Право і безпека, 2020, № 2 (77)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. І. Безпалова. – Харків, 2020. - № 2 (77). - 180 с. - ISSN 2617-2933 (Online). - DOI: :10.32631/pb.2020.2.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Право і безпека, 2020, № 2 (77)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Система суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 33-39, 2020) Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5892-9435
  Обґрунтовано актуальність і своєчасність систематизації суб’єктів забезпечення національної безпеки й оборони України. Визначено й охарактеризовано систему цих суб’єктів на підставі узагальнення та аналізу чинного законодавства у сфері національної безпеки й оборони. Звернено увагу на певні недоліки та надано пропозиції щодо їх усунення.
 • Документ
  Стан систем безпеки з використанням технічних засобів відеозапису та відеоспостереження: зарубіжний досвід, перспективи впровадження в діяльність Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 86-92, 2020) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802
  Розглянуто стан систем відеозапису та відеоспостереження, які використовуються для забезпечення публічної безпеки у великих містах України. Проаналізовано системи і напрямки розвитку систем безпеки з використанням відеозапису та відеоспостереження в розвинених країнах світу. Запропоновано шляхи модернізації та подальшого розвитку систем безпеки в Україні.
 • Документ
  Профілактика вчинення домашнього насильства щодо осіб похилого віку
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 81-85, 2020) Володіна, О. О.; Volodina, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3211-0303; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617
  Розглянуто загальні положення щодо здійснення домашнього насильства. Проаналізовано форми насильства щодо осіб похилого віку. Акцентовано увагу на профілактиці та запобіганні домашньому насильству, здійснюваними як органами Національної поліції, так і територіальними центрами соціального обслуговування. Наведено загальні статистичні дані про осіб, постраждалих від домашнього насильства. Запропоновано створити інформаційну базу (облік статистичних даних) потерпілих осіб.
 • Документ
  Дослідження ДНК як галузь криміналістичної техніки: проблеми формування та напрями розвитку
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 93-99, 2020) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738
  Розглянуто проблеми та перспективи формування окремої галузі криміналістичної техніки, присвяченої проблемам ДНК-аналізу, що здійснюється з метою виконання завдань, які виникають у кримінальному судочинстві. Вивчено співвідношення судово-медичного та криміналістичного напрямків дослідження ДНК. Запропоновано визначати криміналістичне дослідження ДНК як розділ криміналістичної техніки, який вивчає індивідуальні генетичні ознаки живих організмів, що містяться в їхньому ДНК, з метою їх ідентифікації та виконання діагностичних завдань під час розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Визначено його структуру. Названо перспективні напрямки розвитку криміналістичного дослідження ДНК в Україні.
 • Документ
  Теоретичні та практичні аспекти використання анатомічнодеталізованих ляльок під час допиту надзвичайно вразливих осіб
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 27-32, 2020) Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
  Визначено поняття і види надзвичайно вразливих осіб, теоретичні та практичні аспекти використання анатомічнодеталізованих ляльок під час їх допиту. Проаналізовано сучасний світовий досвід допиту вказаних категорій осіб з метою актуалізації пригадування та наочної демонстрації дитиною механізму вчинених щодо неї злочинних дій. Сформульовано правила та визначено умови використання анатомічнодеталізованих ляльок під час допиту надзвичайно вразливих осіб. Удосконалено тактику допиту неповнолітніх потерпілих і свідків певних видів злочинів.
 • Документ
  Державна податкова політика в Україні: історико-правовий аспект (на прикладі ХХ століття)
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 100-105, 2020) Гуфман, Г. Л.; Hufman, H. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7247-3099
  Досліджено концептуальні основи державної податкової політики в Україні у ХХ столітті в історико-правовому аспекті. Установлено, що з моменту проголошення радянської влади на території України фінансова та податкова системи зазнали серйозної трансформації, економічна політика була спрямована на утримання та зміцнення влади, збереження господарського механізму і створення сприятливих умов для економічного зростання, а економічна програма, проголошена більшовицькою владою, передбачала встановлення прогресивного прибуткового податку, скасування непрямих податків на предмети першої необхідності та встановлення високих податків на предмети розкоші. У перші післяреволюційні роки століття жодних нових видів податків не встановлювалося, тільки розширювалися підстави застосування штрафних санкцій, і лише у 1917 р. вказувалося на необхідність обов’язкового стягнення податків, запроваджених Тимчасовим урядом. Окремо обґрунтовано доцільність авторської періодизації становлення державної податкової політики, в історії якої запропоновано виділяти шість основних етапів.
 • Документ
  Зарубіжний досвід оцінювання економічної безпеки: основні підходи та можливості для України
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020) Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання такої ефективності. Pозглянуто наукові підходи до визначення в зарубіжних наукових джерелах терміна «економічна безпека» залежно від об’єкта дослідження (держава, регіон, людина), а також показники її оцінювання. Проаналізовано закордонний досвід оцінювання економічного стану та економічної безпеки зарубіжних країн, який застосовується як на рівні керівництва держав, так і для міжнародних рейтингів Світового банку та Банку реконструкції та розвитку. Запропоновано основні напрямки імплементації позитивного зарубіжного досвіду оцінювання рівня економічної безпеки в національну практику.
 • Документ
  Загальні засади протидії корупції в країнах Вишеградської четвірки: досвід Угорщини
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 126-132, 2020) Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684
  Досліджено витоки та загальні засади протидії такому негативному соціальному явищу, як корупція. З’ясовано місце Угорщини та України у світовому рейтингу сприйняття корупції. Розглянуто основні організації, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію корупції, серед яких основною є Національна служба захисту. Крім того, вивчено основні міжнародні регулятивні акти антикорупційної спрямованості, що діють на території Угорщини.
 • Документ
  Теоретичний та практичний аспекти професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти системи МВС України
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 141-146, 2020) Ларіонова, А. В.; Larionova, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5101-8126
  Розглянуто проблеми професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі школи системи МВС. Здійснено системний аналіз існуючих підходів до вивчення проблеми психологічного відбору у ЗВО МВС у науці та на практиці. Запропоновано шляхи вирішення проблем, що виникають у науково-методичній, організаційній, кадровій та матеріально-технічній формах забезпечення відбору.
 • Документ
  Питання вдосконалення положень чинного законодавства України щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 147-155, 2020) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Досліджено сучасний стан нормативно-правової бази з питань запобігання виникненню та поширенню на території України короновірусної хвороби COVID-19 і практику його застосування уповноваженими суб’єктами реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я та захисту прав і свобод громадян. На підставі аналізу законів України та постанов уряду з питань упровадження санітарних та протиепідеміологічних заходів сформульовано пропозиції, спрямовані на врегулювання правового статусу Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вдосконалення процесу провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я та порушення карантинних правил, внесення змін до переліку органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення санітарних правил, оптимізацію механізму притягнення осіб до відповідальності за невиконання законних розпоряджень суб’єктів реалізації державної санітарної та протиепідеміологічної політики, розширення переліку повноважень Національної поліції щодо здійснення адміністративного затримання, перевірки документів та поліцейського піклування в умовах карантинних обмежень.
 • Документ
  Економічні, соціальні та культурні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 156-163, 2020) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Проаналізовано теоретичні положення і правові засади запровадження і реалізації гарантій та обмежень економічних, соціальних і культурних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, охарактеризовано сутність та особливості встановлених у зв’язку із цим протиепідемічних заходів. Обґрунтовано шляхи вдосконалення гарантій та обмежень заданих прав людини у напрямку їх комплексного законодавчого врегулювання, а також забезпечення конституційності, доцільності, пропорційності та тимчасовості протиепідемічних заходів і мінімізації обмежень прав людини з установленням особливих умов їх реалізації.
 • Документ
  Стаття 151 Кримінального кодексу України: проблеми законодавчого визначення та співвідношення об’єктивних ознак складу злочину
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 164-175, 2020) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Досліджено проблему співвідношення об’єктивних ознак складу злочину, передбаченого статтею 151 Кримінального кодексу України. Проаналізовано обґрунтованість законодавчого визначення змісту діяння під кутом зору його відповідності родовому об’єктові посягання. Ураховуючи те, що стаття 151 КК України є бланкетною нормою (за назвою та відповідно до диспозиції частини 1), досліджено ступінь відповідності викладених у ній термінів спеціальному законодавству, яким фактично визначаються умови та порядок госпіталізації особи до закладу з надання психіатричної допомоги. Приділено увагу проблемі законодавчого розуміння поняття «потерпілий від злочину, передбаченого статтею 151 КК України». Зроблено спробу її вирішення на рівні вітчизняної кримінально-правової доктрини. Здійснено аналіз співвідношення таких понять, як «поміщення» і «госпіталізація». Запропоновано авторський варіант назви статті КК України, що розглядається, а також її основного юридичного складу.
 • Документ
  Поняття, ознаки та види адміністративних процедур
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 64-68, 2020) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Уточнено семантику терміна «адміністративна процедура». Указано, що розуміння змісту і сутності адміністративних процедур є своєрідним успіхом у якісному пізнанні всієї системи адміністративного права. Наголошено, що адміністративні процедури за своїм функціональним призначенням є нерозривно пов’язаними з управлінською діяльністю, а також із реалізацією владних повноважень. Проаналізовано адміністративні процедури, чинні в Україні, визначено їх поняття, ознаки та види. Запропоновано класифікацію адміністративних процедур за їх характером, видами та цільовим призначенням. Охарактеризовано адміністративно-судові та управлінські процедури. Надано рекомендації, за допомогою яких можна вивести функціональне призначення адміністративних процедур на принципово новий рівень. Також важливим визнано розгляд нині існуючих адміністративних процедур крізь призму їх ефективності у мінливих реаліях реформування національного законодавства.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 76-80, 2020) Чорна, А. М.; Chorna, A. M.
  На підставі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України визначено найбільш важливі шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Наголошено, що запропоновані у статті шляхи вдосконалення відповідного адміністративноправового механізму не претендують на повноту й вичерпність, однак їх запровадження у практичну діяльність дозволить суттєво підвищити якість, ефективність і результативність забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності взагалі та у сфері оподаткування зокрема. The author of the article, based on the analysis of scientific views of scholars and current legislation of Ukraine, elaborates the ways to improve administrative and legal mechanism for ensuring the rights of business entities in the field of taxation. It is substantiated that the objective prerequisites for improving administrative and legal mechanism for ensuring the rights of business entities in the field of taxation are: 1) low level of trust of entrepreneurs in the tax service; 2) high level of corruption in the agencies of the State Tax Service; 3) imperfect mechanism of legal regulation of tax advice; 4) low level of quality and efficiency of functioning of administrative and legal mechanism of ensuring the rights and lawful interests of business entities as taxpayers, etc. It was stated that the first step towards improving administrative and legal mechanism for ensuring the rights of business entities in the field of taxation should be the improvement of the relevant administrative legislation. The expediency of improving the organizational structure of the State Tax Service is substantiated. Emphasis was placed on the need to improve the interaction of the State Tax Service with other public authorities and the public on ensuring the rights of business entities in the field of taxation. It is noted that the deep and constructive interaction of the State Tax Service of Ukraine with other public authorities and the public is undoubtedly an important guarantee of high quality and efficiency for ensuring the rights of business entities. На основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины определены наиболее важные пути совершенствования административно-правового механизма обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере налогообложения. Отмечено, что предложенные в статье пути совершенствования соответствующего административно-правового механизма не претендуют на полноту, однако их внедрение в практическую деятельность позволит существенно повысить качество, эффективность и результативность обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности в целом и в сфере налогообложения в частности.
 • Документ
  Класифікація принципів державного регулювання в галузі авіаційного транспорту
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 48-57, 2020) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
  Аргументовано позицію, відповідно до якої принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України можна уявити як об’єктивно зумовлену упорядковану сукупність базових вимог, правил та стандартів, дотримання яких забезпечується примусовою силою держави, які є ключовими орієнтирами для впорядкування з використанням заходів регуляторного характеру публічно-правових відносин між суб’єктами та об’єктами авіаційної діяльності та надання авіаційних послуг. Запропоновано здійснити класифікацію вказаних принципів за напрямом державного регулювання та за сферою дії.
 • Документ
  Особливості проведення допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 19-26, 2020) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Пашко, Н. О.; Pashko, N. O.
  Розкрито основні положення щодо організації та проведення допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства. Розглянуто поняття фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства над дитиною. Проаналізовано особливості допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства. Визначено предмет, об’єкт і завдання допиту неповнолітніх. Розглянуто особливості впливу насильства на розвиток дитини та давання свідчень, алгоритм проведення допиту, формулювання запитань для неповнолітніх, які постраждали від насильства, відповідно до вікових періодів та їх психоемоційного стану.
 • Документ
  Можливі шляхи підвищення ефективності функціонування інституту очищення влади (люстрації) в Україні
  (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 13-18, 2020) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084
  Наголошено, що одним з основних механізмів перезавантаження всіх гілок влади в Україні свого часу було обрано люстрацію (очищення влади). Проаналізовано національне законодавство, що становить правову основу функціонування механізмів очищення влади в Україні. З’ясовано, що вітчизняний механізм очищення влади є неефективним. Розглянуто рішення Європейського суду з прав людини про порушення Україною у межах застосування механізмів очищення влади Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Визначено шляхи підвищення ефективності функціонування інституту очищення влади в Україні.
 • Документ
  Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки)
  (Право і безпека. - 2020. - № 77(2). - С. 106-117, 2020) Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497
  Досліджено актуальні теоретико-методологічні, нормативно-правові та практичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування в Україні; розглянуто історичні закономірності його формування та розвитку (1991–2019 роки). Визначено етапи реформування місцевого самоврядування і територіальної організації публічної влади в Україні. Розглянуто актуальні проблеми забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування.