Навчальні видання (Educational edition). УДК 343.91/.97(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Навчальний курс з виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій
    (Київ, 2017. – 148 с., 2017) Вінаков, А. В.; Vinakov, A. V.; Гузій, В.; Huzii, V.; Девіс, Д.; Davies, J.; Дубина, В.; Dubyna, V.; Каліжевський, М.; Kalizhevskyi, M.; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Соловйов, О.; Soloviov, O.
    Навчальний курс з виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій, підготовлений до апробації з метою його подальшого використання у навчальному процесі під час підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України та підвищення кваліфікації діючих працівників ОВС щодо протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності. Навчальний курс та матеріали методичного посібника будуть також корисними для підвищення кваліфікації прокурорів та суддів.