Форум права, 2016, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Вищі судові інстанції Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (в дореформений період)
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 93–96, 2016) Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V.
  Досліджуються зміни в судоустрої Російської імперії на прикладі Сенату та міністерства юстиції з початку ХІХ ст. і до Судової реформи, висвітлена компетенція цих органів, недоліки в їх діяльності.
 • Документ
  Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 124–127, 2016) Круглова, А. Є.; Kruglova, A. Y.
  Акцентовано увагу на необхідності чіткого визначення морально-етичних норм, яким він має відповідати персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано ряд основних нормативно-правових актів, у яких закріплюються вимоги до співробітників.
 • Документ
  Щодо визначення ознак створення злочинної організації, як однієї з форм вчинення злочину, передбаченого ст. 255 КК України
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 135–140, 2016) Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437
  На підставі розгляду нормативних понять, судової практики та доктринальних визначень з’ясовано сутність поняття «створення злочинної організації», встановлено зміст його діяння та визначені складові цієї форми вчинення злочину. З’ясовано момент закінчення цього злочину.
 • Документ
  Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 141–146, 2016) Ластович, Д. М.; Lastovych, D. M.
  З урахуванням наукових поглядів вчених та аналізу норм нормативно-правових актів, які врегульовують відносини у досліджуваній сфері, досліджено завдання та функції поліцейських послуг. Доведено, що поліцейські послуги виконують такі функції: адміністративну, комунікативну, оперативно-розшукову, виховну, кримінально-процесуальну, профілактичну, соціально-сервісну та охоронну. Наголошено, що надання відповідних послуг населенню є провідною формою діяльності даного органу виконавчої влади.
 • Документ
  Податкова безпека України: загрози та ризики
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 162–168, 2016) Лісовий, Г. О.; Lisovoy, G. А.
  Розглянуто різноманітні підходи щодо визначення поняття «податкова безпека» у контексті системоутворюючої категорії економічної безпеки. Визначені загрози та ризики податкової безпеки, спричиненні внутрішніми та зовнішніми факторами, а також заходи щодо підвищення рівня податкової безпеки країни.
 • Документ
  Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 174–179, 2016) Лук’яненко, Ю. В.; Lukianenko, Yu. V.
  Досліджено загальновизнані міжнародні правові акти щодо захисту прав, свобод та законних інтересів затриманої особи; наведені та узагальнені підстави затримання особи, які містяться у міжнародних правових актах; визначена роль і значення міжнародних правових актів для реформування кримінального процесуального законодавства України в частині затримання особи.
 • Документ
  Проблемні питання з’ясування наявності дорослих підбурювачів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 218–223, 2016) Пієв, С. С.; Piev, S. S.
  Визначено сутність такої обставини, яка підлягає встановленню у кримінальному провадженні відносно неповнолітніх, щодо з’ясування наявності дорослих підбурювачів. Зроблено висновок, що виявлення дорослих підбурювачів має суттєве значення як для індивідуалізації покарання чи прийняття іншого рішення, так і під час досудового розслідування. Запропоновано зміни до кримінального та кримінального процесуального законодавства.
 • Документ
  Основи стратегії розвитку Харківської області
  (Форум права. – 2016. – № 1. – С. 224–232, 2016) Райнін, І. Л.; Rainin, I. L.
  Розглянуті основні засади стратегії розвитку Харківської області, які характерні та властиві для всіх регіонів України, проаналізовані регіональні програми з соціально-економічного розвитку Харківської області та розкриті організаційно-практичні та теоретичні умови їх реалізації.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/