Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.91/.97

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Правові та організаційні засади запобігання і протидії домашньому насильству в Україні в умовах воєнного стану та перспективи їх удосконалення : науково-методичні рекомендації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.
  У науково-методичних рекомендаціях досліджено правові та організаційні засади запобігання і протидії домашньому насильству, оптимізація законодавчого забезпечення протидії домашньому насильству з урахуванням сучасних соціальних реалій і зближення національної правової системи з правовою системою Європейського Союзу.
 • Документ
  Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” з питань службового сумісництва поліцейських»
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Бортник, С. М.; Bortnyk, S. M.; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; Ізбаш, К. С.; Izbash , K. S.
  Надано Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” з питань службового сумісництва поліцейських» з метою гармонізаціх положень законодавства про запобігання корупції.
 • Документ
  Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії наркозлочинам та іншим кримінальним правопорушенням, які вчиняються в мережі Інтернет»
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Герасимчук, Р. В.; Herasymchuk, R. V.; Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; Шаблистий, В. В.; Shablystyi, V. V.; Березняк, В. С.; Berezniak, V. S.; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; Назаренко, І. В.; Nazarenko, I. V.
  Розглянуто питання боротьби з наркозлочинністю, що використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у поширенні попиту на наркотики. Надано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії наркозлочинам та іншим кримінальним правопорушенням, які вчиняються в мережі Інтернет».
 • Документ
  Зарубіжний досвід правового регулювання, організації запобігання і протидії домашньому насильству та можливості його використання в Україні : науково-методичні рекомендації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.
  У науково-методичних рекомендаціях досліджено нормативно-правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в країнах Балтії, Киргизькій Республіці, Республіках Грузія та Польща, особливості діяльності підрозділів поліції зазначених країн в сфері протидії домашньому насильству, а також розроблені рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових засад запобігання домашньому насильству в Україні з урахуванням передового досвіду аналізованих країн.
 • Документ
  Окремі напрями взаємодії Харківського національного університету внутрішніх справ з територіальними органами Національної поліції щодо протидії технологічним наркозлочинам
  (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 29-30, 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Зазначено, що враховуючи високу завантаженість працівників територіальних органів Національної поліції, для покращення рівня протидії наркозлочинності, набуття практичного досвіду майбутніми поліцейськими, в Харківському національному університеті внутрішніх справ на стадії реалізації перебуває пілотний проект із залучення окремих курсантів у позанавчальний час в якості спеціалістів до роботи слідчо-оперативних груп, що здійснюють досудове слідство щодо наркозлочинів, які вчиняються з використанням можливостей кіберсфери. Для цього розроблено окремий алгоритм їх роботи, який уже апробовано у практичних умовах.
 • Документ
  Науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 317 Кримінального кодексу України, в умовах нового кримінального процесуального законодавства
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 52-138, 2017) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333
  Надано науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, повязаних з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
 • Документ
  Основні засади запобігання та протидії домашньому насильству
  (Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». – Київ, 2020. – С. 43-62, 2020) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Левченко, Ю. О.; Levchenko, Yu. O.; Миронюк, Т. В.; Myroniuk, T. V.
  У коментарі проаналізовано положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» з посиланням на низку міжнародно-правових документів, законодавчих і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня, матеріали правозастосовної та судової практики, наукові джерела.
 • Документ
  Громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
  (Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». – Київ, 2020. – С. 363-379, 2020) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Аносова, Ю. В.; Anosova, Yu. V.; Калашник, О. А.; Kalashnyk, O. A.; Легенька, М. М.; Lehenka, M. M.
  У коментарі проаналізовано положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» з посиланням на низку міжнародно-правових документів, законодавчих і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня, матеріали правозастосовної та судової практики, наукові джерела. Надано науково-практичний коментар щодо громадського контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
 • Документ
  Контроль у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
  (Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». – Київ, 2020. – С. 350-379, 2020) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; Копан, О. В.; Kopan, O. V.
  У коментарі проаналізовано положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» з посиланням на низку міжнародно-правових документів, законодавчих і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня, матеріали правозастосовної та судової практики, наукові джерела. Надано науково-практичний коментар щодо контролю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
 • Документ
  До питання співвідношення основних понять і категорії протидії злочинності
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 146-148, 2017) Щербакова, А. К.; Shcherbakova, А. К.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0417-0827
  Статтю присвячено узагальненню та аналізу існуючих поглядів щодо визначення соціальної діяльності, спрямованої проти злочинності та виділенню найбільш прийнятного. Сформовано авторську позицію щодо назви вказаної діяльності як протидії злочинності.
 • Документ
  Методичні рекомендації для працівників ювенальної превенції з питань запобігання та профілактики небезпечних розваг дітей, пов’язаних із використанням мережі Інтернет
  (Харків, 2019. – 52 с., 2019) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164
  На основі аналізу психологічних, правових і педагогічних аспектів учинення дітьми та неповнолітніми правопорушень, пов’язаних із використанням соціальних мереж, надано інформаційні матеріали й рекомендації щодо діяльності працівників ювенальної превенції із запобігання та профілактики таких явищ, як квести, екстремальні розваги, екстрим-селфі, зачепінг, булінг тощо. Матеріали можуть бути корисними під час проведення роботи з дітьми, підлітками, вчителями загальноосвітніх шкіл і батьками.
 • Документ
  Кримінологічні засади протидії наркозлочинам в Україні : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с., 2018) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  У науково-методичних рекомендаціях розглядається комплекс теоретичних і практичних питань щодо здійснення тактики протидії наркозлочинності в Україні. Визначено поняття та система наркозлочинності, надано кримінологічну характеристику сучасній наркозлочинності і запропоновано комплекс заходів щодо протидії таким злочинам.
 • Документ
  Закордонний досвід протидії незаконному використанню інсайдерської інформації : наук. звіт
  (Харків: ХНУВС, 2013. - 21 с., 2013) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Безпалова, О. І. - керівник теми; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Наводяться результати наукового дослідження зарубіжного досвіду протидії незаконному використанню інсайдерської інформації. Даються рекомендації використання саме європейського законодавства як орієнтира для української правової системи в цьому питанні.
 • Документ
  Досвід організації партнерських відносин між правоохоронними органами (поліцією) закордонних країн та населенням щодо профілактики правопорушень : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2012. - 35 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І. - керівник теми; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016
  Розглянуто Міжнародні стандарти та рекомендації щодо партнерства правоохоронних органів та населення (перш за все рекомендації ОБРЄ) щодо профілактики правопорушень. Висвітлено досвід побудови партнерських відносин між поліцією та населенням в окремих країнах.
 • Документ
  Інструкція з організації роботи ОВС щодо захисту прав дітей та проведення серед них профілактичної роботи
  (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік / за заг. ред. С.М. Гусарова, О.М. Бандурки. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 666-676, 2012) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Інструкцією визначається порядок організації роботи органів внутрішніх справ щодо захисту прав дітей, запобігання правопорушенням серед дітей та відносно них, проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом та які потерпіли від злочинних посягань або стали свідками злочину.
 • Документ
  Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності органів внутрішніх справ : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2014. - 36 с., 2014) Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Факти перевищення влади або посадових повноважень, тобто злочинів у сфері службової діяльності працівників ОВС, псують імідж усієї системи МВС України, сприяють зростанню недовіри громадян до здатності органів внутрішніх справ забезпечити належний правопорядок у країні. Протидія злочинності і, зокрема, злочинам у сфері службової діяльності для правоохоронних органів є одним з головних завдань. Втім, і в самих правоохоронних органах у цілому та в органах внутрішніх справ, зокрема, протидія внутрішнім проблемам – виявленню та припиненню протиправної та злочинної діяльності окремих працівників у сучасних умовах – розглядається як однин з пріоритетних напрямків внутрішньої політики України, спрямованої на захист прав, свобод і законних інтересів громадян.
 • Документ
  Протидія органами внутрішніх справ України злочинам, пов’язаним з міжнародним усиновленням українських дітей : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2015. - 61 с., 2015) Гайчук, В. А.; Haichuk, V. A.; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
  У науково-методичних рекомендаціях розглянуті склади злочинів які вчиняються при міжнародному усиновленні, а також досліджено правове регулювання захисту прав дитини в сфері міждержавного усиновлення. Проаналізована діяльність органів на які покладено нагляд та контроль за умовами проживання і виховання усиновлених дітей іноземними громадянами, визначені проблемні питання нагляду та контролю за умовами виховання і проживання усиновленої дитини в зарубіжних країнах. На підставі проведеного дослідження авторами запропоновані напрями удосконалення захисту прав дитини в сфері міждержавного усиновлення.
 • Документ
  Запобігання злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України під час несення служби : наук.-метод. рек.
  (Харків, 2014) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління МВС України в Харківській області; Андрєнко, С. О.; Andrienko, S. O.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  У науково-методичних рекомендаціях розглядається комплекс теоретичних та практичних питань щодо запобігання злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України під час несення служби. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання запобігання цим злочинам, у тому числі в напрямку спеціального, індивідуального запобігання злочинам, а також віктимологічної профілактики. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів запобігання злочинам в цілому.
 • Документ
  Протидія органами внутрішніх справ маніпулюванню на фондовому ринку (ст. 222-1 КК України) : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2014. − 51 с., 2014) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016
  У науково-методичних рекомендаціях розглядаються особливості протидії злочину, передбаченому статтею 222-1 КК України «Маніпулювання на фондовому ринку».
 • Документ
  Діяльність органів внутрішніх справ щодо мінімізації Інтернет-ризиків: наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2014. − 72 с., 2014) Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ResearcherID: I-5612-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Проаналізовано сутність та здійснено класифікацію сучасних ризиків в мережі Інтернет. Досліджено явище кіберзлочинності в Україні, його причини та світовий досвід протидії ньому. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів України та інших соціальних інститутів щодо мінімізації Інтернет-ризиків та боротьби із кіберзлочинами.