Навчальні видання (Educational edition). УДК 34(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Теорія держави та права : Навчальний довідник. Робочий зошит
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, 2023) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.
  У навчальному довіднику подані теоретичні, практичні, методологічні завдання для самостійної роботи, метою яких є закріплення та поглиблення знань у сфері виникнення, розвитку, функціонування державних і теоретико-правових явищ. Для студентів вищих навчальних закладів і факультетів юридичної спрямованості.
 • Документ
  Політологія: навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722
  У навчальному посібнику викладено основні аспекти політики як cуспільного явища, висвітлюються основні етапи становлення та розвитку політичної думки, розглядаються основні питання теорії політики, політичних систем та процесів, проблеми міжнародної політики. Навчальний посібник підготовлений відповідно до освітньої програми навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право.
 • Документ
  Курс лекцій з юридичної деонтології : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 184 с., 2022) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Коваленко, А. О.; Kovalenko, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4395-9273; Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти в Україні. Враховуючи новітні здобутки науковців та зміни у вітчизняному законодавстві, розкрито основні теми навчальної дисципліни «Юридична деонтологія», головне призначення якої полягає в ознайомленні здобувачів вищої юридичної освіти з вимогами та критеріями, яким має відповідати юрист у своїй професійній діяльності. Навчальний посібник підготовлено у форматі лекцій, теми яких відповідають навчальній програмі. Матеріал викладено у доступній для розуміння формі, з контрольними питаннями до кожної теми, рекомендованою літературою та глосарієм. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, юристів-практиків широкого загалу читачів.
 • Документ
  Теорія держави та права у визначеннях та схемах : довідник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с., 2021) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497
  Довідник призначений для підготовки до семінарських занять, підсумкових контролів та державної атестації з дисципліни «Теорія держави і права» - обов’язкової дисципліни у закладах вищої освіти юридичного профілю. Видання містить визначення основних понять та термінів, схеми та навчальну літературу, які подано у тематичному порядку. Довідник орієнтовано на здобувачів вищої юридичної освіти – курсантів, студентів, слухачів та на тих, хто цікавиться теорією держави та права.
 • Документ
  Історія держави і права України : хрестоматія-практикум
  (Харків : Майдан, 2021. – 888 с., 2021) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; ; Бандурка, О. М.
  Навчальний посібник призначений для підготовки та проведення семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у закладах вищої освіти юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні рекомендації до кожної з тем, а також теми рефератів, перелік першоджерел для їх написання, тестові завдання, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури до навчальної дисципліни. Значне місце відведено текстам юридичних актів, які викладені у хронологічному порядку. Їх вивчення допоможе виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з’ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції. Видання орієнтовано на здобувачів вищої юридичної освіти – курсантів, студентів, слухачів та на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.
 • Документ
  Історія держави і права України : підручник
  (Харків, 2019. – 448 с., 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Дедурин, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. U.; ORCID, https://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Бандурка, О. М.
  Спираючись на наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних учених, авторами підручника створено сучасне науково-навчальне видання з історії держави і права України, яке має системний характер, послідовно і в доступній формі розкриває основні етапи формування державного устрою, виникнення й розвитку права, судових органів і судового процесу на українських землях у різні часи. Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців,широкого загалу.
 • Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн : підручник [: 2-ге вид., доп. та змін.]
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с., 2021) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.; ; Фоміна, Л. О.; Fomina, L. O.; ; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; ; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Кириченко, В. Є.; Кириченко, В. Є.; ; Зайцев, Л. О.; Zaitsev, L. O.; ; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Бандурка, О. М.
  Підручник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової історії, які чинили визначальний вплив на загальний розвиток інститутів держави і права. Також розглянуто державо та правотворення тих країн, які тією чи іншою мірою у різні епохи й періоди значно вплинули на розвиток людської цивілізації, зокрема на становлення та розвиток державноправових інститутів інших країн. У підручнику містяться теми, де розкриваються особливості історії держави і права зарубіжних країн в різні періоди їх виникнення, становлення та функціонування. Окремий розділ присвячено історико-правовому аналізу процесів становлення та розвитку Європейського Союзу, а також його відносинам з Україною. Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, юристів-практиків і широкого загалу читачів.
 • Документ
  Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului (exemple de activism succesiv în domeniul protecției drepturilor omului) : manual
  (Chişinău: Cartea Militară (Tipogr. „Print-Caro”), 2019 . – 228 p., 2019) Șumilo, А. М.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Kravciuk, N. I.; Кравчук, Н. Ю.; Kravchuk, N. Yu.
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму)». Викладено основні засади діяльності неурядових організацій, а також нормативно-правове забезпечення їх функціонування. Висвітлено практичні аспекти діяльності національних та міжнародних неурядових організацій. Видання містить примірний тематичний план курсу, тексти лекцій, термінологічний словник та приклади успішного правозахисного активізму неурядових організацій. Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей, правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій та всіх, кого цікавить ця проблематика.
 • Документ
  Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
  (Харків: Майдан, 2020. - 618 с., 2020) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.; ; Фоміна, Л. О.; Fomina, L. O.; ; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Кириченко, В. Є.; Кириченко, В. Є.; ; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Бандурка, О. М.
  Підручник підготовлений відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової історії, які мали визначальний вплив на загальний розвиток інститутів держави і права. Також розглянуто державо-та правотворення тих країн, які тією чи іншою мірою у різні епохи та періоди мали значний вплив на розвиток людської цивілізації, на становлення та розвиток державно-правових інститутів інших країн. У підручнику містяться теми, де розкриваються особливості історії держави і права зарубжних країн в різні періоди їх виникнення, становлення та функціонування. Окремий розділ присвячено історико-правовому аналізу процесів становлення та розвитку Європейського Союзу, а також його відносинам з Україною. Матеріал викладається системно, у хронологічній послідовності (з часу виникнення перших державних утворень до сьогодення) та у доступній для розуміння формі. Підручник містить глосарій, питання для самоконтролю, рекомендовану літературу – основну (підручники, навчальні посібники) й додаткову (наукові статті, монографії тощо) до кожного розділу. Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, юристів-практиків, широкого загалу читачів.
 • Документ
  Державність і право Стародавнього Сходу [: 2 розділ]
  (Історія держави та права зарубіжних країн: підручник. - Харків: Майдан, 2020. - С. 56-100, 2020) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  У розділі книги розглянуто перші держави в історії людства, які були утворені на території, що традиційно називається Стародавнім Сходом. Надано характеристику історії розвитку держави і права у Єгипті, Месопотамії, Індії, Китаї.
 • Документ
  Правова статистика : навчальний посібник
  (Суми, 2019. – 145 с., 2019) Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.
  У посібнику висвітлені питання теорії статистики, поняття та предмет правової статистики, що розглядається при вивченні дисципліни «Правова статистика». Надаються рекомендації щодо виконання завдання студентами самостійно чи в аудиторії під керівництвом викладача. Посібник призначений для студентів юридичних вузів для юридичних спеціальностей студентів 1-2 курсу спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Поняття корупції в правових системах
  (Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник. – Харків : Право, 2019. – С. 8-15, 2019) Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466
  У параграфі представлено спробу у систематизованому вигляді надати визначення поняттю "корупція".
 • Документ
  Теорія держави і права : підручник
  (Харків, 2018. – 416 с., 2018) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238; Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Тяпкін, А. С.; Tiapkin, A. S.; Бандурка, О. М.
  Навчальний матеріал підручника, викладений з урахуванням новітніх досягнень теоретичної юридичної науки, норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства, юридичної практики та порівняльно-правових досліджень, сприятиме повноцінному оволодінню курсом теорії держави і права, стане корисним і початківцям, і тим, хто прагне оволодіти фундаментальним понятійним загальноправовим апаратом. Підручник уперше було видано у 2018 році ТОВ «Майдан».
 • Документ
  Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму) : навчальний посібник
  (Київ: Вид-во «ФОП Голембовська О.О.», 2018. - 227 с., 2018) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Кравчук, Н. Ю.; Kravchuk, N. Yu.
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму)». Викладено основні засади діяльності неурядових організацій, а також нормативно-правове забезпечення їх функціонування. Висвітлено практичні аспекти діяльності національних та міжнародних неурядових організацій. Видання містить примірний тематичний план курсу, тексти лекцій, термінологічний словник та приклади успішного правозахисного активізму неурядових організацій. Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей, правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій та всіх, кого цікавить ця проблематика.
 • Документ
  Історія держави та права України (1991-2019 роки) : навчальний посібник
  (Харків : Майдан, 2019. – 344 с., 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X
  Висвітлені особливості побудови та розвитку української державності в роки незалежності. Внутрішня структура посібника надає можливість курсантам та студентам швидко і зручно опанувати питання, що розкривають особливості історичного розвитку України, як держави, в сучасний період.
 • Документ
  Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування
  (Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. – 64 с., 2017) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399
  Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування», а також самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: компетенція, компетентність, модель компетенцій, європейська рамка е­компетенцій, європейська рамка кваліфікацій, національної рамки кваліфікацій, європейські ІКТ­профілі. Аналізується стратегія управління трудовими ресурсами як управління компетенціями, взаємодоповнюючі концепції: Європейська рамка е­компетенцій, Європейська рамка кваліфікації, Європейські ІКТ­профілі, та співвідношення їх з національної рамкою кваліфікації. Узагальнено на базі світового досвіду підходи до формування та розвитку навичок електронного урядування у публічних службовців. Описано кваліфікаційні вимоги до інформаційної компетентності публічних службовців. Для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, студентів, що опановують питання електронного врядування та електронної демократії.
 • Документ
  Теорія держави та права України: підручник
  (Харків: Майдан, 2018. – 436 с., 2018) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства та юридичної практики. Видання орієнтовано на курсантів, студентів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами держави і права.
 • Документ
  Історія держави та права України : підручник
  (Харків: Майдан, 2018. – 616 с., 2018) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  У підручнику розглянуті стародавні держави які в минулому існували на сучасних українських територіях, та їх право, держава і право Київської Русі, утворення та становлення державного устрою Галицько-Волинського князівства, правовий статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, процеси державотворення і права в Запорізькій Січі, Українська Козацька держава та її право, правовий статус українських земель у період втрати державності, зокрема, суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі Російської імперії та Австрійської (Австро-Угорської) імперії, державний лад і право періоду Української революції 1917 – 1921 років та держави і права Української РСР у складі Радянського Союзу. Історія держави і права сучасної України розглянута в процесі проголошення незалежності і суверенітету України, розбудови незалежної Української держави, формування її правової системи з урахуванням того, що сучасна незалежна Україна є спадкоємцем усієї правової спадщини, яка впродовж віків створювалась на українських землях. Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.
 • Документ
  Історія держави і права України: практикум
  (Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с., 2017) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, а також теми рефератів, перелік літератури для їх написання, тестові завдання, питання для самоконтролю та перелік контрольних питань, які виносяться на екзамен. Значне місце відведено текстам пам’яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з’ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції. Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.