Дисертації (Thesis). УДК 349.4/.6(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Проблемы ответственности за нарушение водного законодательства : дис.
    (Харків, 1993) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М.; Вовк, Ю. О. - науковий керівник
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство освіти України, Харків, 1993. Дисертацію присвячено аналізу відповідальності за водні правопорушення з точки зору захисту прав власників і користувачів водних об’єктів, а також додержання ними обов’язків щодо охорони вод. Відповідальність за порушення водного законодавства розглядається як невід’ємна складова частина охорони вод. Здійснено класифікацію водних правопорушень. Визначено зміст відповідальності за водні правопорушення; співвідношення майнової відповідальності та платежів за забруднення водоймищ; правові наслідки визнання недійсними угод щодо водойм в умовах різноманітних форм власності на землі водного фонду. Обґрунтовано поняття водного об’єкта, що відрізняється від водного ресурсу. Аргументовано новий підхід до поняття відповідальності за водні правопорушення через систему прав і обов’язків власників, користувачів водних об’єктів та інших осіб, що їх використовують.