Право і безпека, 2009, № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 38
 • Документ
  Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 135-139., 2009) Татарінов, Р. В.; Tatarinov, R. V.
  У статті досліджується діяльність прокуратури України щодо захисту права людини на працю.
 • Документ
  Процесуальні проблеми перегляду судових рішень
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 98-102., 2009) Слінько, Д. С.; Slinko, D. S.
  У статті розглядаються проблеми законності й обґрунтованості ухвалення процесуального рішення суддею за матеріалами кримінальної справи. Указуються процесуальні підстави ухвалення процесуального рішення. Розглядається механізм реалізації процесуальних рішень судді в апеляційному суді. Зачіпаються шляхи реформування апеляційного й наглядового провадження.
 • Документ
  Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 89-94., 2009) Орел, О. В.; Orel, O. V.
  Відображено загальнотеоретичні положення, наукові та методичні основи організації праці й узагальнено досвід організації роботи дільничних інспекторів міліції. На підставі практичного досвіду й аналізу результатів обліку витрат робочого часу наголошується на проблемних питаннях і труднощах, які виникають на сучасному рівні наукової організації праці Рассмотрены научные и методические основы организации труда, а также практический опыт работы участковых инспекторов милиции. Подчеркнуты проблемные вопросы, возникающие на современном этапе научной организации труда. Problems of legal and administrative basis for the scientific organization of an administration officer’s work are found out.
 • Документ
  Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 85-89., 2009) Тихоненко, Л. Л.; Tykhonenko, L. L.
  У статті визначаються правові та організаційні засади діяльності громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Подаються пропозиції та рекомендації щодо активізації їх роботи. В статье определяються правовые и организационные основы деятельности общественных помощников милиции. Предлагаются предложения и рекомендации относительно активизации их роботы. In the article legal and organization principles of public assistants of district militia inspectors are found out. Suggestions and recomendations about activization of their activity are given.
 • Документ
  Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці
  (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 76-81, 2009) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  У статті розкривається гносеологічний аспект предмета доказування, розглянуто позиції вчених стосовно визначення поняття «предмет доказування» в кримінальнопроцесуальному праві, розглядаються позиції вчених щодо співвідношення предмета доказування у кримінальних справах та криміналістичної характеристики злочинів із зазначенням власної позиції.