Навчальні видання (Educational edition). УДК 35(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Тактико-спеціальна підготовка поліцейських в умовах дії правового режиму воєнного стану та післявоєнний період : навчальний відеопосібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; Полховський, О. М.; Polkhovskyi, O. M.; Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; Ясько, В. А.; Yasko, V. A.; Тягай, С. В.; Tiahai, S. V.; Циркулєнко, А. М.; Tsyrkulienko, A. M.; Кучинський, С. А.; Kuchynskyi, S. A.; Бамбуляк, М. П.; Bambuliak, M. P.; Курилова, Г. В.; Kurylova, H. V.; Пискун, Д. А.; Pyskun, D. A.
  Навчальний відеопосібник «Тактико-спеціальна підготовка поліцейських в умовах дії правового режиму воєнного стану та післявоєнний період» розроблено з метою практичного опрацювання й вивчення актуальних загроз, з якими стикаються поліцейські під час несення служби в умовах воєнного стану, а також дослідження способів і методів протидії цим загрозам та адаптації поліцейських до несення служби у нових реаліях. Навчальний відеопосібник укладено для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з усіх спеціальностей.
 • Документ
  Особиста безпека поліцейського в умовах дії правового режиму воєнного стану : навчальний посібник
  (Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 188 с., 2023) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Шутяк, І. А.; Shutiak, I. A.; Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.
  В навчальному посібнику розміщений теоретичний матеріал, а також практичні завдання з тем навчальних дисциплін «Особиста безпека поліцейського», «Безпека життєдіяльності», «Тактична медецина». Представлений алгоритм дій поліцейських в надзвичайних ситуаціях, з урахванням правового режиму воєнного стану. Посібник відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Особиста безпека поліцейського», з врахування особливостей несення служби в умовах воєнного стану. Матеріал розраховано для викладачів таких навчальних дисциплін як: «Особиста безпека поліцейського», «Безпека життєдіяльності», для курсантів та студентів закладів вищої освіти зі спецефічними умовами навчання МВС України, а також практичних працівників підрозділів Національної поліції України, зацікавлених у вдосконаленні власної фахової компетентності та в подальшому професійно-службовому зростанні.
 • Документ
  Адміністративна діяльність поліції в умовах воєнного стану [: довідник]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.
  Надано препринт довідника "Адміністративна діяльність поліції в умовах воєнного стану".
 • Документ
  Вступ до спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»: навчальний посібник
  (Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. - 460 с., 2022) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Лихова, С. Я.; Lykhova, S. Ya.; Панова, О. О.; Panova, O. O.; Макєєва, О. М.; Makieieva, O. M.; Ланцедова, Ю. О.; Lantsedova, Yu. O.; Сисоєва, В. П.; Sysoieva, V. P.; Літвінова, І. Ф.; Litvinova, I. F.; Лисько, Т. Д.; Lysko, T. D.; Майстро, Д. М.; Maistro, D. M.
  У навчальному посібнику висвітлено базові теми, що забезпечують інтегральну, загальну та фахові компетентності зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; розкрито поняття, види та загальні засади кваліфікації кримінльних правопорушень; висвітлено деонтологічні основи правоохоронної діяльності. Охарактеризовано основи кримінології, кримінального та криміного процесуального права, кримінальновиконавчого права та профілактики злочинності. Викладено особлиості адміністративно-юрисдикційної та превентивної діяльності правоохоронних органів, особливості застосування спеціальної техніки та тактико-спеціальної підготовки. Визначено засади оперативно-розшукової діяльності та базових навичок з запобігання та протидії домашньому насильству. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», працівникам органів та підрозділів Національної поліції, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності.
 • Документ
  Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 204 с., 2022) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7457-4507; Безпалова, О. І.
  У навчальному посібнику висвітлено положення законодавства України, що регулює питання діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції; висвітлено особливості діяльності підрозділів ювенальної превенції щодо розшуку безвісті зниклих дітей, реагування на події, де потерпілим є дитина; визначено передумови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми; розкрито шляхи взаємодії ювенальної превенції з іншими інституціями з метою забезпечення прав дітей. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, працівникам органів Національної поліції.
 • Документ
  Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах) : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с., 2021) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1148-6988; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Сокуренко, В. В.; Сокуренко, В. В. - редактор
  У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито процедури надання адміністративних послуг посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розкрито теоретичні та практичні аспекти проблематики адміністративних послуг з акцентом на створення та організацію центрів надання адміністративних послуг тощо. Для студентів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, наукових і практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями адміністративного права.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с., 2021) Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728
  Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» та розрахований на студентів та курсантів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти МВС та МОН, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, наукових та практичних працівників органів та підрозділів МВС України, Національної поліції України.
 • Документ
  Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 468 с., 2021) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративно-юрисдикційну діяльність Національної поліції України. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
 • Документ
  Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підручник
  (Харків, 2020. – 508 с., 2020) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Казанчук, І. В.; ; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Гусаров, С. М.
  У підручнику в систематизованому вигляді розкриваються поняття та зміст судової, правоохоронної, контрольно-наглядової та правозахисної діяльності, види, завдання та функції судових, правоохоронних, контрольно-наглядових і правозахисних органів, їх компетенція, підпорядкованість і особливості взаємодії, правовий статус посадових осіб цих органів. Для курсантів, студентів, слухачів, викладачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю, наукових та практичних працівників.
 • Документ
  Поліцейська (адміністративна) діяльність : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 396 с., 2020) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Безпалова, О. І.
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює поліцейську (адміністративну) діяльність. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
 • Документ
  Міграційне право України: підручник
  (Херсон: ФОП Грінь, 2016 – 476 с., 2016) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L.; ; Кузьменко, О. В.; Kuzmenko, O. V.; ; Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.; ; Юнін, О. С.; Junin, O. S.; ; Братель, С. Г.; Bratel, S. H.; ; Варивода, В. І.; Varyvoda, V. I.; ; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Кобзар, О. Ф.; Kobzar, O. F.; ; Коропатов, О. М.; Koropatov, O. M.; ; Луговий, І. О.; Luhovyi, I. O.; ; Маковій, В. П.; Makovii, V. P.; ; Максименко, Н. В.; Maksymenko, N. V.; ; Ненько, С. С.; Nenko, S. S.; ; Плужнік, О. І.; Pluzhnik, O. I.; ; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Квасневська, Н. Д.; Kvasnevska, N. D.; ; Острович, С. Е.; Ostrovych, S. E.; ; Пащенко, К. С.; Pashchenko, K. S.; ; Супрун, Г. Б.; Suprun, H. B.; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Радутний, С. І.; Radutnyi, S. I.
  У підручнику викладені основні принципи міграційного права України як самостійної галузі права. У ньому розкрито понятійний апарат міграційного права, проблеми управління міграційними процесами, статус суб'єктів міграційного права, сутність міграційного режиму, принципи відповідальності за міграційні правопорушення. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та працівників правоохоронних органів України.
 • Документ
  Посібник для підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 132 с., 2019) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; ResearcherID: J-6833-2016; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID: J-6857-2016; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Коломієць, С. В.; Kolomiiets, S. V.; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422
  У посібнику розкрито основні напрями підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України на сучасному етапі. Особливу вагу приділено питанням забезпечення прав людини та основам конституціоналізму. Надано рекомендації щодо професійної етики поліцейського, профілактики стресу, основ взаємодії з населенням та представниками ЗМІ. Розглянуті основи роботи зі службовими собаками. Розкрито поняття цифрових доказів та правила їх документування.
 • Документ
  Спеціальна техніка Національної поліції України : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с., 2017) Факультет № 4; Кафедра кібербезпеки; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016
  Метою вивчення курсу є одержання відомостей про теоретичні, правові й організаційні принципи застосування спеціальних технічних засобів у діяльності Національної поліції України, основні напрямки їхнього використання й перспективи розвитку, засвоєння відповідно до кваліфікаційних вимог інформації про можливості технічних пристроїв, методичні й технічні засади використання окремих видів технічних засобів і систем.
 • Документ
  Вогнева підготовка: навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019) Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Кафедра вогневої підготовки факультету № 3
  Навчальний посібник відповідає вимогам нормативних документів, наказам МВС і Національної поліції України, тематичному плану й робочій програмі з дисципліни «Вогнева підготовка». Він відображає найважливіші питання вогневої підготовки працівників поліції та може використовуватись для підготовки до практичних занять і заліків з цієї дисципліни та самостійного навчання. Для практичних працівників поліції, постійного та перемінного складу Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Документ
  Міграційне право України : підручник
  (Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с., 2016) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Гусаров, С. М.
  У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність у міграційній сфері, а також основи міграційного права зарубіжних країн. Для викладачів, студентів, курсантів, аспірантів та докторантів вищих юридичних навчальних закладів, науковців та практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами міграційного права.
 • Документ
  Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник
  (Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Грищенко, О. В.; Hryshchenko, O. V.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Корж, В. П.; Korg, V. P.; ; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; ; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; ; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Фелик, В. І.; Felyk, V. I.; ; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; ; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888; Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V.; ; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пироженко, О. С.; Pyrozhenko, O. S.; ; Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; ; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; ; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Грітчіна, В. Ю.; Hritchina, V. Yu.; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Ільченко, О. В.; Ilchenko, O. V.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; ; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; ; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V.; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; ; Северин, О. О.; Severyn, O. O.; ; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; ; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016; Андрійченко, Н. С.; Andriichenko, N. S.; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Гайворонська, В. В.; Haivoronska, V. V.; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Єдин, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Лубенцов, А. В.; Lubentsov, A. V.; ; Михальський, О. О.; Mykhalskyi, O. O.; ; Рвачов, О. М.; Rvachov, O. M.; ; ; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; ; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Юхно, М. О.; Yukhno, M. O.; Сокуренко, В. В. - редактор
  У навчальному посібнику представлено методичні рекомендації, пропозиції і зауваження до проектів нормативно-правових актів та наукові роз’яснення окремих положень чинного законодавства, розроблені кафедрами факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Наукові праці, що включено до навчального посібника, безпосередньо стосуються питань удосконалення форм та методів діяльності слідчих і інших підрозділів органів Національної поліції України. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності органів Національної поліції України і інших органів правопорядку.
 • Документ
  Правові та психологічні аспекти застосування поліцією вогнепальної зброї : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2018. - 232 с., 2018) Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521
  У навчальному посібнику висвітлено правові та психологічні питання професійної діяльності поліції. Надано аналіз тактиці дій поліції зарубіжних країн в екстремальних умовах збройного протистояння. Розглянуто питання психічної травматизації особового складу поліції в результаті застосування табельної зброї, заходи профілактики та дебрифінгу, які спрямовані на збереження психічного здоров’я працівників поліції. Рекомендується для використання в освітянському процесі підготовки поліцейських та професійній діяльності персоналу Національної поліції України.
 • Документ
  Управління органами Національної поліції України : підручник
  (Харків : Стильна типографія, 2017. - 580 с., 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Фелик, В. І.; Felyk, V. I.; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; Панова, О. О.; Panova, O. O.; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Золотарьова, Я. С.; Zolotarova, Ya. S.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Лемеш, Д. Л.; Lemesh, D. L.; Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V.; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Паршак, С. А.; Parshak, S. A.; Рєзнік, О. М.; Rieznik, O. M.; Семерей, Б. В.; Semerei, B. V.; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Лубенцов, А. В.; Lubentsov, A. V.; Михальський, О. О.; Mykhalskyi, O. O.; Сокуренко, В. В. - редактор
  У підручнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо принципів, методів, структури управління органами поліції і самого об’єкта управління, враховані основні концепції та положення сучасного рівня розвитку діяльності органів поліції, сучасний підхід щодо створення цілісної, ефективної і гнучкої системи управління органами поліції, вироблення оптимальної моделі прийняття та реалізації управлінських рішень. Підручник буде корисним курсантам, слухачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання, керівному складу органів та підрозділів поліції, практичним працівникам, а також усім, хто цікавиться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності. Основні положення даного підручника можуть бути використані у системі службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції.
 • Документ
  Організаційна структура органів поліції України
  (Управління органами Національної поліції України : підручник. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 81-92, 2017) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  У наданому розділі підручника приділено окрему увагу організаційній структурі органів Національної поліції України.
 • Документ
  Правова основа діяльності органів поліції України
  (Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 64-72, 2017) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016