Право і безпека, 2013, № 2 (49)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 2 (49). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Кримінального процесуального кодексу України
  (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 145-151, 2013) Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Здійснено аналіз правового статусу керівника органу досудового розслідування згідно з новим КПК України, зокрема, специфіка його організаційних і контрольних функцій у порівнянні з КПК 1960 року.
 • Документ
  Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя
  (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 23-29, 2013) Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037
  Розглянуто вплив процесу воєнізації міліції УСРР на початку 1920-х рр. на стан правоохоронних органів України. Відзначаючи, що воєнізація допомогла у вирішенні низки важливих проблем, у той же час звернуто увагу на певні недоліки, усунення яких вимагало продовження подальшої реорганізації органів внутрішніх справ, пристосування їх до роботи в нових умовах, пов’язаних із запровадженням НЕПу.
 • Документ
  Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект
  (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 136-139, 2013) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Розглянуто методологічні особливості аналізу кількісних (статистичних) характеристик кіберзлочинності в Україні з урахуванням особливостей цього виду злочинності як об’єкта статистичного аналізу, чим і визначається актуальність теми. Проведено аналіз сучасних методологічних аспектів статистичного аналізу стану і динаміки злочинності та відзначено особливості, які повинні бути враховані при вирішенні таких завдань з урахуванням специфіки кіберзлочинності. Обґрунтовано і запропоновано використання адаптивних і узагальнених моделей, що дозволить проводити аналіз стану кіберзлочинності з урахуванням факторів, що впливають на її формування.
 • Документ
  Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі
  (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 29-33, 2013) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності О. Рейца, досліджено його внесок у розробку різних аспектів історії держави та права Київської Русі, зокрема, в теорію «родового побуту», його погляди щодо форми правління, судової влади та судочинства Київської Русі.
 • Документ
  Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання
  (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 18-23, 2013) Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X
  Подано характеристику правового режиму здійснення фізичними особами права на вільний вибір місця проживання, зокрема, реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації. Розглянуто проблемні питання судової практики щодо розгляду справ та ухвалення рішень про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Зроблено висновок, що залучення до участі у таких справах органів ДМС України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, чи як співвідповідача є безпідставним і необґрунтовано розширює коло осіб, які беруть участь у розгляді справи.