Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 56
 • Документ
  Концепція розвитку системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України на період 2022–2027 років : [проєкт]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.
  Надано Концепцію розвитку системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України на період 2022–2027 років.
 • Документ
  Концепція діяльності Міністерства внутрішніх справ України щодо формування та розвитку внутрішнього безпекового середовища держави з урахуванням викликів, спричинених військовою агресією
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Коваленко-Марченкова , Є. В.; Kovalenko-Marchenkova, Ye. V.; Єманов , В. В.; Yemanov, V. V.; Чалик, В. Р.; Chalyk, V. R.
  Відзначено, що сучасні реалії суспільно-політичної та безпекової ситуації в державі зумовлюють необхідність здійснення еволюційної трансформації діяльності системи МВС України, визначення оптимальних шляхів її удосконалення та подальшого приведення до кращих світових та європейських безпекових стандартів.
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану» (реєстр. № 9070 від 01.03.2023)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Янкова, Л. Ю.; Yankova, L. Yu.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Сиромятнікова, М. В.; Syromiatnikova, M. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.
  Надано науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту законів щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» (реєстр. № 8185 від 07.11.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Швець, Д. В.; Shvets , D. V.
  Надано науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню».
 • Документ
  Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань посилення правового захисту поліцейських та інших осіб, що забезпечують громадський порядок та безпеку»
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; Герасимчук, Р. В.; Herasymchuk, R. V.; Корнієнко, М. В.; Korniienko, M. V.; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.
  Запропоновано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань посилення правового захисту поліцейських та інших осіб, що забезпечують громадський порядок та безпеку», який дозволить забезпечити захист честі та гідності працівників Національної поліції під час виконання ними службових обов’язків із забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії злочинності та надання населенню інших поліцейських послуг.
 • Документ
  Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо удосконалення порядку проходження служби поліцейськими»
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Ізбаш, К. С.; Izbash , K. S.
  Наголошено, що забезпечення належних умов проходження служби в органах Національної поліції України є необхідною умовою формування сталого кадрового складу цього центрального органу виконавчої влади, підвищення загальної ефективності його роботи. Надано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо удосконалення порядку проходження служби поліцейськими».
 • Документ
  Організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення полку поліції особливого призначення: інформаційно-практичний довідник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Харін, А. С.; Kharin, A. S.; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.
  У довіднику розглянуто організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення полку поліції особливого призначення, його структура та особливості діяльності. Здійснено класифікацію фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення залежно від їхньої ролі, матеріального вираження й особливостей впливу на процес функціонування Національної поліції, причому кожен з видів ресурсів деталізовано за підвидами. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
 • Документ
  Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах : інформаційно-практичний довідник : частина ІІІ
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.
  У довіднику розглянуто правові засади та організацію набору і навчання працівників органів поліції Польської Республіки та Республіки Молдова. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції, експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що здійснюють акредитацію освітніх програм за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
 • Документ
  Поліцеїстика: наука та освіта в персоналіях : довідник
  (Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 244 с., 2023) Одеський державний університет внутрішніх справ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія внутрішніх справ; Донецький державний університет внутрішніх справ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Львівський державний університет внутрішніх справ; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Сокуренко, В. В. - редактор; Швець, Д. В. - редактор; Вітвіцький, С. С. - редактор; Сербин, Р. А. - редактор; Балинська, О. М. - редактор; Наливайко, Л. Р. - редактор; Корнієнко, М. В. - редактор; Назимко, Є. С. - редактор
  У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які формували та беруть участь у розвитку поліцеїстики України. У біографії кожного вченого містяться відомості про освіту, тематика монографічних робіт, наукові інтереси, інша довідкова інформація. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.
 • Документ
  Діяльність уповноважених осіб щодо запобігання корупції (організація роботи з викривачами, запобігання конфлікту інтересів) : інформаційно-практичний довідник
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 137 с., 2022) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
  У довіднику висвітлено правові засади та організацію діяльності уповноважених осіб щодо роботи із викривачами корупції, а також у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Видання буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, співробітникам ЦОВВ системи МВС, а також інших органів державної влади, організацій, підприємств та установ. Матеріали довідника можуть бути використані при проведенні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.
 • Документ
  Пропозиції Харківського національного університету внутрішніх справ до порядку проходження стажування науково-педагогічними працівниками ВНЗ МВС, які мають спеціальні звання поліції, у практичних підрозділах НПУ та НДЕКЦ відповідно до напрямів підготовки кадрів
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 621-624, 2017) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  Надано пропозиції до порядку проходження стажування науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів МВС, які мають спеціальні звання поліції, у практичних підрозділах Національної поліції України та Державних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах.
 • Документ
  Пам’ятка працівника патрульної поліції
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 605-620, 2017) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Андрійченко, Н. С.; Andriichenko, N. S.; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
  У пам’ятці працівника патрульної поліції розкриті основні права та обов’язки працівника патрульної поліції. Надано рекомендації щодо застосування поліцейських заходів примусу, а також складання протоколу про адміністративні правопорушення.
 • Документ
  Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах: інформаційно-практичний довідник: частина 2
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 168 с., 2022) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  У довіднику висвітлено правові засади та організацію набору і навчання працівників органів поліції Естонської, Латвійської та Литовської республік. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції, експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які здійснюють акредитацію освітніх програм за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
 • Документ
  Науково-методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
  (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 19-51, 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Надано науково-методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
 • Документ
  Терміновий заборонний припис стосовно кривдника
  (Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». – Київ, 2020. – С. 296-301, 2020) Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Чернєй, В. В.; Cherniei, V. V.
  У коментарі проаналізовано положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» з посиланням на низку міжнародно-правових документів, законодавчих і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різного рівня, матеріали правозастосовної та судової практики, наукові джерела. Надано науково-практичний коментар щодо термінового заборонного припису стосовно кривдника.
 • Документ
  Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах: інформаційно-практичний довідник: частина 1
  (Харків: ХНУВС, 2021. – 140 с., 2021) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  У довіднику висвітлено правові засади, організацію набору і навчання працівників органів поліції Канади, Чехії та Японії. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції, експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що здійснюють акредитацію освітніх програм за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
 • Документ
  Організація діяльності підрозділів Національної поліції України по взаємодії з громадами при інформуванні представників груп підвищеного ризику щодо інфікування вірусом імунодефіциту людини : методичні рекомендації
  (Харків-Київ, 2021. – 35 с., 2021) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Рудой, С. А.; Rudoi, S. A.; Казусь, В. М.; Kazus, V. M.
  Представлено рекомендації з організації діяльності підрозділів Національної поліції України по взаємодії з громадами при здійсненні інформування представників груп підвищеного ризику щодо інфікування вірусом імунодефіциту людини до профільних установ задля підвищенні ефективності заходів профілактики вживання психоактивних, наркотичних речовин, зниження кількості злочинів, вчинених людьми, що вживають наркотики, шляхом створення механізмів інформування поліцейськими громадян з груп підвищеного ризику інфікування про послуги установ, що надають профілактичні, лікувальні, реабілітаційні та інші послуги на території громад.
 • Документ
  Методичні рекомендації з використання комп’ютерної програми «Лізинг житла для поліцейських»
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 24 с., 2021) ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164
  Комп’ютерна програма Лізинг житла для поліцейських розроблена з метою реалізації Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201.
 • Документ
  Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання особи, адміністративного затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: (науково-методичні рекомендації)
  (Харків: ХНУВС, 2020. - 56 с., 2020) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  У науково-методичних рекомендаціях висвітлений алгоритм інформування співробітниками Національної поліції України центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання особи, адміністративного затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проаналізовані підстави затримання особи та правові основи участі адвоката у процесуальних діях, пов’язаних із затриманням особи в кримінальному провадженні.
 • Документ
  Закони України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» : науково-практичний коментар [станом на 27 трав. 2020 р.]
  (Київ : Професіонал, 2020. – 640 с., 2020) Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; ; Гаврилюк, В. О.; Havryliuk, V. O.; ; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; ; Гринько, Л. П.; Hrynko, L. P.; ; Губанова, Т. О.; Hubanova, T. O.; ; Дашутін, І. В.; Dashutin, I. V.; ; Денисенко, А. П.; Denysenko, A. P.; ; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; ; ; Джура, Х. Ю.; Dzhura, Kh. Yu.; ; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; ; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; ; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; ; Козін, С. М.; Kozin, S. M.; ; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; ; Крижна, В. В.; Kryzhna, V. V.; ; Кузьменко, В. В.; Kuzmenko, V. V.; ; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Москаленко, О. В.; Moskalenko, O. V.; ; Никитюк, Я. І.; Nykytiuk, Ya. I.; ; Павліченко, В. М.; Pavlichenko, V. M.; ; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; ; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; ; Рибак, Н. В.; Rybak, N. V.; ; Саблук, С. А.; Sabluk, S. A.; ; Сіроха, Д. І.; Sirokha, D. I.; ; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627
  Законодавство України встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло та майно зазначених осіб, їх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю цих працівників. Основним правовим документом, що регламентує правовідносини у цій сфері є коментований Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Державною охороною органів державної влади України та посадових осіб (далі - державна охорона) вважається система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів, визначених законом. Таким законом є коментований Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб». Окрім коментарів ця збірка законодавства пропонує актуальну судову практику та посилання на інше профільне законодавство із зазначених правовідносин.