Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 7

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 7. - 244 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Управління протидією злочинності як системна реакція на нові кримінальні реалії
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 6-13., 2014) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено аналізові основних елементів, що характеризують сутність, роль та значення управління в системі протидії злочинності на сучасному етапі розвитку системи, а також питанням інтеграції відповідних пізнавальних даних в єдину сукупність сучасних кримінологічних знань.
 • Документ
  Відмежування масових заворушень від суміжних складів злочинів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 36-40., 2014) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  В статті розглянуто ознаки за якими масові заворушення відмежовують від суміжних складів злочинів. Зроблено висновок щодо доцільності існування кримінальної відповідальності за масові заворушення.
 • Документ
  Питання загальносоціального запобігання злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 101-108., 2014) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено розгляду ролі і значення загальносоціальної запобіжної діяльності в системі протидії злочинності, а також встановлення кола факторів, що визначають специфіку функціонування відповідних механізмів.
 • Документ
  Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за законодавством України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 41-49., 2014) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проведений юридичний аналіз інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Визначено поняття: підстава, передумова, умова, іспитовий строк. Запропоновано внести у кримінальній кодекс України перелік певних обов’язків, які б покладалися судом до умовно-достроково звільненого та можливість скасування умовно-дострокового звільнення у зв’язку з їх невиконанням.
 • Документ
  Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 50-62., 2014) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.
  У статті, на основі аналізу діючих кримінально-правових приписів та спеціальної наукової літератури, проведено аналіз обов’язкових ознак суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК. З’ясовано, що ним є загальний суб’єкт, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 163 КК, цей злочин може вчинюватися загальним суб’єктом із додатковими ознаками.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/