Право і безпека, 2014, № 1 (52)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2014. - № 1 (52). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу
  (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 39-45, 2014) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
  Визначено поняття та ознаки адміністративного порушення міграційного законодавства, структурні елементи складів міграційних адміністративних правопорушень, особливості адміністративної відповідальності деяких суб’єктів у сфері врегулювання міграційних процесів в Україні.
 • Документ
  Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами
  (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 149-153, 2014) Сідей, О. В.; Sidei, O. V.
  Проаналізовано історично-правове походження договору комерційної концесії. Розглянуто правовідносини, які опосередковуються договором комерційної концесії, а також особливості правового регулювання цих відносин національним законодавством та важливість використання цього виду договорів промисловими підприємствами України.
 • Документ
  Принципи належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв
  (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 89-95, 2014) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Савченко, Р. Р.; Savchenko, R. R.
  Актуальність цього дослідження обумовлена відсутністю будь-яких досліджень в Україні щодо мобільної форензики, зокрема відносно відповідних електронних доказів, з урахуванням положень вітчизняного законодавства. Проаналізовано сутність мобільної форензики та електронних доказів, визначено джерела електронних доказів та дано характеристику принципів належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв.
 • Документ
  Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана
  (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 10-16, 2014) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Проаналізовано науковий доробок видатного вченого-правознавця І. Є. Енгельмана, в першу чергу щодо історії виникнення, сутності та впровадження кріпосного права в Росії та на українських землях.
 • Документ
  Професійна ідентифікація в структурі процесу професіоналізації правоохоронців
  (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 154-158, 2014) Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695
  Уточнено поняття «ідентифікація» та «професійна ідентифікація»; порушено проблеми її можливих результатів у випадку успішного та неуспішного протікання; виділено основні етапи професійного становлення, на які діють ідентифікаційні механізми; розглянуто ідентифікацію правоохоронців на всіх етапах соціалізації у сфері праці.
 • Документ
  Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху
  (Право і безпека. - 2014. - №1. - С. 60-64, 2014) Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627
  Досліджено причини дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України і роль пішоходів у створенні аварійних ситуацій на дорогах. Запропоновано спосіб вирішення цієї проблеми шляхом запровадження практики притягнення пішоходів до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.
 • Документ
  Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави
  (Право і безпека. – 2014. - № 1 (52). – С. 21-28, 2014) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Здійснено спробу з’ясувати зміст взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Визначено основні стадії взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Сформульовано перелік основних форм взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та розкрито особливості реалізації кожної форми. Обґрунтовано думку про необхідність удосконалення процесів інформування та налагодження зворотного зв’язку, що дозволить вирішити різноманітні правові, організаційні, інформаційні та інші проблемні питання, які виникають під час взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави.
 • Документ
  Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості
  (Право і безпека. - 2014. - № 1 (52). - С. 114-119, 2014) Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Визначено мету та завдання кримінального провадження щодо неповнолітніх, які забезпечують відображення його виховної спрямованості та охоронного типу, запропоновано їх формулювання у нормативному вигляді. Зазначено необхідність їх більш детальної нормативної регламентації, що відповідає міжнародним стандартам прав дитини.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь
  (Право і безпека. - 2014. - № 1 (52). - С. 56-60, 2014) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють ліцензійно-дозвільну систему в Республіці Білорусь. Визначено, що ліцензійно-дозвільна система являє собою законодавчо закріплений порядок, що пропонує обов’язковість отримання юридичними та фізичними особами дозволу від уповноважених державних органів і організацій на вчинення певних дій, а також отримання певних повноважень. Установлено порядок обігу зброї і боєприпасів у Республіці Білорусь.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB