Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 7

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 7. - 244 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Управління протидією злочинності як системна реакція на нові кримінальні реалії
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 6-13., 2014) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено аналізові основних елементів, що характеризують сутність, роль та значення управління в системі протидії злочинності на сучасному етапі розвитку системи, а також питанням інтеграції відповідних пізнавальних даних в єдину сукупність сучасних кримінологічних знань.
 • Документ
  Відмежування масових заворушень від суміжних складів злочинів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 36-40., 2014) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  В статті розглянуто ознаки за якими масові заворушення відмежовують від суміжних складів злочинів. Зроблено висновок щодо доцільності існування кримінальної відповідальності за масові заворушення.
 • Документ
  Питання загальносоціального запобігання злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 101-108., 2014) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено розгляду ролі і значення загальносоціальної запобіжної діяльності в системі протидії злочинності, а також встановлення кола факторів, що визначають специфіку функціонування відповідних механізмів.
 • Документ
  Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за законодавством України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 41-49., 2014) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проведений юридичний аналіз інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Визначено поняття: підстава, передумова, умова, іспитовий строк. Запропоновано внести у кримінальній кодекс України перелік певних обов’язків, які б покладалися судом до умовно-достроково звільненого та можливість скасування умовно-дострокового звільнення у зв’язку з їх невиконанням.
 • Документ
  Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 50-62., 2014) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.
  У статті, на основі аналізу діючих кримінально-правових приписів та спеціальної наукової літератури, проведено аналіз обов’язкових ознак суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК. З’ясовано, що ним є загальний суб’єкт, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 163 КК, цей злочин може вчинюватися загальним суб’єктом із додатковими ознаками.
 • Документ
  Наукові засади формування політико-кримінологічної теорії протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 109-129., 2014) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню предмету та гносеологічних підстав створення й розвитку політико-кримінологічної теорії протидії злочинності. Обґрунтовується необхідність формування інтегрованої, завершеної та логічно виваженої системи наукових знань щодо феномену політичної злочинності, політичних криміногенних факторів та політико-управлінського вектору кримінально-превентивної діяльності. Визначається структура предмету політико-кримінологічної теорії протидії злочинності, в якій виділено три основі блоки явищ.
 • Документ
  Праця осіб, засуджених до позбавлення волі: право чи обов'язок, що має допомогти виправленню та ресоціалізації засуджених
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 147-152., 2014) Северин, О. О.
  Статтю присвячено дослідженню питання залучення осіб, засуджених до позбавлення волі, до праці та основних проблем, що виникли у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» №1186-VII від 8 квітня 2014 року; запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Злочинність у сфері документообігу: обгрунтування існування проблеми
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 130-139., 2014) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  В статті розглядається проблема існування злочинних проявів у сфері створення та використання документів. Проаналізовані основні ознаки злочинності взагалі і їх наявність у даній сфері діяльності людини. Робиться висновок про існування злочинності у сфері документообігу.
 • Документ
  Особливості необережної форми вини в складі злочинного безгосподарського використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 78-87., 2014) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  У даній статті розкривається зміст такого явища як «злочинна неосвіченість» через поширення в сучасному світі некомпетентного здійснення спеціалістами своїх посадових, службових та інших виробничих функцій. У багатьох випадках злочинна неосвіченість поєднується саме з безгосподарським використанням земель: проведення на земельних ділянках господарської діяльності способами, які в результаті необізнаності землекористувачів завдають шкідливого впливу на стан земель та родючості ґрунтового покриву.
 • Документ
  Дитина як жертва вбивства, вчиненого матір’ю
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 140-146., 2014) Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V.
  Стаття присвячена вивченню типології дітей-жертв вбивств, що вчиняються жінками в залежності від віку дитини. Виокремлюються наступні типи: новонароджені діти; діти у віці від 28 днів до одного року; діти віком від одного до шести років; діти у віці від шести до чотирнадцяти років; діти у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
 • Документ
  Історія розвитку кримінально-правової охорони земельних ресурсів в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 88-100., 2014) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Стаття присвячена історичним аспектам розвитку кримінально-правової заборони злочинних посягань на земельні ресурси в Україні. У ній здійснюється екскурс у минулі історичні часи з метою з’ясування етапів розвитку кримінального законодавства України у сфері кримінально-правової охорони земельних ресурсів. Робляться висновки щодо розвитку національного кримінального законодавства у сфері охорони земельних ресурсів, від охорони їх у якості об’єкта власності, до їх охорони як об’єкта довкілля.
 • Документ
  Правова характеристика об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 204-214., 2014) Ребенко, С. М.
  Стаття присвячена проблемам кримінально-правової охорони ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель від незаконного заволодіння. Здійснено правовий аналіз об’єктивної сторони складу злочину, пов’язаного з незаконним заволодінням ґрунтовим покривом. Зроблено висновки, які можуть бути використанні в практичній діяльності правоохоронних органів та суду з питань відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель.
 • Документ
  Злочинне ухилення від утримання дітей або батьків (ст.ст. 164, 165 Кримінального кодексу України): досвід систематичного тлумачення ознак потерпілого
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 215-223., 2014) Семеногов, І. В.; Semenohov, I. V.
  З урахуванням системних зв’язків норм про кримінальну відповідальність за злісне ухилення батьків від утримання дітей та дітей від утримання батьків проведено критичний аналіз й здійснено уточнення змісту ознак, які характеризують потерпілих осіб у складах злочинів, передбачених статтями 164, 165 Кримінального кодексу України.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/