Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 62

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Науково-методичні рекомендації «Використання безпілотних літальних апаратів в діяльності Національної поліції України»
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; Яковлєв, Р. П.; Yakovliev, R. P.
  Надано методичні рекомендації, які спрямовані на визначення основних напрямів використання безпілотних літальних апаратів у практичній діяльності органів та підрозділів Національної поліції України з урахуванням актуального стану досягнень сучасного технічного і технологічного розвитку й викликів сьогодення щодо забезпечення громадського порядку та безпеки.
 • Документ
  Методичні рекомендації з використання комп’ютерної програми «Система відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти МВС України»
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 24 с., 2021) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; ХНУВС
  Методичні рекомендації створені як інструкція, щодо роботи з комп’ютерною програмою «Система відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти МВС України», яка була розроблена на замовлення Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України і використовується для автоматизації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за кошти державного бюджету.