Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 84
 • Документ
  Ринок землі в Україні: головні аспекти сучасності
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 237-239, 2021) Кукуріка, Н. О.; Kukurika , N. O.
  Наголошено, що ринок землі в Україні – це сукупність суспільних відносин щодо відчуження та набуття земельних ділянок. У процесі їх ринкового обігу відбувається конкурентна зміна землевласників або землекористувачів.
 • Документ
  Правові засади управління у сфері земельних відносин в Україні
  (Право і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 178-185, 2015) Красюк, Н. І.; Krasiuk , N. I.
  У статті розглянуто зміст нормативно-правових актів, які регламентують питання управління у сфері земельних відносин, залежно від рівня їх юридичної сили. Автор приділяє безпосередню увагу теоретичним основам понять «правове регулювання», «механізм правового регулювання» і т. д. Визначено актуальні проблеми правового регулювання управління у сфері земельних відносин України та запропоновано конкретні шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Захист екологічних прав громадян працівниками поліції в умовах воєнного стану
  (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 52-53, 2023) Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.
  Наголошено, що до завдань працівників поліції з приводу захисту екологічних прав громадян в особливий для України період варто віднести: належну фіксацію правопорушень, пов’язаних з посяганням на право власності на природні ресурси та право природокористування громадян; посилення роботи на деокупованих територіях з метою виявлення кримінальних правопорушень проти довкілля; забезпечення обмеження доступу громадян до використання окремих природних ресурсів з метою захисту їх життя та здоров’я від впливу вибухонебезпечних предметів.
 • Документ
  Історичний досвід використання еклектичних доктрин у лісовому законодавстві
  (Право і суспільство. - 2015. - № 3, ч. 1. - С. 73-79, 2015) Розумний, М. О.; Rozumnyi , M. O.
  Розглянуто особливості еклектичної доктрини й запропоновано критерій, за допомогою якого виявляється відповідність положень нормативно-правового акта цій доктрині. Досліджено історичний досвід використання в лісовому законодавстві еклектичних доктрин, побудованих на принципі поєднання різнорідних положень, і їх відображення в Лісовому Статуті Великого князівства Литовського 1657 р., Австрійському законі про ліси 1852 р., Імперському Положенні 1888 р., законодавстві УНР та УРСР, що діяло у 20-х роках минулого століття.
 • Документ
  Сучасний стан екологічної безпеки держави
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 122-124, 2023) Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.
  Відзначено, що збройна агресія Росії проти України, спричинила виникнення нових загроз екологічній безпеці через мінування та забруднення природних ландшафтів і земель сільськогосподарського призначення. Враховуючи масштаби прояву і комплекс негативних екологічних наслідків для регіонів держави можна вважати, що проблема забруднення і деградації основних складових довкілля на Україні з урахуванням довгострокового впливу екологічних і соціальних наслідків має системний характер і може розглядатися як нова загроза національній безпеці в екологічній сфері.
 • Документ
  Місце спеціалізованої екологічної прокуратури в системі органів прокуратури
  (Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 515-519, 2023) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Гайдар, М. В.; Haidar, M. V.
  Наголошено, що поновлення спеціалізованих екологічних прокуратур перманентно демонструє виправданість і результативність свого функціонування за досить короткий проміжок часу, і навіть у період воєнного стану реалізується низка заходів, спрямованих на протидію корупції, викриття злочинних груп, що посягають на об’єкти довкілля, здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо екоциду та інших кримінальних правопорушень, які вчиняються військовими країни-агресора, збереження заповідних територій та ін.
 • Документ
  Щодо критичного стану довкілля та сучасні напрями його правової охорони
  (Наступність у кримінальному праві: матеріали наук. конф. до 70-річчя проф. Ю. В. Бауліна (м. Харків, 8 верес. 2023 р.). – Харків : Право, 2023. – С. 281-287, 2023) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.
  Зазначено, що проблеми збереження довкілля як були так і залишаються актуальними. Охорона навколишнього природного середовища й забезпечення глобальної екологічної безпеки має бути навіть в особливих умовах – ведення активних бойових дій.
 • Документ
  Environmental Relations in Armed Conflict (War) Conditions: Assessment of Damage to the Environment and People
  (Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 77. – P. 243-255, 2023) Popovych, T.; Andrushchenko, L.; Olefir, V.; Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; Gorinov, P.
  Окреслено рамки інструкцій щодо визначення розміру шкоди, завданої довкіллю та людям під час збройного конфлікту, визначено наслідки такого впливу на довкілля в Україні та за кордоном. Зазначено, що події воєнного характеру на території України надзвичайно загострили проблему ефективності міжнародних та національних правових документів. Встановлено, що на міжнародному рівні з 2014 року держава Україна визначена зоною екологічного лиха. Визначено, що у складі екологічної шкоди є економічна та «екологічна» складові. Екологічна складова прирівнюється до моральної шкоди. Запропоновано створити спеціальні асоціації з оцінки впливу на довкілля після повернення територій під контроль України; міжнародну фінансову установу для подолання екологічних наслідків збройного конфлікту та окупації; створити комплексну систему збору інформації про стан довкілля.
 • Документ
  Використання вторинних ресурсів як джерела створення нової продукції
  (Modern science: innovations and prospects: The 8th International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, May 1-3, 2022). - Stockholm, 2022. - P. 198-204, 2022) Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; Сиволожська, В. М.; Syvolozhska, V. M.; Давітая , О. В.; Davitaia , O. V.; Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.
  Здійснено еколого-економічну оцінку переробки вторинної сировини задля зниження рівня екологічної безпеки територій, залучених до зберігання та захоронення відходів.
 • Документ
  Вивчення геохімічних механизмів забруднення природних вод і грунтів специфічними органічними речовинами при використанні пально-мастильних матеріалів
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 193-197, 2023) Козловська , Т. Ф.; Kozlovska , T. F.; Давітая , О. В.; Davitaia, O. V.; Сиволожська , В. М.; Syvolozhska, V. M.
  Зазначено, що стійке хімічне забруднення, що спостерігається останніми роками, виникло внаслідок промислової діяльності та погіршилось через воєнні дії шляхом потрапляння у ґрунти і водоносні горизонти розлитих пально-мастильних матеріалів і продуктів їх згоряння. Розглянуто питання вивчення чинників формування геохімічного екологічного ризику.
 • Документ
  Економіко-правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 77-79, 2023) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; Панова, І. В.; Panova, I. V.
  Акцентовано увагу на проблемі забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Адже, навіть потенційна наявність таких предметів на певній місцевості викликає цілу низку проблем безпекового, організаційного, економічного та правового характеру.
 • Документ
  Катастрофічні екологічні наслідки війни росії проти України
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 421-423, 2023) Пилипенко, В. О.; Pylypenko, V. O.
  Наголошено, що російська збройна агресія проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 р., завдає значної шкоди не лише економіці та культурній спадщині, а й довкіллю нашої країни, а численні випадки цілеспрямованого знищення природних ресурсів та інфраструктурних об’єктів мають риси екоциду проти українського народу. Важливо вже сьогодні подбати про стан та ефективну систему моніторингу навколишнього природного середовища. Державним органам влади із залучанням міжнародної спільноти слід зафіксувати реальний обсяг завданої шкоди для розгортання справи по відшкодуванню збитків довкіллю за рахунок країни-агресора.
 • Документ
  Повоєнне відновлення довкілля України
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 155-157, 2023) Глуховеря, А. А.; Hlukhoveria, A. A.
  Встановлено, що у ході повномасштабної війни на території України, довкілля країни зазнало руйнівних наслідків. Бойові дії забруднюють водойми, повітря, знищують врожаї і наносють колосальних збитків екосистемі. Для вирішення цих проблем потрібно впровадити нові реформи і проекти та діяти згідно нормативно-правових актів і проектів які вже діють, а також стягнення збитків із країни агресора допоможе в ефективнішому відновленню довкілля.
 • Документ
  Моніторинг дотримання екологічного законодавства ЄС
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 36-37, 2021) Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109; Отенко, Д. А.; Otenko, D. A.
  Відзначено, що моніторинг навколишнього середовища, звітування, а потім і регуляторний моніторинг відіграють фундаментальну роль у наданні інформації громадянам та урядам щодо того, наскільки ефективно політика ЄС реалізує свої екологічні, економічні та соціальні цілі.
 • Документ
  Land use and protection: legal regulation and foreign experience
  (Revista De La Universidad Del Zulia. - 2021. - Vol. 12, № 33. - P. 70-81, 2021) Leheza, Ye. O.; Легеза, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9134-8499; Tiutchenko, S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8480-6519; Stanina, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6754-0317; Shatrava, S. O.; Шатрава, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
  Метою дослідження є аналіз світових тенденцій використання та охорони земель у діяльності державних органів. Основний зміст. Досліджено світові тенденції державного управління використанням та охороною земель. Виявлено, що використання земельно-ресурсного потенціалу в країнах світу здійснюється з урахуванням вимог екологічної безпеки, передбачених стратегічними документами земельної сфери. Враховуючи євроінтеграційні наміри України, запропоновано інструменти розвитку сільських територій на основі екосистемного підходу. Методологія: Матеріали і методи дослідження на основі аналізу документальних джерел. Основою є діалектичний метод пізнання фактів соціальної дійсності, на якому значною мірою ґрунтуються формально-правовий і порівняльно-правовий підходи. Висновки. Досвід ЄС та країн світу дає підстави стверджувати, що пріоритетним завданням державного управління використанням та охороною земель (землевпорядкування) є екосистемний підхід до збереження та відтворення земель та інших природних ресурсів, який реалізується шляхом підтримки спільного аграрної політики, створення фондів підтримки фермерів, надання технічної допомоги, розроблення національних, цільових програм і перспективних планів розвитку. Для країн Європейського Союзу розробка стратегічних документів розвитку земельної сфери на 5 - 10 років є загальною тенденцією.
 • Документ
  Земельна реформа в Україні: світоглядно-історичний аспект
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 41-44, 2022) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694
  Досліджено історичний аспект проведення земельної реформи в Україні. Відзначено, що суспільна та наукова думка щодо проведення земельної реформи в Україні пронизана не лише суперечностями концептуального й інституціонального характеру щодо впровадження ринкових відносин, але й суперечностями теоретичних позицій науковців, враховуючи твердження, аргументи та пропозиції, що відрізняються від офіційного курсу.
 • Документ
  Modern legislation to protect the environmental interests of citizens: new challenges in the context of armed conflict in Ukraine
  (Lex Humana. - 2022. - Vol. 14, № 2. - P. 107-120, 2022) Shumilo, O. М.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Anisimova, H. V.; Shekhovtsov, V. V.; Kobko, Y. V.
  Зазначено, що захист екологічних інтересів громадськості є пріоритетом для кожної цивілізованої держави, а тому питання законодавчого забезпечення такої діяльності є особливо актуальними. Розглянуто досвід розвинутих демократичних країн з метою адаптації конкретних практичних інструментів (засобів) для вдосконалення правового регулювання екологічної сфери в Україні. У західних країнах, зокрема, таких як США, Канада та члени ЄС, навколишнє середовище та проблеми його належного функціонування вже давно є однією з найпріоритетніших тем для громадських, політичних та наукових дискусій. Саме тому в останні роки активізувалися дискусії про необхідність належного забезпечення екологічної безпеки України, оскільки все більше уваги приділяється можливим загрозам вітчизняному довкіллю. Наголошено, що низький рівень ефективності державних структур у сфері екологічної політики, а також стан постійної загальної непослідовності внутрішньої політики створюють певні бар’єри для ефективного вирішення екологічних проблем. Водночас питання, пов’язані з екологічними проблемами, в тому числі у сфері їх законодавчого забезпечення, все частіше порушуються як серед науковців, так і в суспільстві в цілому.
 • Документ
  Шляхи забезпечення екологічної безпеки місць зберігання пально-мастильних матеріалів аеропортів
  (Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2021. – № 1 (76). – С. 27-34, 2021) Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Нальотова, Н. І.; Nalotova, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3243-202X; Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4729-4435; Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816
  Розглянуто можливість створення системи моніторингу стану компонентів навколишнього природного середовища – атмосферного повітря, ґрунтів і підземного водного середовища – під час завантаження, перекачування, зберігання пально-мастильних матеріалів на територіях аеропортів при експлуатації вертолітного транспорту. Запропоновано автоматизований комплекс забезпечення екологічної безпеки, придатний для відслідковування рівнів забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземного водного середовища під час перекачування, зберігання пально-мастильних матеріалів, можливого їх потрапляння до ґрунтів, а потім – до підземних водоносних горизонтів. Відзначено, що більш суттєвого внеску у рівень екологічної небезпеки додають іони важких металів унаслідок інтенсивного техногеннохімічного забруднення територій аеропортів і прилеглих до них ділянок. Установлено ступені екологічного ризику при завантаженні, перекачуванні, зберіганні пально-мастильних матеріалів.
 • Документ
  Проблеми боротьби з деградацією земель в Україні
  (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 103 - 105., 2017) Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133
  В статті висвітлені проблеми боротьби з деградацією земель в Україні.
 • Документ
  Проблеми розвитку аграрного законодавства України
  (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 71 - 73., 2017) Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid. org/0000-0002-5075-9109
  Зазначено, що реалізація потенціалу України, як аграрної держави, значною мірою залежить від удосконалення аграрного законодавства. При цьому доцільним є проведення його систематизації шляхом розробки кодифікованого акта аграрного законодавства, вдосконалення нормативно-правової бази функціонування агропромислового комплексу з урахуванням галузевої специфіки правового регулювання виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та забезпечення належного рівня її якості і безпеки.