Монографії (Monographs). УДК 343.2/.7

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія
  (Харків: НікаНова, 2013. - 256 с., 2013) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Монографія присвячена комплексному дослідженню правових проблем охорони земель від забруднення або псування засобами кримінально-правового впливу. У роботі розглянуто існуючі засоби кримінально-правової охорони земель від забруднення або псування. Встановлено, що найбільш дійовим виступає кримінальна відповідальність за злочин передбачений ст. 239 КК України. Детально проанализовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочинного забруднення або псування земель. Особливу увагу приділено характеристиці землі, як предмета злочину. Розглянуто кваліфікуючі ознаки злочину та напрями вдосконалення закону про кримінальну відповідальність за забруднення або псування земель. Дане монографічне дослідження стане у нагоді для науковців, викладачів, аспірантів і ад’юнктів, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів, суддів та працівників правоохоронних органів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями кримінальної відповідальності за забруднення або псування земель.
 • Документ
  Покарання в праві держав Стародавнього світу : монографія
  (Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с., 2019) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу, виявленню закономірностей та особливостей цього процесу. Автори показали характерні риси становлення інституту покарань та їхні особливості в окремих державах Стародавнього Сходу та Східного Середземномор’я часів античності. Здійснено порівняльно-правовий аналіз призначення та застосування покарань у різних регіонах та окремих державах у давній час. Книга розрахована на істориків, правознавців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історію права країн Стародавнього світу.
 • Документ
  Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : моногр.
  (Харків: Право, 2016. – 88 с., 2016) Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976
  Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародноправових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.