Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 534
 • Документ
  Підстави класифікації судових експертиз
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 609-611, 2024) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.
  Доведено, що критерієм (підставою) розмежування судових експертиз має бути спеціальний об’єкт дослідження. Саме спеціальний об’єкт вимагає використання певних методів (методик) дослідження, які обумовлюються спеціальними знаннями, що в цілому визначає умови вирішення поставленого перед експертом завдання.
 • Документ
  Криміналістична характеристика типових способів убивств «на замовлення»
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 606-608, 2024) Щеглов, А. М.; Shchehlov, A. M.
  Відзначено, що суттєве значення для розслідування вбивства на замовлення мають криміналістичної знання слідчого про підготовчі дії “замовника” вбивства, форма виконання вбивства, комплекс типових слідів що відображають картину події злочину, дані про виконавця вбивства, особу жертви та інші обставини які мають значення для розслідування.
 • Документ
  Стадії розслідування злочинів у цифровому світі
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 596-599, 2024) Чукалов, К. Е.; Chukalov, K. E.
  Наголошено, що розслідування злочинів в цифровому світі складається з кількох стадій, які можуть варіюватися залежно від конкретного випадку та юрисдикції. Розглянуто основні стадії розслідування злочинів в цифровому світі. Зазначено, що форензичні методи та техніки дослідження в цифровому просторі є надзвичайно важливими для розслідування злочинів та забезпечення правопорядку в цифровому світі. Ці методи дозволяють збирати, аналізувати та інтерпретувати електронні докази, що може допомогти знайти відповідальних осіб та довести їх вину в суді.
 • Документ
  Наукові підходи щодо визначення елементів методики розслідування кримінальних правопорушень
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 587-592, 2024) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.
  Зазначено, що зміст структури методики розслідування кримінальних правопорушень поступово доповнювався новими елементами у відповідності з умовами в яких формувались особливості процесуальної діяльності, законодавча регламентація і криміногенна ситуація.
 • Документ
  Спосіб учинення протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації як елемент криміналістичної характеристики
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 584-587, 2024) Стеценко, С. В.; Stetsenko, S. V.
  З'ясовано, що спосіб учинення протиправного заволодіння майном, підприємства, установи організації є важливим елементом структури криміналістичної характеристики досліджуваного кримінального правопорушення. Саме він потребує першочергового з’ясування і є базовим для проведення подальших пошуків слідів злочину та значимої інформації для ефективного проведення розслідування.
 • Документ
  Типізація слідчих ситуацій у методиці розслідування воєнних та пов’язаних із війною кримінальних правопорушень
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 581-583, 2024) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.
  Надано перелік факторів, які впливають на формування та типізацію слідчих ситуацій в методиках розслідування воєнних злочинів та пов’язаних із війною кримінальних правопорушень. Наголошено на проведенні наукових досліджень з метою узагальнення відповідного досвіду та формування нових й удосконалення існуючих криміналістичних методик та алгоритмізації розслідування на основі ситуаційного підходу.
 • Документ
  Криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 573-577, 2024) Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; Пашинська, І. В.; Pashynska, I. V.
  Наголошено, що криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльностіі, має будуватись із урахуванням найбільш значущих з точки зору дослідження механізму злочинної діяльності ознак (елементів), які можуть виступати класифікаційними підставами. Основною функцією такої класифікації є значущість для побудови теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення завдань з виявлення та розслідування злочинів.
 • Документ
  Використання інновацій у методиці розслідування воєнних злочинів
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 569-573, 2024) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.
  Виокремлено основні напрями використання інноваційних досягнень під час розслідування воєнних злочинів : алгоритмізація та комп’ютеризація; використання сучасних технічних засобів пошуку, фіксації та вилучення слідової інформації; використання можливостей штучного інтелекту; тощо.
 • Документ
  Криміналістична характеристика способів жорстокого поводження з військовополоненими
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 554-557, 2024) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.
  Виділено типові способи жорстокого поводження з військовополоненими. Знання типових способів вчинення жорстокого поводження з військовополоненими дозволить слідчому встановлювати сліди таких злочинів та отримувати іншу невідому інформацію про кримінальне правопорушення.
 • Документ
  Проблеми розвитку науки криміналістики в умовах реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 543-546, 2024) Корж, В. П.; Korzh, V. P.
  Стверджено, що кримінальне процесуальне та кримінальне законодавство, як свідчать проблеми його реалізації в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду, не відповідає суспільним потребам щодо додержання засад верховенства права та законності, прав і свобод людини і громадянина у кримінальному процесі. Вирішення цих проблем потребує термінового внесення змін та доповнень до окремих положень КПК і КК вилучення термінів «кримінальне правопорушення», «кримінальний проступок» та унормування традиційного терміну для наук кримінальноправового циклу і криміналістики «злочин».
 • Документ
  Криміналістична характеристика типових способів убивств
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 533-535, 2024) Кірков, М. О.; Kirkov, M. O.
  Доведено, що для того щоб швидко і повно розкрити вбивство і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні криміналістичні особливості окремих видів вбивств, методичні принципи їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування вказаних видів злочинів. Розуміння таких особливостей дозволяє забезпечити ефективний контроль над злочинністю та прискорити реакцію правоохоронних органів на злочинні події, спрямовуючи зусилля на попередження та розкриття злочинів.
 • Документ
  Криміналістична характеристика серійних убивств
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 522-524, 2024) Гусар, О. О.; Husar, O. O.
  Стверджено, що серійні вбивства представляють собою складний феномен, в якому спостерігаються різноманітні особливості. Аналіз обстановки серійних вбивств включає в себе вивчення шаблонів та методів вбивства, вибір місць злочинів, критерії вибору жертв, наявність ритуалів та залучення медійного інтересу.
 • Документ
  Криміналістична характеристика злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. - № 3(71). - С. 287-294, 2015) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.
  Статтю присвячено криміналістичній характеристиці злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя. Визначено, що найчастіше досліджувані злочини вчиняються службовими особами чоловічої статі, яким притаманний високий інтелектуальний рівень, мають емоційну збалансованість та розвинені вольові якості, одружені й утримують одного та більше дітей, раніше не засуджувалися, за місцем роботи й проживання характеризуються позитивно. Потерпілими по вказаних злочинах можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Розроблено криміналістичну класифікацію способів злочинного порушення порядку здійснення та забезпечення правосуддя; досліджено обстановку таких злочинів. Визначено типові сліди досліджуваних злочинів.
 • Документ
  Криміналістична характеристика вбивств «на замовлення»
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 500-503, 2024) Василенко, Н. С.; Vasylenko, N. S.
  Підкреслено, що криміналістична характеристика вбивств «на замовлення» має свої особливості, зумовлені характером злочину, його механізмом, особистими властивостями жертви, суб’єктів злочину (організатора, посередника, виконавця), а також обстановкою вчинення злочину.
 • Публікація
  Технології швидкого ДНК-тестування: ідентифікація жертв війни та вирішення інших завдань розслідування
  (Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2024 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС, 2024. – Ч. І. – С. 63-64, 2024) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.
  В умовах масштабної збройної агресії проти України перед правоохоронними органами постали складні й надзвичайно актуальні завдання, пов’язані з встановленням особистості масових жертв війни. Найбільш дієвим засобом вирішення відповідних завдань є криміналістичний ДНК-аналіз, який надає можливість ідентифікувати людину за її генетичними ознаками.
 • Документ
  Типові сліди сексуального насильства в умовах війни
  (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 65-67, 2023) Наумкін, О. О.; Naumkin, O. O.
  Узагальнено емпіричний матеріал та теоретичні джерела дослідження, а також проаналізовано наукові положення щодо змістовного наповнення та упорядкування слідової картини злочинів у сфері захисту статевої свободи та статевої недоторканості людини. Виділено типові сліди сексуального насильства, що вчиняється в умовах війни.
 • Публікація
  Features of investigation of murders committed using firearms
  (Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. – 2021. – Vol. 26, No. 3. – P. 16-27, 2021) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Vlada Husieva
  Мета дослідження – визначити типові тактичні завдання, які необхідно виконати на початковому етапі розслідування вбивств, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, та особливості їх реалізації на основі аналізу слідчої та судової практики, а також досліджень українських та зарубіжних дослідників.
 • Документ
  Деякі напрями використання безпілотних літальних апаратів у слідчій та експертній практиці
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2020. - № 1(89). - С. 269-279, 2020) Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.
  У статті розглянуто сучасний стан використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичної діяльності. Проаналізовано нові засоби і методи, які можуть бути використані в криміналістичній діяльності, пов'язаній із фіксацією слідчих (розшукових) дій, а також у процесі проведення та оформлення результатів експертних досліджень на прикладі квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, який використовується в практичній діяльності Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Надано визначенняпоняття «безпілотний літальний апарат». Запропоновано криміналістичну класифікацію безпілотних літальних апаратів, що заснована на загальних підходах до систематизації техніко-криміналістичних засобів. Розглянуто основні технічні характеристики квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro і його корисні функції. Сформульовано пропозиції щодо впровадження в слідчу та експертну практику безпілотних літальних апаратів.
 • Документ
  Criminological classification of corruption crimes
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 9. - С. 77-80, 2022) Havryliuk, I. D.; Гаврилюк, І. Д.
  Встановлено місце та роль криміналістичної класифікації корупційних злочинів у разі формування групових, видових і підвидових криміналістичних методик, виокремлено критерії класифікації корупційних злочинів. Обґрунтовано, що криміналістична класифікація є інструментом виокремлення специфічних рис протиправних діянь, які відіграють важливу роль у разі визначення меж і предмета доказування, обранні засобів доказування й організації їх досудового розслідування. Зазначено, що криміналістична класифікація дозволяє за певними критеріями виокремити певні види протиправних діянь з урахуванням не тільки особливостей кримінально-правової регламентації правопорушення, а і його механізму. Підкреслено, що криміналістична класифікація корупційних злочинів сприяє деталізації, з’ясуванню особливостей їх криміналістичної характеристики та розробленню гнучких i ситуативно пристосованих криміналістичних методик.
 • Документ
  On the urgency of making methodology for investigating solicitation of children for sexual purposes (Article 156-1 of the Criminal Code of Ukraine)
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 9. - С. 65-69, 2022) Yatsyk, Yu. H.; Яцик, Ю. Г.
  З’ясовано, що нагальність побудови окремої видової методики, а саме методики розслідування домагань дитини для сексуальних цілей (ст. 156-1 КК України), обґрунтовується вразливістю дитини через її вікові й емоційно-психологічні риси перед зловмисниками; зростанням випадків учинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальним насильством і сексуальною експлуатацією, стосовно дітей, особливо з використанням кіберпростору та телекомунікаційних технологій; розвитком інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, їх активною імплементацією в кримінальну протиправну діяльність; відсутністю сформованих методик розслідування домагань дитини для сексуальних цілей і практичного досвіду з виявлення, розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень.