Навчальні видання (Educational edition). УДК 349.2/.3(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Трудове право України : підручник
  (Харків, 2019. – 408 с., 2019) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; ResearcherID: AAB-6020-2020
  У підручнику висвітлено основні положення сучасного трудового права України та порядку проходження служби в Національній поліції України. Підручник підготовлено на підставі норм чинного національного законодавства й сучасних напрацювань науки трудового права. Авторський колектив підручника становлять учені Харківського національного університету внутрішніх справ. Видання присвячено 25-річчю Харківського національного університету внутрішніх справ. Для студентів, курсантів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання. Видання також буде корисним для юристів-практиків та усіх тих, хто цікавиться трудовим правом.
 • Документ
  Трудове право України: підручник
  (Харків: ДісаПлюс, 2014. - 480 с., 2014) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  У підручнику висвітлюються основні положення сучас­ного трудового права України. Його головна мета — допо­могти студентам, курсантам і слухачам, що навчаються за спеціальностями «правознавство» та «правоохоронна дія­льність», оволодіти знаннями з навчальної дисципліни «Трудове право». Підручник доцільно використовувати під час підготовки до вступу в юридичні вищі навчальні заклади та на юри­дичні факультети, в ході підготовки довідкових і методич­них матеріалів з питань трудового права. Видання також буде корисним для юристів-практиків та усіх тих, хто ці­кавиться трудовим правом. Нормативний матеріал подано станом на 1 вересня 2014 р.