Навчальні видання (Educational edition). УДК 343.2/.7(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Задачник з кримінального права України (Загальна та Особлива частини) : практикум
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.
  Практикум презентує сукупність прикладних задач із Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Кримінальне право України», а також методичні вказівки щодо їх вирішення. Задачі складено на підставі чинного кримінального законодавства, наявної судової практики, а також з урахуванням необхідності в закріпленні теоретичних знань та формуванні навичок застосування закону про кримінальну відповідальність. Для курсантів і студентів закладів вищої освіти, факультетів правничого та правоохоронного профілів.
 • Документ
  Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 520 с., 2023) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X; Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1190-9303; Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313; Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626; Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587; Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Шинкарьов, Ю. В.; Shynkarov, Yu. V.; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021
  У навчальному посібнику у стислій та доступній формі розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право Украї-ни», інститути і вчення Загальної та Особливої частин кримінального права. Використовуючи цей посібник для підготовки до іспиту, можна в найкоротші строки систематизувати знання, отримані під час ви-вчення дисципліни, зосередити увагу на ключових поняттях, їх озна-ках та особливостях. Також можна застосовувати посібник для диста-нційного та заочного вивчення кримінального права України. Для курсантів і студентів ЗВО юридичного профілю, викладачів, ас-пірантів та ад’юнктів, науковців, практичних працівників, а також широ-кого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина : підручник
  (Харків, 2020. – 428 с., 2020) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313; Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976; Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Денисова, Т. А.; Denysova, T. A.; ; Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626; Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1190-9303; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011; Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769; Литвинов, О. М.
  У підручнику розглянуто основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина». У матеріалах курсу під час розгляду основних інститутів і вчень Загальної частини кримінального права України використано актуальні нормативні акти й судову практику. Для курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців і практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 • Документ
  Тема 11. Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  (Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Константа, 2017. – С. 310-332., 2017) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  В темі посібника проаналізовано питання кваліфікації: контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України); незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України); посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК України); незаконного введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314 КК України); схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315 КК України); незаконного публічного вживання наркотичних засобів (ст. 316 КК України); організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України).
 • Документ
  Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб.
  (Харків : Право, 2018. – 142 с., 2018) Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976
  У посібнику на підставі Конституції України, чинного Кримінального кодексу України та досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання вчення про злочин Загальної частини кримінального права України, у тому числі деякі дискусійні питання, а також даються певні відомості про зарубіжне кримінальне законодавство. Для аспірантів, ад’юнктів та викладачів юридичних закладів вищої освіти, наукових і практичних працівників, а також студентів і курсантів.