Право і безпека, 2018, № 2 (69)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2018. - № 2 (69). - 182 с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Методи розвитку стресостійкості у правоохоронців на етапі фахової підготовки
  (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 29-35, 2018) Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  Презентовано результати теоретичного аналізу сучасних напрямків, підходів, способів, методів і прийомів опанування стресом. На підставі аналізу різних наукових підходів систематизовано методи розвитку здатності опановувати стресом у правоохоронців, які навчаються у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, за трьома напрямками: профілактика, нейтралізація та корекція стресу й відновлення ресурсів організму. Презентовано низку тренінгів із формування й розвитку стресостійкості та ресурсозбереження у працівників поліції на етапі фахової підготовки.
 • Документ
  Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід
  (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 10-17, 2018) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  Проаналізовано загальнотеоретичні підходи до визначення змісту й ознак терміна «метод діяльності». На підставі дослідження наукових праць із теорії державного управління, адміністративного права, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування сформульовано авторське визначення поняття «методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України». Здійснено класифікацію методів публічного адміністрування в органах Національної поліції та виділено особливості їх застосування в управлінській діяльності органів і підрозділів поліції. Отримані результати є складовою частиною наукового дослідження автора щодо аналізу процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції України та можуть бути використані для здійснення інших фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері управлінської діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Особливості адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності
  (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 18-22, 2018) Букрєєв, М. Ю.; Bukreev, M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660
  Проаналізовано вітчизняні дослідження у науці адміністративного права з метою визначення поняття та виокремлення специфічних ознак адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності. Розглянуто наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності. Окреслено наукові теорії, які дають тлумачення адміністративної відповідальності за делікти у сфері банківської діяльності, та сформульовано специфічні ознаки, властиві адміністративній відповідальності у сфері банківської діяльності.
 • Документ
  Дослідження професором О. І. Палюмбецьким (1811–1897) судових доказів доби Київської Русі
  (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 23-28, 2018) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Проаналізовано творчий доробок професора та ректора Харківського університету О. І. Палюмбецького стосовно деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо судових доказів у давньоруському законодавстві порівняно з германським. Проаналізовано, як оцінювалися вченим такі докази, як власне зізнання, різного роду випробування, показання свідків.