Наукові публікації (Scientific publications). УДК 8

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 67
 • Документ
  Особливості жанру наказу в діловому спілкуванні військових
  (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 259-260, 2023) Коновалова, К. В.; Konovalova, K. V.
  Визначено особливості жанру наказу. Наголошено, що наказ – це усна й письмова форма жанру військового ділового спілкування. Крім того, екстралінгвістичні фактори зумовили поділ усного жанру наказу на два підтипи: усний наказ під час воєнних дій та усний наказ у мирний час.
 • Документ
  Мовна політика в Україні: досвід європейських держав
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 294-295, 2021) Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; Батюх, А. В.; Batiukh, A. V.
  Проаналізовано досвід європейських країн у розв’язанні мовного питання. Вказано, що реформи, спрямовані на покращення мовної ситуації в Україні, будуть найбільш ефективними при впровадженні консолідованої мовної політики. До того ж успішність мовної політики багато в чому залежить від існування національно свідомого, з чітко визнаними пріоритетами, здатного відстоювати свої права суспільства.
 • Документ
  Гендерно маркована лексика як чинник формування гендерно чутливого середовища на заняттях мовознавчого спрямування у вищій школі
  (Сучасні тенденції забезпечення гендерного балансу в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів інформ.-просвіт. форуму. (м. Кропивницький, 17 берез. 2023 р.) / Донецьк. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький: ДонДУВС, 2023. – С. 264-267, 2023) Довгопалова, Г.; Васіленко, В.
  Розглянута ґендерно маркована лексика як чинник формування ґендерно чутливого середовища на заняттях мовознавчого спрямування у вищій школі.
 • Документ
  Інтелектуальне життя української діаспори
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 328-329, 2021) Чередник, С. О.; Cherednyk, S. O.; Семерянин, Т. О.; Semerianyn, T. O.
  Визначено, що представники української спільноти США та багатьох інших країн Європейського Союзу у ХХІ столітті все активніше беруть участь у роботі Світового Конгресу Українців, молодіжних організацій, політичних угрупувань, спілок, фундацій та злетів, дбаючи про збереження етнічної ідентичності, формують сучасне покоління національної інтелігенції, гідно представляють українські інтереси за кордоном, демонструючи інтелектуальний потенціал співвітчизників у всьому світі.
 • Документ
  Інтермедіальність у казці Івана Малковича «Ліза та її сни»
  (Нова філологія. - 2023. - № 89. - С. 248-252, 2023) Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; Чорна, В. Л.; Chorna , V. L.
  Досдіджено творчість сучасного українського поета, письменника і видавця Івана Малковича. Розглянуто його повість-казку «Ліза та її сни», створену за участі відомої київської художниці Євгенії Гапчинської. Зроблено спробу дослідити відбиття інтермедіальності у цьому тексті. Інтермедіальність зараз розуміють як доповнення однієї мистецької реальності засобами інших видів мистецтв (наприклад, літературного твору елементами живопису, музики, кінематографу тощо). Одним з основних претекстів для казки Малковича, як убачається, стала книга Керрола «Пригоди Аліси у Дивокраї». Це прослідковується і в організації сюжету обох книг (усі події наснилися головним героїням), і у наявності чарівних створінь, які спілкуються з дівчатами, і навіть у співзвучності їхніх імен. Книга Малковича стала першою серед видавничих проєктів із публікації інтерактивних видань для дітей. Власне, у ній ще немає «живих» ілюстрацій, проте намічено кроки для подальшого розвитку інтерактивної літератури.