призначено для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів, а також всіх, хто цікавиться питаннями оподаткування в Україні.
 • Документ
  Світовий досвід організації місцевих фінансів
  (Місцеві фінанси : підручник. – Київ : УБС НБУ, 2015. – С. 519-580, 2015) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  У розділі підручника розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його застосування в Україні. Розкрито зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. Розглянуті питання доходи і видатки органів місцевого самоврядування зарубіжних країн, місцевого оподаткування за кордоном, місцеві позики в зарубіжних країнах. Надано теорію і практику фінансового вирівнювання за кордоном.
 • Документ
  Фінансове право: підручник
  (Харків, 2017. – 392 с., 2017) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; ResearcherID: AAH-2374-2019; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; ResearcherID: AAH-3378-2019; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; ; Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072; ; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; ; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; ; Сараскіна, Т. В.; Saraskina, T. V.; ; Солошкіна, І. В.; Soloshkina, I. V.; ; Тучак, М. О.; Tuchak, M. O.; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ; ; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631;
  У підручнику розглянуто правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування в Україні, фінансово-правові норми та фінансові правовідносини, правові засади фінансового контролю в Україні, відповідальність за порушення фінансового законодавства, правове значення бюджету, бюджетну систему України, бюджетний процес, правове регулювання міжбюджетних відносин, бюджетний контроль та відповідальність за порушення бюджетного законодавства, правове регулювання публічних та місцевих доходів, державних та місцевих видатків, державного кредиту і державного боргу, публічноправові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування, регулювання банківської системи та банківської діяльності, правові основи грошового обігу тощо. Рекомендовано студентам вищих юридичних навчальних закладів Україні.
 • Документ
  Фінансове право : підручник
  (Харків : Екограф, 2015. – 500 с., 2015) Бандурка, О. М.; Гетманець, О. П.; Жорнокуй, Ю. М.; Кашкарьова, О. В.; Кирєєва, І. В.; Колєснік, Т. В.; Міщенко, Л. В.; Налигач, М. І.; Огій, О. С.; Синявська, О. Ю.; Сараскіна, Т. В.; Солошкіна, І. В.; Тучак, М. О.; Фалько, Л. В.; Чорна, А. М.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Bandurka, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kolesnik, T. V.; Ogii, O. S.; Mishchenko, L. V.; Chorna, A. M.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287
  У другому виданні підручника розглядаються фінансово-правові інститути та категорії, які відповідно до чинного законодавства реалізуються в сучасних умовах розвитку господарських відносин в Україні. Зміст підручника порівняно з першим виданням перероблено, суттєво оновлено і допрацьовано розглядом нових правових питань, які актуальні у дослідженні сучасного стану фінансової системи України. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів та практичних працівників, а також всім, хто цікавиться питаннями фінансового права в Україні.